Detaylı Rapor
English

2012/459 Sirküler (17.12.2012)

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2012 / 459

Sayın Üyemiz,

  1. DEİK / Türk- Amerikan İş Konseyi Duyurusu
  2. Kanada - Sağlık Sertifikası
  3. İhale ve Fuar Duyuruları
  4. Gabon, Nijer, Fildişi Sahilleri ve Senegal Ziyareti Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ

Genel Sekreter



DEİK / TÜRK- AMERİKAN İŞ KONSEYİ DUYURUSU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 14/12/2012 tarih 2398 sayılı yazıda; DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından, Small Enterprise Assistance Fund (SEAF) Kurucu Ortağı ve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Bert van der Vaart'ın katılımlarıyla 18 Aralık 2012 tarihinde saat 15.30'da TOBB Plaza İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirileceği, SEAF Kurucu Ortağı'nın girişim partneri Globalturk Capital kanalıyla, 2013'ten başlamak üzere aktif olarak Türkiye'nin %70'ini oluşturan KOBİ'lere yatırım fırsatlarını takip etmeyi planladığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgiyi DEİK'ten (amerikastaj@deik.org.tr (212) 339 50 65 temin etmelerinim mümkün olduğu ifade edilmektedir.(6988)

 

KANADA - SAĞLIK SERTİFİKASI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 14/12/2012 tarih 2402 sayılı yazıda, Kanada'ya ihraç edilecek su ürünlerine ilişkin hayvan sağlığı kurallarında değişiklik olması nedeniyle 10 Aralık 2012 tarihi itibariyle yeni mevzuat uygulamalarının yürürlüğe gireceği, bu tarihten sonra iki ülke arasında belirlenecek sağlık sertifikası modelinin kullanılmasının gerektiği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak Sağlık sertifikası modelinin Kanada Gıda Denetleme Ajansı'na gönderildiği, uygun görülmesi halinde Kanada'ya yapılacak su ürünleri ihracatında kullanılmak üzere ilgili il müdürlüklerine gönderileceği, bu kapsamda, yeni sağlık sertifikası modelinin duyurusu yapılıncaya kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla, 10 Aralık 2012 tarihi itibariyle Kanada'nın veteriner sınır kontrol noktalarından giriş yapması planlanan su ürünleri ihraç partilerinin sevkiyatlarında bu hususun göz önünde bulundurulmasında yarar görüldüğü ifade edilmektedir. (6994)

 

İHALE VE FUAR DUYURULARI

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14.12.2012 tarihli yazıda; Tunus'da açılan ihaleler ile Çin ve İran'da düzenlenecek olan fuarlara ilişkin duyurular bildirilmektedir.(6989)

 

İhale Duyuruları

Tunus : http://www.oaib.org.tr/content/docs/tunus.pdf

 

Fuar Duyuruları

Çin : http://www.oaib.org.tr/tr/cie-2012-the-2nd-china-international-import-expo

Çin1 : http://www.oaib.org.tr/tr/china-foodtech-2013-the-13th-china-international-food-processing-and-packaging-machinery-exhition

İran :http://www.oaib.org.tr/tr/iran-1-uluslararasi-maden-tetkik-arama-ve-yatirim-firsatlari-sempozyumu-ve-fuari

 

GABON, NİJER, FİLDİŞİ SAHİLLERİ VE SENEGAL ZİYARETİ HK.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 14/12/2012 tarih 2391 sayılı yazıda; Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın başkanlığında ve Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın katılımıyla 6-11 Ocak 2013 tarihleri arasında Gabon, Nijer, Fildişi Sahilleri ve Senegal'e bir ziyaret gerçekleştirilmesi ve sözkonusu ziyaretin, ticaret ve müteahhitlik heyeti olarak organize edilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahse konu pazarda karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususları içeren bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 19 Aralık 2012 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (E-posta: tosunn@aib.gov.tr, Faks: 311-79-00) iletilmesini rica ederiz.

Ek: Görüş Formu


Ek-1

GABON-NİJER-FİLDİŞİ SAHİLLERİ-SENEGAL ZİYARETİ - FİRMA GÖRÜŞ FORMU

Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firmanın Unvanı

Bilgi Veren Kişi

Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firmanın İletişim Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

E-Posta

Toplantılarda Dile Getirilmesi Talep Edilen Hususa İlişkin Ayrıntılı Bilgi

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
srkaib2012459.pdf 143,47 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.162.169.45
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3203