Detaylı Rapor
English

2015/225 Sirküler (27.11.2015)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2015 / 225

Sayın Üyemiz,

1. Yemeklik Mısır, Pamuk ve Soya Yağı Standardı

2. Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1. Yemeklik Mısır, Pamuk ve Soya Yağı Standardı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 888 Yemeklik Mısır Yağı”, "tst 887 Yemeklik Pamuk Yağı” ve "tst 890 Yemeklik Soya Yağı” standartlarına ilişkin taslak metinler yer almaktadır.

Bu bağlamda söz konusu taslak metinlere ilişkin görüşlerinizin 27/11/2015 tarihi saat 15.00'a kadar ekli görüş bildirim formu ile Genel Sekreterliğimize (E-posta:arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (6145)

Ek-1: Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)

Ek-2: Yemeklik Mısır Yağı Standardı (8 Sayfa)

Ek-3: Yemeklik Pamuk Yağı Standardı (9 Sayfa)

Ek-4: Yemeklik Soya Yağı Standardı (8 Sayfa)

2. Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 25.03.2014 tarihli 2014/1 ve 04.02.2015 tarihli 2015/1 Sayılı Genelgeleri gereğince dolaşım ve menşe belgelerinin sonradan kontrol işlemlerinin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğünden bahisle, Bölge Müdürlüklerine intikal eden taleplerin cevaplandırılması aşamasında "eşyanın menşeine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler, belgeyi onaylayan kişi/kurum/kuruluş ve firma nezdinde girişimde bulunmak suretiyle temin edilir.” hükmü uyarınca Gümrük İdarelerince ilgili belge ve bilgi temini sürecinde sorunlar yaşandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, gerek firma adreslerinin güncel olmaması nedeniyle tebligatların firmalara ulaşmaması, gerekse tebligat yapıldığı halde ilgili firmalarca talep edilen bilgi ve belgelerin gümrük idarelerine ibraz edilememesinden ötürü eşyanın serbest dolaşım veya menşe tespiti yapılamadığı bildirilmektedir. Bunun sonucunda yurt dışı gümrük idarelerine "olumsuz cevaplar” iletilmesi nedeniyle, ilgili ülkelerce aynı firmalar adına düzenlenen diğer dolaşım belgelerinin de sonradan kontrol amacıyla gönderildiği, belgelerin sık sık sonradan kontrole tabi tutulmasının ise, ilave iş yükü ve maliyetlere yol açtığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, firmaların gümrük idarelerine bildirilen firma adreslerini güncel tutulmaları ve gümrük idarelerince talep edilen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ibraz etmeleri gerektiği bildirilmektedir.(6160)


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek-1 GorusBildirimFormu.pdf 66,37 KB İndir
Ek-2 YemeklikMisirYagiStandardi.pdf 347,27 KB İndir
Ek-3 YemeklikPamukYagiStandardi.pdf 356,02 KB İndir
Ek-4 YemeklikSoyaYagiStandardi.pdf 351,08 KB İndir
Sirkuler 2015-225.doc 156,00 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.162.169.45
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3281