2012/472 Sirküler (27.12.2012)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2012 / 472

Sayın Üyemiz,

  1. Çin Halk Cumhuriyeti Fuar Duyurusu
  2. İsveç Ticaret Bakanının Ziyareti
  3. Mısır'da Bazı Ürünlerin İthalatında Kontrol ve Denetim Belgesi Zorunluluğunun İptali ve Yeni Düzenleme

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ

Genel Sekreter


ÇİN HALK CUMHURİYETİ FUAR DUYURUSU

Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 25/12/2012 tarih 2474 sayılı yazıda, "The 12th Session China International Door Industry Exhibition 2013 (CIDE 2013)” fuarının 13-16 Mart 2013 tarihleri arasında ÇHC'nin başkenti Pekin'de düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için söz konusu fuara ilişkin duyuru ilişikte sunulmaktadır. (7213)

Ek-1: Fuar Organizasyon Davetiyesi (1 sayfa)İSVEÇ TİCARET BAKANININ ZİYARETİ HK.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, İsveç Ticaret Bakanı Ewa BJÖRLİNG'in Ocak ayı ilk yarısında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile de bir görüşme gerçekleşmesinin planlandığı belirtilmiştir.


Söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; söz konusu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilginin ekteki görüş bildirme formu doldurularak en geç 27 Aralık 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (E-posta: tosunn@aib.gov.tr Faks: 311-79-00) iletilmesi gerekmektedir.(7223)


Ek-2: Görüş Bildirme Formu (1 Sayfa)

MISIR'DA BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KONTROL VE DENETİM BELGESİ ZORUNLULUĞUNUN İPTALİ VE YENİ DÜZENLEME

Kahire Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda,

• Mısır Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından, bazı ürünlerin ithalatında uluslararası denetim ve kontrol firmalarından alınacak kontrol belgelerinin aranmasına ilişkin çıkarılan 626 ve 660 Sayılı Kararların iptal edildiği,

• Yeni düzenlemeye dair bir örneği 961 Sayılı Karar'ın İthalat İhracat Kanunu ekinde 03/12/2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

• Söz konusu 961 Sayılı Karar'da; ihracat ve ithalat işlemlerinde denetim ve kontrol uygulamalarını düzenleyen 770/2005 numaralı mevzuatın 3 numaralı ekine, kişisel kullanım amaçlı olanlar haricindeki ayakkabı, deri çanta, teçhizat, giysi, müştemilat, hali ve zemin kaplayıcıları ile doğal deri, suni deri, ayakkabı unsurları, tekstil, boyalı ve renklendirilmiş iplik ürünlerinin ve bu ürünlerin ithalatında uygulanacak prosedürlerin eklendiği,

• Söz konusu mevzuata,

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/documents/eu_egypt/trade/importexportregulationmd770_2005_en.pdf adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.(7224)


Ekler:
srkaib2012472.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.