2013/304 Sirküler (10.12.2013)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2013/304

Sayın Üyemiz,

1. Kazak Araç Yüklemeleri

2. Organik Gübre Yönetmelik Taslağı

3. Unvan Değişikliği

4. Türkiye-Benin İş Forumu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


KAZAK ARAÇ YÜKLEMELERİ

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye ile Kazakistan arasında gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) toplantısı sonucunda 2013 yılı için 6.500 adet tek-tip ve 1.000 adet 3. ülke geçiş belgesi teati edilmesinin kararlaştırıldığı,

Söz konusu toplantıda, tek-tip geçiş belgelerinin iki parti halinde (3.250+3.250) teati edileceği, yılın ikinci yarısındaki belge teatisinin ise 750 adet ve Kazakistan aracının yüklenmesi şartının gerçekleşmesiyle yapılacağı, yılın tamamında 1.500 adet Kazakistan taşıtının yüklenmesi hususlarında mutabakata varıldığı,

Bu defa, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen yazıda, söz konusu Protokol gereği, 2013 yılı Kazakistan araç yükleme sayısının U-Net otomasyon sisteminde 1.500 adetİ geçtiği, bu sebepten, Türk taşımacılarınca 04 Aralık 2013 tarihinden sonra yüklenen Kazakistan taşıtlarına ilişkin yükleme evrakının dağıtım bürolarınca kabul edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

ORGANİK GÜBRE YÖNETMELİK TASLAĞI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik Taslağı” ekte sunulmakta olup üyelerimizin taslağa ilişkin görüşlerini 12 Aralık Perşembe 16.00'a kadar ekteki form aracılığıyla Genel Sekreterliğimize (soysalc@aib.gov.tr) iletmeleri rica olunur.

Ek : Yönetmelik Taslağı, Görüş Formu

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığımız yazıda 09/12/2013 tarihli ve 28846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/7 sayılı Tebliğ ile İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği'nin unvanının "Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği” olarak değiştirildiği belirtilmektedir.

TÜRKİYE- BENİN İŞ FORUMU

DEİK'ten alınan yazıda; DEİK/Türk-Afrika İş Konseyi tarafından, Benin Cumhurbaşkanı Sayın Thomas Boni Yayi'nin ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaret vesilesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 12 Aralık 2013 tarihinde İstanbul'da, 14:30 ile 17:30 saatleri arasında "Türkiye-Benin İş Forumu” nun gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu iş forumuna katılmak isteyen üyelerinizin ekte yer alan katılım formunu doldurmak suretiyle, 10 Aralık 2013 Salı günü mesai bitimine kadar DEİK'E (Özge Karagöz, e-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr Tel: 0212 339 50 70 ) iletmeleri gerekmektedir.

Ek: Katılım Formu ve Heyet ListesiEkler:
GORUS FORMU.doc
Org Gub Yonetmeligi SON HALI21.11.213.docx
Sirkuler_2013-304.doc
turkiye_benin_is_forumu_katilim_forumu_heyet_listesi_.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.