Detaylı Rapor
English

2015/229 Sirküler (04.12.2015)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2015-229

Sayın Üyemiz,

1. Hizmet Ticareti Anlaşması ve Pazara Giriş Müzakereleri

2. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı

3. 2016 Yılı Öngörülen Sağlık Turizmi, Eğitim, Bilişim ve Film/Dizi Sektörleri

4. ABD Telafi Edici Vergi Anti-Damping Önlemleri

5. TİM İnovasyon Öneri Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


1. Hizmet Ticareti Anlaşması ve Pazara Giriş Müzakereleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, aralarında ülkemizin de yer aldığı ve uluslararası hizmet ticaretinin yaklaşık % 70'ini gerçekleştiren Dünya Ticaret Örgütü'nün (DSÖ) 23 üye ülkesi tarafından hizmet ticareti alanında serbesti sağlanması amacıyla, 2012 yılından bu yana Hizmet Ticareti Anlaşması (TİSA) adı altında çoklu müzakereler yürütüldüğü belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, tüm hizmet sektörlerini ve hizmet sunum biçimlerini kapsayan müzakerelerde, mümkün olduğu ölçüde mevcut pazara giriş koşullarının garanti altına alınması ve yeni pazara giriş olanaklarının yaratılmasının amaçlandığı, ayrıca belirli alanlarda hizmet ticaretinin kolaylaştırılarak daha öngörülebilir koşullarda gerçekleştirilmesi ve sektörel bazdaki engellerin giderilmesini teminen yeni kurallar geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, muhatap ülkelere yönelik pazar açılımı taleplerimizin belirlenmesi çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz hizmet sunucularının TİSA tarafı ülkelerin pazarlarına girişte veya piyasada faaliyet gösterirken karşılaştıkları engellere ilişkin görüş ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda ülke pazarlarına giriş ve piyasada faaliyet gösterme aşamasında karşılaşılan engeller ve ayrımcı uygulamaların tespitine yönelik ekte yer alan soru formunun yanıtlanarak en geç 4 Ocak 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (6337)

Ek-1: Soru Formu

2. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Gelir Vergisi Kanun Tasarısı” Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek Başbakanlıkça 12/06/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildiği ancak anılan Kanun Tasarısı'nın ilgili yasama döneminde görüşülemediği, 64. Hükümet Programı'nda Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının birleştirilerek yeni bir Gelir Vergisi Kanunu'nun çıkarılacağı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, anılan Bakanlık tarafından, 1961 yılında yürürlüğe girmiş olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun, uluslararası standartları esas alan ve modern vergi ilkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması için, kapsamlı ve bütüncül bir anlayışla gözden geçirme ve yeniden yazım çalışmalarına devam edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Yeni Gelir Vergisi Kanunu, Yeni Vergi Usul Kanunu çalışmaları ile yürürlükte bulunan vergi kanunları hakkındaki

- Mevcut bir hükmün/müessesenin/ düzenlemenin değiştirilmesi,

- Mevcut olmayan bir hükmün/müessesenin/düzenlemenin hayata geçirilmesi,

Talep ediliyor ise buna ilişkin detaylı, geçerli spesifik öneri ve taleplerin 11 Aralık 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ekte yer alan form ile Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (6333)

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı:

http://www.gep.gov.tr/tmp/GVK%20Tasarı/GVK-TASARI.pdf

Ek-2: Görüş Formu

3. 2016 Yılı Öngörülen Sağlık Turizmi, Eğitim, Bilişim ve Film/Dizi Sektörleri

T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanlığın 2016 yılı programının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, 2016 yılında sağlık turizmi, eğitim, bilişim ve film/dizi sektörlerinde uluslararası alanda ve ülkemizde gerçekleştirilmesi öngörülen uluslararası etkinlik, kongre, fuar gibi organizasyonlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Yazının devamında, 2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın 6. bölümünde yer alan "Yurtdışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival, Film Marketi Katılımlarına Yönelik Destek Programı” kapsamında "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi”ne ve "Milli Katılım Organizasyonu Desteklenen Organizasyonlar Listesi”ne alınmasında yarar görülen 2016 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen organizasyonların Bakanlığa iletilmesi gerektiği belirtilmekte olup, hali hazırda 2015 yılı Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi ekli dosyada yer almaktadır.

Bu çerçevede, sağlık turizmi, eğitim, bilişim ve film/dizi sektörlerinde yurtdışında gerçekleştirilmesi öngörülen uluslararası organizasyon önerilerinin "Bireysel Organizasyonlar Listesi” ve "Milli Katılımlı Organizasyonlar Listesi” olmak üzere iki ayrı dosyada, organizasyon ismi, tarihi, yeri ve varsa web sitesi bilgisi yer alacak şekilde, en geç 10 Aralık 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (6354)

Ek-3: Desteklenen Bireysel Fuarlar Listesi

Ek-4: Desteklenen Bireysel Fuarlar Listesi 2016

Ek-5: Milli Organizasyon Listesi 2016

4. ABD Telafi Edici Vergi Anti-Damping Önlemleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli "hat boruları” ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) damping ve sübvansiyonun varlığına; ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) ise dampingli ve sübvansiyonlu ithalatın ABD yerli üretimine zarar verdiğine hükmedildiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2015 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirimlerle soruşturmalar sonuçlandırarak ülkemiz menşeli hat borular ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri nihai olarak yürürlüğe girdiği, anti-damping önlemi kapsamında, 22 Mayıs - 18 Kasım 2015 tarihleri arasında uygulanan geçici anti-damping önlemi tahsil edileceği, önlemin nihai olarak yürürlüğe girmesi ile 27 Kasım 2015 tarihinden itibaren ise ABD Gümrüklerinde %0 - %22,09 oranları arasında değişen oranlarda teminat alınacağı, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise; 22 Mart - 18 Temmuz 2015 tarihleri arasında uygulanan telafi edici vergi önlemi tahsil edileceği, önlemin nihai olarak yürürlüğe girmesi ile 27 Kasım 2015 tarihinden itibaren ise ABD Gümrüklerinde %1,31 - %152,20 oranları arasında değişen oranlarda teminat alınacağı iletilmektedir.

Mezkur nihai önlemlerin, en az 5 yıl süreyle yürürlükte kalacağı, firma bazlı marjlar, ABD'li yerli üreticiler ya da ülkemiz ihracatçılarının başvurusuyla ITA tarafından açılması muhtemel idari gözden geçirme soruşturmaları neticesinde değişebileceği bildirilmektedir. (6334)

5. TİM İnovasyon Öneri Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihracatçı sektörlerimizin inovasyon, yatırım ve teşvik alanlarında katma değerli ihracatın arttırılmasına yönelik spesifik ve önceliklendirilmiş önerileri talep edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmek üzere konuya ilişkin önerilerinizin 7 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 12:00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (6369)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek-1 Soru Formu.pdf 1.968,80 KB İndir
Ek-2 Gorus Formu.docx 13,57 KB İndir
EK-3 Destek BireyselFuarlarListesI_00001212.pdf 78,35 KB İndir
EK-4 Destekl BireyselFuarlarListesi 2016 xlsx_00001213.pdf 17,55 KB İndir
EK-5 Milli Orgz Listesi 2016 xls_00001214.pdf 22,39 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3594