2013/309 Sirküler (17.12.2013)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2013/309

Sayın Üyemiz,

1. Limana Giriş Yapan Şirket Araçları

2. Bulgaristan Dönüş Yükü Kullanıma Açılması

3. Türk-Meksika İş Konseyi Tarih ve Yer Değişikliği

4. Hatırlatma / Türk-Macar İş Forumu

5. AB-ÇHC /Telafi Edici Vergi Soruşturması

6. ABD / Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

LİMANA GİRİŞ YAPAN ŞİRKET ARAÇLARI

Port Akdeniz, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'den aldığımız yazıda, 01.01.2014 tarihinden itibaren; firma temsilcilerine, acentelere ve gümrük müşavirlerine ait, limana resmi giriş izni olan bütün araçların İdari Bina arkasındaki otopark alanına park edileceği, limana giriş izni olmayan araçların, halihazırda olduğu şekilde liman kapısından içeri alınmayacağı, İdari Bina önündeki otopark alanının ise sadece liman personeli ve ziyaretçilerinin araçlarına ait olduğu bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, limana resmi giriş izni olan araçların, geçici olarak liman sahasına geçişlerine ancak, gümrük müşaviri ve firma temsilcisi iseler konteynerlerin kontrollerinin yapılması maksadıyla resmi yetkilileri getirip/götürmeleri durumunda, gemi acentelerinin ise operasyon altındaki gemileri için sadece ilgili rıhtıma geçişleri durumunda izin verileceği belirtilmekte.

Yazıda devamla, yukarıdaki şartlar dahilinde liman rıhtım ve sahalarına giriş yapan araçlar için liman dahilinde hız sınırının 20km/saat olduğu, araçların kendilerine gösterilen yerlere dörtlü flaşörleri açık şekilde park etmeleri gerektiği ve araçtan inecek personelin koruyucu donanımlarını giymiş olmaları gerektiği hatırlatılıp, kurallara uymayanlar hakkında tutanak tutulup limana girişlerine izin verilmeyeceği ifade edilmektedir.(6872)

BULGARİSTAN DÖNÜŞ YÜKÜ KULLANIMA AÇILMASI

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 12'inci maddesi Dağıtım Usulü bölümünün son paragrafı gereğince, Bulgaristan Üçüncü Ülke geçiş belgelerinin %50'sinin ülkemizi transit geçerek Bulgaristan'a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Meclislerine iletilen yazıda, Bulgaristan makamlarından temin edilen 1.100 adet Bulgaristan Üçüncü Ülke geçiş belgelerinden, ülkemizi transit geçerek Bulgaristan'a taşıma yapacak taşımalar için ayrılan 550 adet Bulgaristan Üçüncü Ülke geçiş belgelerinden 486 adet geçiş belgesi kaldığı ifade edilmekte olup, buna göre, ülkemizi transit geçme koşulu aranmaksızın yapılacak taşımalar için ayrılan 550 adet Bulgaristan Üçüncü Ülke geçiş belgesinin ise tükendiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, transit geçme şartı aranmaksızın dağıtılması gereken Bulgaristan Üçüncü Ülke geçiş belgelerinden 486 adet geçiş belgesinin ülkemizden transit geçme şartı aranmaksızın genel kullanıma açılmasının Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 23'üncü maddesi uyarınca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.(6900)

TÜRKİYE - MEKSİKA İŞ KONSEYİ TARİH VE YER DEĞİŞİKLİĞİ

Daha önce; Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto'nun, 17 Aralık 2013 tarihinde, saat 10.30'da İstanbul'da Conrad Hotel'de gerçekleştirilecek olan Türk-Meksika İş Konseyi Toplantısı'nı onurlandıracağı belirtilip, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 13 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK'e iletmeleri gerektiğini duyurmuştuk.

DEİK'ten aldığımız yazıda, Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto'nun programındaki değişiklik dolayısıyla Türk-Meksika İş Konseyi Toplantısı'nın 18 Aralık 2013 Çarşamba gününe alındığı, yerinin ise Ceylan Intercontinental Hotel olarak değiştirildiği belirtilmektedir.

Türk-Meksika İş Konseyine Katılmak isteyen üyelerimizin ekli katılım formunu doldurarak en geç 17 Aralık Salı günü mesai bitimine kadar DEİK'e (meksika@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.(6935)

Ek: Katılım Formu

HATIRLATMA/ TÜRK-MACAR İŞ FORUMU

DEİK'ten aldığımız yazıda, MÜSİAD ve DEİK organizasyonunda, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor ORBAN'ın Türkiye ziyareti vesilesiyle 18 Aralık 2013 Çarşamba günü 13:00-18.00 saatleri arasında, Ankara JW Marrioto Otel'de Türkiye-Macaristan İş Forumu düzenleneceği hatırlatılmaktadır.

Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Macaristan'da Pazar payımızın artırılması ve anılan ülkeye yönelik ticaret imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu forum ve ikili iş görüşmelerine, tarım, otomotiv endüstrisi, biyoteknoloji, ilaç, kimya endüstrisi, inşaat sektörü, enerji, çevre koruma, finansal hizmetler, gıda endüstrisi, lojistik, makine, tıp teknolojileri, metal sanayi, plastik ve kauçuk sanayi, tekstil ve giyim sanayi, turizm, ticaret, ahşap ve mobilya sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımız iştirak edebileceklerdir.

Programa katılmak isteyen üyelerimizin katılım formunu ( http://bit.ly/1dILMZI ) doldurmaları gerekmektedir.(6970)

AB-ÇHC / TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Güneş Enerjisi Panelleri" ürün grubu ithalatına karşı başlatılmış olan 6 Eylül 2012 tarihli anti-damping ile 8 Kasım 2012 tarihli telafi edici vergi soruşturmalarında nihai kararın açıklandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, mezkur karara ilişkin 05/12/2013 tarih ve L 325/1, L325/66 ve L 325/214 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yer aldığı üzere, söz konusu ürün grubu ihracatı yapan bazı ÇHC'li firmalar tarafından sunulan fiyat taahhütlerinin, AB Komisyonu tarafından anılan firmalar için kabul edilmiş olduğu, taahhütte bulunmayan firmalar için ise %0-%11,5 arasında değişen oranlarda telafi edici vergi; %27,5-%53,4 arasındaki oranlarda da anti-damping önlemi uygulanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlıklarınca bahse konu önlemlerin mezkur ürün grubunun AB'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlayacağı mütalaa edilmektedir.(6971)

ABD / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Meksika menşeli "Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular" (7306.61 GTİP'li) ithalatına yönelik 30 Mayıs 2008 tarihinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) kapsamında, mezkur soruşturmanın Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) iştigal alanına giren kısmına dair takvimin Ek'te örneği sunulan ABD Resmi Gazetesi bildiriminde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, söz konusu bildirime göre, 3 Nisan 2014 tarihinde yapılması öngörülen "Tarafları Dinleme Toplantısı" nda (Hearing) sözlü sunum yapmak isteyen tarafların 31 Mart 2014 tarihinde yapılacak "Tarafları Dinleme Toplantısı Öncesi Konferans"a (Prehearing Conference) katılım sağlamaları gerektiği ifade edilmektedir. İlaveten, soruşturmanın muhtelif safhalarında sunulacak yazılı metinlere ilişkin belirlenen nihai tarihlerin de yine bahse konu bildirimde yer aldığı belirtilmektedir.(6886)

Ek: ABD Resmi GazeteEkler:
ABD Resmi Gazete.pdf
Meksika Katilim Formu.doc
Sirkuler_2013-309.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.