Detaylı Rapor
English

2012/462 Sirküler (20.12.2012)

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2012 / 462

Sayın Üyemiz,

  1. Lisansız yazılım kullanımı
  2. Küba'ya İhracat
  3. Libya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti
  4. Summer 2013 Fancy Show Fuar Duyurusu
  5. KOBİ'ler için en sıkıntılı 10 mevzuat alanı
  6. Bilgi Talebi
  7. Türkiye - Çin İş Forumu III ve İkili İş Görüşmeleri
  8. Hediye alma yasağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ

Genel Sekreter


LİSANSIZ YAZILIM KULLANIMI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 19/12/2012 tarih 120010676 sayılı yazıda; ABD'nin Washington ve Louisiana eyaletlerinde, üretim faaliyetlerinde lisanssız yazılım ve donanım kullanan firmalar aleyhine haksız rekabete yol açtıkları gerekçesiyle dava açılabilmesini mümkün kılan eyalet yasalarının kabul edildiği, ABD'nin haksız rekabete yol açabilecek uygulamalara karşı son dönemde yürüttüğü politikayı devam ettirmesinin beklendiği, sözkonusu eyaletlerin yanı sıra benzer yasa tasarısı hazırlık çalışmalarının, Arizona, California, Connecticut, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Missouri, New York, North Carolina ve Oregon eyaletlerinde de yapılmaya başlandığının bilindiği, ayrıca söz konusu hususta federal çapta bir yasa çıkarılması için de girişimlerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ABD'ye ihracat yapan ve üretim aşamalarında bilişim teknolojileri kullanan ihracatçı firmalarımızın, adı geçen ülkede kabul edilen ve yasalaşması için hazırlık çalışmaları yürütülen düzenlemelerle ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir.(7059)

KÜBA'YA İHRACAT

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye ihracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 18/12/2012 tarih 2419 sayılı yazıda;

Türkiye - Küba ikili ilişkileri çerçevesinde çözülemeyen ticari sorunların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gündemine taşınarak görüşülmesinin amaçlandığı belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahse konu pazarda karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususları içeren bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgilerin TİM'e iletilmesini teminen bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 20 Aralık 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi gerekmektedir. (7043)

Ek-1: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa)

LİBYA TİCARET VE MÜTEAHHİTLİK HEYETİ

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonu ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından, 23/12/2012 tarihinde Libya'ya (Trablus) yönelik olarak bir Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programının gerçekleştirileceği,

İhracatçılarımıza potansiyel iş fırsatları sunan Libya'da pazar payımızın artırılması ve bölgeye yönelik yeni ihracat imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete tarım ve gıda ürünleri, makine ve aksamları, otomotiv ve yan sanayi, demir ve demir dışı metaller, beyaz eşya, elektrikli ve elektronik ürünler ve kablolar, kimyevi maddeler ve mamulleri, boru ve bağlantı parçaları, doğal taşlar, madencilik, mücevherat ve değerli taşlar, ayakkabı, halı, ambalaj ürünleri, bankacılık, mobilya, ilaç, medikal ürünler ve cihazlar, tekstil ve hazır giyim, hayvancılık, petrol ürünleri, inşaat makineleri ve malzemeleri, müteahhitlik ve turizm sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın iştirak edebileceği,

Söz konusu Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı kapsamında, Türkiye'den ve Libya'dan üst düzey yetkililerin katılımıyla Trablus'da düzenlenecek İş Forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcileri ile iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği, bu çerçevede, bahse konu program, gerek anılan pazarlara girmek isteyen gerekse pazar paylarını daha da arttırmayı amaçlayan üyelerimiz için önemli bir fırsat oluşturacağı,

Bu çerçevede, Libya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programına katılmak isteyen üyelerimizin, OAİB'in http://goo.gl/zcbuv internet adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, elektronik ortamda en geç 20/12/2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuru yapmalarının gerektiği,

Organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen üyelerimizin, Genel Sekreterliklerinin Türkiye İş Bankası, Köroğlu Şubesi (Şube Kodu :4234) (Hesap No: 419730) (IBAN:TR92 0006 4000 0024 2340 419730) Euro Hesabına 1.100 Euro ödeme yapmaları ve banka dekontunun Genel Sekreterliklerinin 312-446 96 05 numaralı faksına veya oaib-pr@oaib.org.tr e-mail adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.(7047)

Bilgi için İlgili Kişi

(OAİB Tanıtım, Fuar, Organizasyon ve Eğitim Şubesi) :

Ebru ATAMER - +90.312.447 27 40 / 161

Başak GÖKÇEOĞLU - +90.312.447 27 40 / 164

Mustafa MUTLU - +90.312.447 27 40 / 165

E-Posta: oaib-pr@oaib.org.tr Web: www.oaib.org.tr

SUMMER 2013 FANCY SHOW FUAR DUYURUSU

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 18/12/2012 tarih 13628 sayılı yazıda; 30 Haziran - 02 Temmuz 2013 tarihleri arasında Amerika'nın New York kentinde düzenlenecek olan Kuzey Amerika'nın en büyük gıda fuarı Summer 2013 Fancy Food & Confectionery Show gıda fuarının Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterlikleri tarafından yapılmasının planlandığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için söz konusu fuara ilişkin duyuru ve ekleri ilişikte sunulmaktadır.

