2012/465 Sirküler (21.12.2012)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER 2012 / 465

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığımızdan alınan 17/12/2012 tarihli yazıya atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 19/12/2012 tarih 120010687 sayılı yazıda; Erbil Başkonsolosluğumuz ile Irak Kürt Bölgesi (IKB) Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeye atıfla, bahse konu yetkililer tarafından,

- Ülkemizden IKB'ye ihraç edilecek "yanlızca işlenmiş endüstriyel ürünler” için 01/01/2013 tarihinden itibaren domuz ürünleri, GDO ile dioksin, melamin, böcek zehiri, radyasyon ve hormonlu ürün bulunmadığına dair belge” talep etmeyi öngördükleri,

- Söz konusu belgelerin her nakliyat için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek olmadığı, IKB Bakanlığına gönderilecek bir yazının ilgili firmaların ihracat yapabilmesi için yeterli olacağı,

- Bahse konu uygulamanın 2012 yılı Ocak ayında başlaması gerektiği ancak uygulamadan haberdar olmayan firmaların kamyonlarının sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturması sonucu ve firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda uygulamanın önce Temmuz, sonra Eylül, son olarak da 2013 yılı Ocak ayına ertelendiği,

- Ülkemizden ithal edilen ürünlerden daha önce de talep edilen belgelerin (EK:I) istenmeye devam edileceği,

- IKB'ye gelen ürünlerin son kullanma tarihi dolmadan en az 30 gün önce getirilmesi şartının arandığı, daha az süresi kalan ürünlerin girmesine izin vermeyecekleri,

- İhracat konusunda Irak yasalarına bağlı olunduğu, her yıl bir koordinasyon toplantısı düzenlenerek, o sene Irak'a ihraç edilecek tarım ürünlerinin ihraç aralıklarının belirlendiği, Irak'a ithal edilecek tarım ürünlerinin Irak'ta yetiştirildikleri dönemde ithalatların yasaklandığı, iç pazarda ürünün tükenmesi halinde ithalatın tekrar serbest bırakıldığı,

- Söz konusu koordinasyon toplantısının 2013 yılı Nisan ayında tekrar düzenleneceği,

- IKB'ye ihracat gerçekleştirmek isteyen firmalarımızın öncelikle IKB Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na tescil olmaları ve ihracat öncesinde IKB Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı'na bilgi vermelerinin gerektiği,

Bahse konu yazıda devamla, Erbil Başkonsolosluğu tarafından nüfusunun % 99'u Müslüman olan ülkemizde domuz ürünleri içeren mamul üretiminin yaygın olmadığından cihetle, firmalarımızın doğrudan ülkemizden ihraç ettikleri gıdaların domuz ürünü içermediklerine dair belge aranmasına gerek bulunmadığının hatırlatılması üzerine, IKB yetkilileri tarafından, bazı firmalarımızın Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerden satın aldıkları malların üzerine kendi etiketlerini yapıştırdıktan sonra IKB'ye ihraç ettikleri ve bu nedenle önlem almaları gerektiği hususlarının açıklandığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, IKB Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından düzenlenen son koordinasyon toplantısında alınan kararlar çerçevesinde belirlenen ve hangi tarım ürünlerinin hangi tarihler arasında ithalatının yasak olduğuna ilişkin belgenin bir örneği, EK:II'de yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ

Genel Sekreter


Ekler:

1- Talep Edilen Belgelere İlişkin Yazı Örneği (2 sayfa)

2- Ürünlere İlişkin Yazı Örneği (1 sayfa)Ekler:
srkaib2012465.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.