2012/457 Sirküler (14.12.2012)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2012 / 457

Sayın Üyemiz,

1. İngiltere / JETCO Toplantısı

2. KOBİ'ler İçin En Sıkıntılı 10 Mevzuat Alanı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ

Genel SekreterİNGİLTERE / JETCO TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya istinaden TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan yazıda; Türkiye - Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) Dördüncü Dönem Toplantısı'nın 2013 yılı Ocak ayının 2. yarısında düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile anılan görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin Ek'de yer alan form doldurularak, TİM'e iletilmek üzere en geç 17 Aralık 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (yilmaza@aib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (6970)

EK: Katılım Formu

KOBİ'LER İÇİN EN SIKINTILI 10 MEVZUAT ALANI

KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; KOBİ'lerin büyümesi için en uygun ortamın yaratılması ve Avrupa Birliği (AB) tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ'lerin ihtiyaçlarının ön planda tutulması amacıyla "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası”nın (Small Business Act for Europe - SBA) Avrupa Komisyonu tarafından 25 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe konulduğu ve komuyla ilgili Başbakanlık Genelgesinde ülkemizin de dahil olduğu "Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'nın Uygulanması Projesi” kapsamında KOSGEB'in "Ulusal Koordinatör” olarak belirlendiği,

SBA kapsamında yer alan "Önce Küçük Olanı Düşün” prensibi çerçevesinde üye ülkelerde KOBİ mevzuatının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmakta olup; bu çalışmalar kapsamında KOBİ'ler ve KOBİ temsilcisi kuruluşların faaliyetleri esnasında sıkıntı yaşadıkları 10 mevzuat alanının belirlenmesi amacıyla 01 Ekim - 21 Aralık 2012 tarihleri arasında Avrupa Komisyonu web sayfası üzerinden anket çalışması yapılacağı, söz konusu ankete http://eu.europe.eu.enterprise/policies/sme/public-consultation-new/ adresinden ulaşılabildiği ve anket için son giriş tarihinin 21 Aralık 2012 olduğu,

AB'nin mevzuat çalışmaları genellikle AB üye ülkeleri dışındaki ülkelere kapalı olduğu bu nedenle, AB üye ülkelerinin yanı sıra aday ülke sıfatıyla AB mevzuatına uyum aşamasında yer alan ülkemizin de "Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'nın Uygulanması Projesi” kapsamında katılma imkanı bulduğu bu çalışmanın gerek ileride yer almayı düşündüğümüz AB'deki uygulamalar için gerekse de AB ile mevcut ticari ilişkilerini sürdürmekte olan KOBİ'lerimiz açısından son derece önemli olduğu ifade edilmektedir. (6962)


Ekler:
srkaib2012457.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.