Ek-2: Duyuru ( 3 sayfa)

KOBİ'LER İÇİN EN SIKINTILI 10 MEVZUAT ALANI

T.C Avrupa Birliği Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 17/12/2012 tarih 2408 sayılı yazıda, Avrupa Komisyonu'nun, KOBİ'lerin büyümesi için en uygun ortamı yaratmayı ve Avrupa Birliği (AB) tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ'lerin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı amaçlayan "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe-SBA)”nı 25 Haziran 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe koyduğu, bu kapsamda "Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'nın Uygulanması Projesi'nin KOSGEB koordinatörlüğünde sürdürüldüğü,

Anılan yazıda devamla, SBA'da 3 numaralı başlık altında yer alan "Önce Küçük Olanı Düşün” prensibi çerçevesinde mevzuatın iyileştirilmesi için Komisyon tarafından, AB ülkelerinin 2012 sonuna kadar idari yüklerin % 25 oranında azaltılmasına yönelik hedefleri yerine getirmesinin beklendiği, bu amaçla, Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) aracılığı ile değerlendirmeler yapılabilmesini teminen mikro işletmeler ile KOBİ'ler için en çok sıkıntı yaratan 10 mevzuatın belirlenmesine yönelik bir web sayfası oluşturulduğundan bahsedildiği, bu kapsamda, SBA kapsamında bu çalışmaya dahil edilen ülkemizden de http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/ internet sayfasında yer alan anket aracılığıyla 21/12/2012 tarihine kadar en sıkıntılı 10 mevzuat alanının belirlenmesine katkı vermesinin beklendiği ifade edilmektedir. (7035)


BİLGİ TALEBİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye ihracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 19/12/2012 tarih 2431 sayılı yazıda; 2023 ihracat hedefinin yakalanmasında, ihracatta çözüme ulaştırılamayan sorunların aşılmasının üyesi olduğumuz Dünya Ticaret Örgütü'ne taşınarak çözümlenebileceği düşüncesiyle bir çalışma gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup,

Söz konusu çalışmaya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın Makedonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Norveç, İspanya, İtalya, Portekiz ve Slovenya ülke pazarlarında karşılaştığı tarımsal ticaret sorunlarına (tarım, hayvancılık, balıkçılık) ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere çalışma esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 24 Aralık 2012 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize E-posta: tosunn@aib.gov.tr, Faks: 311-79-00) iletilmesini gerekmektedir. (7086)

Ek-3 : Sorun Bildirim Formu (9 sayfa)

TÜRKİYE - ÇİN İŞ FORUMU III VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ HK.

Dış Ekonomik İlişkiler Kulununun (DEİK) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 19/12/2012 tarih 2435 sayılı yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Ticareti Geliştirme Ofisi Direktör yardımcısı Jia Guoyong Başkanlığında Çin Beijing Kaiyu International Business Exhibition Heyeti ve DEİK / Türkiye - Çin İş Konseyi iş birliği ile 25 Aralık 2012 Salı günü 09:30 - 14:30 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza'da Çin'den gelen yaklaşık 25 firmadan 50'yi aşkın Çinli firma temsilcisinin katılımıyla Türkiye - Çin İş Forumu ve ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği,

Söz konusu foruma katılan Çinli firmaların, madencilik, kimya, mineraller, tekstil, gemi inşa sanayi, helal gıda, tarım, elektronik, makine, ve imalat, inşaat taahhüt gibi sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtilerek, ilgilenecek üyelerimiz için toplantının taslak programı ve her biri sektörlerinin en önemli gruplarından oluşan Çinli özel sektör katılımcılarına ilişkin liste ilişikte sunulmakta olup,

Bahse konu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ilişikte yer alan katılım formunu doldurarak en geç 24/12/2012 Pazartesi günü mesai saatine bitimine kadar DEİK'e (Adem Kula akula@deik.org.tr Tel: 212 339 50 83, Faks: 212 270 37 84 ) iletmeleri gerekmektedir.(7084)

Ek:4- Taslak Program (1 sayfa)

Ek:5- Katılımcı Listesi (3 sayfa)

Ek:6- Katılımcı Formu (1sayfa)

HEDİYE ALMA YASAĞI

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Kamu görevlilerinin hediye alma yasağı ile kamu görevlilerine hediye verilmemesine ilişkin Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 16/12/2011 tarihli ve B.02.0.KEK.0.200-02/981 sayılı yazısında belirtilen hususlara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
srkaib2012462.pdf 870,54 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,2891