Detaylı Rapor
English

2012/466 Sirküler (21.12.2012)

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2012 / 466

Sayın Üyemiz,

  1. Brezilya'nın Gümrük Vergilerinde Artış Hk.
  2. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik Taslağı
  3. Şili'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ

Genel Sekreter


BREZİLYA'NIN GÜMRÜK VERGİLERİNDE ARTIŞ HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bir yazısında, Brezilya Dış Ticaret Birimi - CAMEX tarafından aşağıda belirtilen ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren 31 Aralık 2014 tarihine kadar uygulanmak üzere yükseltildiği ifade edilmektedir. Buna göre;


• 9503 tarife pozisyonunda yer alan oyuncakların ithalatında gümrük vergileri %35'e
• 2008.70 tarife pozisyonunda yer alan şeftalilerin ithalatında gümrük vergileri %35'e, bu pozisyon altındaki sos ve konserve halindeki şeftalilerin ithalatında gümrük vergileri % 55'e
• 0402, 0404, 0406 tarife pozisyonlarında yer alan süt ürünlerinin ithalatında gümrük vergileri ise %28'e yükseltilmiştir.(7109)

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün hazırladığı ‘Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik Taslağı'nın www.gkgm.gov.tr adresindeki ‘Mevzuat' başlığı altında yer alan ‘Taslak' bölümünde açıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve Yönetmelik Taslağı'nın araştırılarak söz konusu metne ilişkin görüşlerin ekteki form ile birlikte en geç 24.12.2012 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (E-posta: tosunn@aib.gov.tr, Faks: 311-79-00) iletilmesi gerekmektedir.( 7105)

Ek : Görüş Formu (1 sayfa)

ŞİLİ'DE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ HK.

Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 20.12.2012 tarihli yazıda; Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yazısına atıfla; Şili hükümetinin, yabancı sermaye girişine ve ülkedeki yabancı yatırımların arttırılmasına yönelik bürokrasiyi olabilecek en şeffaf ve etkin düzeye çekmek üzere "Yatırım Teşvik ve Rekabet Gündemi” isimli yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığı; projenin en geç 2013 yılı Haziran ayında sonuçlandırılıp yürürlüğe girmesinin hedeflendiği; temel amacın bürokrasinin azaltılması, her sektöre yönelik oluşturulması öngörülen net ve açık yönergelerle, yatırım yapacak ve iş kuracakların tek elden yönlendirilmesi, yatırım ortamına ilave rekabet gücünün kazandırılması ve Şili'nin, Latin Amerika'nın en şeffaf ve iş ortamı açısından en çekici ülkesi olma özelliğinin pekiştirilmesi olduğu; söz konusu çalışmanın su kaynakları, enerji, madencilik, çevre değerlendirme, vergi ve şehirleşme olmak üzere altı kategoriden oluşacağı; Şili'ye gelen yabancı yatırımcıların yarısının yöneldiği madencilik sektörünün yeni düzenleme ile ayrıcalıklı bir yatırım ortamına kavuşturulmasının beklendiği

ifade edilmektedir. (7108)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
srkaib2012466.pdf 213,45 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3594