Detaylı Rapor
English

2012/454 Sirküler (13.12.2012)

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2012 / 454

Sayın Üyemiz,

  1. Avrupa Birliği Komisyon Yönetmeliği
  2. Tebliğ Taslakları
  3. Bulgaristan'ın Kayseri Pastırmasını Tescil Ettirme Girişimi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ

Genel Sekreter


AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYON YÖNETMELİĞİ

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 12/12/2012 tarih 120010438 sayılı yazıda; 2012-2013 pazarlama dönemi için bazı tahıl ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasına yönelik 1115/2012 sayılı Komisyon Yönetmeliği'nin, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Kasım 2012 tarih ve L 329/14 işaretli nüshasında yayımlandığı belirtilmekte olup,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:329:0014:0015:EN:PDF bağlantısı üzerinden erişilebilecek olan bahse konu yönetmeliğin 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı ifade edilmektedir. (6935)

TEBLİĞ TASLAKLARI

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan, 11/12/2012 tarih 0120010361 sayılı yazıda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "TGK - Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği ile TGK Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ'in taslak metinlerinin www.gkgm.gov.tr adresinde görüşe açıldığı ifade edilmekte olup, sözkonusu tebliğ taslaklarına ilişkin görüşlerinizin ilişikte yer alan görüş formunda belirterek en geç 14/12/2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi gerekmektedir.

Ekler:

1- Tebliğ Taslak Metni (2 Sayfa)

2- Görüş Formu (1 Sayfa)

BULGARİSTAN'IN KAYSERİ PASTIRMASINI TESCİL ETTİRME GİRİŞİMİ

Dışişleri Bakanlığının bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 11/12/2012 tarih 120010373 sayılı yazıda; Bulgaristan'ın Kayseri Pastırması'nı Avrupa Birliği'nin (AB) Coğrafi İşaret Tescil Sicili'ne geleneksel özellik garantisi " (TGS-Traditional Specialities Guaranteed) düzenlemesi altında kaydettirme girişiminde bulunduğu, sözkonusu süreç ve sürece ilişkin meşru menfaat sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek itiraz yöntemi hakkında bilgi verildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, AB tarafından özgün tarımsal üretimin teşviki amacıyla uygulanan koruma düzenlemeleri arasında yer alan TSG çerçevesinde, üretimin menşei ve coğrafi özelliklerinden bağımsız olarak, üretimde kullanılan geleneksel malzeme ve yöntemlere ilişkin bir tescil öngörülmekte olup, konuya ilişkin olarak görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, bir nüshası ilişikte bulunan Bulgaristan'ın Kayseri Pastırmasını Tescil Ettirme Girişimi'ne ilişkin görüş önerilerinizin Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 14 Aralık 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (E-posta: tosunn@aib.gov.tr, Faks: 311-79-00) iletilmesi gerekmektedir.(6918)

Ek-3 : Yazı Örneği (7 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
srkaib2012454.pdf 777,57 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.162.169.45
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3359