Detaylı Rapor
English

2015/221 Sirküler (16.11.2015)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2015-221

Sayın Üyemiz,

1. Ekonomi Bakanı Sn. Nihat ZEYBEKÇİ'nin Finlandiya Ziyareti Kapsamında "Finlandiya - Türkiye İş Forumu”

2. AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri

3. AB Anti-Damping Önlemi

4. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

5. Muhtelif Narenciye Mahsulü Satış İhalesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Ekonomi Bakanı Sn. Nihat ZEYBEKÇİ'nin Finlandiya Ziyareti Kapsamında "Finlandiya - Türkiye İş Forumu”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Finlandiya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekci Finlandiya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek olup 2 Aralık 2015 Çarşamba günü Helsinki'de Finpro ve DEİK işbirliğiyle Finlandiya-Türkiye İş Forumu gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Anılan İş Forumu'nu Sayın Bakan Zeybekci ile Finlandiya Avrupa ve Dış Ticaret Bakanı Lenita Toivakka'nın onurlandıracağı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Finlandiya, İskandinav ülkeleri arasında Avrupa Birliği'ne ekonomik açıdan en fazla entegre olmuş ülke olmasının yanı sıra ileri teknoloji, AR-GE, eğitim sektörleri ile bilgi ekonomisinde Avrupa'nın 4. önemli ekonomisi konumunda ve 40.000 Dolara yaklaşan kişi başına gayrisafi milli hasılasıyla Avrupa'nın büyük ekonomilerine denk bir çizgide olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamında öncelikli sektörlerin enerji (yenilenebilir / nükleer), çevre teknolojileri, inşaat ve inşaat malzemeleri ile inovasyon (yazılım, yenilikçilik vb.) ve tasarım (tekstil, mobilya vb.) olarak belirlenmiş olduğu, bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin katılımının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Taslak ziyaret programı ve katılım koşulları ekte bilgilerinize sunulmakta olup, ziyarete katılmayı arzu eden üyelerimizin 20 Kasım 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar internet üzerinden http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/117/5626 linkinde yer alan katılım formunu doldurmaları ve DEİK'le (İlgili Kişi, Dilek Tuna, Tel: 0212 339 50 36, Eposta: dtuna@deik.org.tr) irtibata geçmeleri gerekmektedir. (5942)

Ek-1: Taslak Ziyaret Programı

2. AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin kısıtlayıcı tedbirlerine ilişkin son dönemde yayımlanan Tüzük ve Kararlar bildirilmiş olup söz konusu kararları içeren liste ekte yer almaktadır. (5907)

Ek-2: Tedbir Listesi

3. AB Anti-Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Asesülfam Potasyum” (2106.90.92, 2106.90.98, 2934.99.90, 3824.90.92, 3824.90.93 ve 3824.90.96 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı kilogram başına 2,64 ve 4,58 Euro arasında değişen nihai anti-damping vergileri tatbik edilmesine karar verilmiş olup konuya ilişkin 31 Ekim 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.287.01.0052.01.ENG internet adresinden ulaşılabildiği bildirilmekte olup bu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında ÇHC menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmektedir. (5948)

4. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

GAİB - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde GAİB organizasyonunda Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” düzenleneceği bildirilmekte olup ayrıntılı bilgiye http://www.gaib.org.tr/Home/Haber/118 adresinden ulaşılabilmektedir. (5960)

5. Muhtelif Narenciye Mahsulü Satış İhalesi

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmeleri 2015 yılı istihsali tahmini 2.910.000 kg. muhtelif narenciye mahsulü satış ihalesinin 26.11.2015 Perşembe günü saat 14:00'de İşletmelerinde yapılacağı bildirilmekte olup ihaleye ait satış şartnamesi ekte iletilmektedir. (5902)

Ek-3: Satış Şartnamesi


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
2015-221.doc 192,00 KB İndir
Ek-1 Taslak Ziyaret Programi.pdf 90,21 KB İndir
Ek-2 Tedbir Listesi.pdf 609,10 KB İndir
Ek-3 Satis Sartnamesi.pdf 2.810,64 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.162.169.45
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3203