Detaylı Rapor
English

2015/243 Sirküler (29.12.2015)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2015-243

Sayın Üyemiz,

1. AB - Ukrayna STA

2. Ticarette Teknik Engeller Sitesi

3. Afrika Baskı ve Paketleme Fuarı

4. Kamu Alımları ve İhaleler

5. Kazakistan'da Lokum Üretimi

6. Hindistan'da Make in India Week Etkinliği

7. Türkiye - Belarus Yatırım Forumu Sonuç Raporu

8. Avustralya/ Anti-Damping Soruşturması

9. Brezilya/ Anti-Damping Soruşturması

10. Avrupa Birliği/ Anti-Damping Önlemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. AB - Ukrayna STA

Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasında Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın, AB tarafından tek taraflı olarak uygulanmaya başlandığı ve AB'nin, Ukrayna menşeli ürünlere tercihli pazara giriş imkanı tanıdığı, diğer taraftan, söz konusu Anlaşma'nın 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Ukrayna tarafından da uygulamaya konulacağı ve söz konusu tarih itibariyle AB menşeli ürünlerin Ukrayna pazarına tercihli erişim imkanı elde edeceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu STA metni ve tarife indirim cetvellerine Topluluğun 29 Mayıs 2014 tarihli ve L-161 sayılı Resmi Gazetesi'nden (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:161:TOC ) ulaşılabileceği iletilmektedir. (6878)

2. Ticarette Teknik Engeller Sitesi

Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İhracata konu ürünlerin pazar ülkelerine girişinde uyması gereken standartlar ve teknik düzenlemeler ile uygunluk değerlendirme işlemlerinin meşru amaçlarının ötesinde, ticarette teknik engeller oluşturabildiği, bu engellerin önlenmesinin, ülkelerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlaması açısından gerekli olduğu; bu çerçevede, ihracatçılarımızın ülke pazarlarına girişinin kolaylaştırılması, karşılaştıkları engellerin çözümlenmesi ve ticarette teknik engellerle ilgili bilgilendirilmelerini sağlayacak platformlar oluşturulması için Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”nin yeniden yapılandırılarak, http://www.teknikengel.gov.tr/ adresinden erişime açıldığı ve bahse konu sitede dış pazarlara girişte karşılaşılan analiz raporu, etiketleme, işaretleme, ambalajlama, karantina şartı gibi teknik düzenlemelere ve test ve belgelendirme işlemlerinden kaynaklanan teknik engellerin önlenmesine yönelik mekanizmalara yer verildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu internet sitesi ile ihracatçılarımızın ihracat gerçekleştirmek istedikleri ülkelerin ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi edinilebileceği, mevzuat ve uygulamalara ilişkin ilave bilgilerin talep edilebileceği, ihracatta karşılaşılan engellerin bildirilebileceği, ihracatı olumsuz etkileyebilecek diğer ülke düzenlemelerinin taslak aşamasında öğrenilip yorum yapılarak değiştirebileceği; ayrıca, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz kullanımına açık olan siteye üye olacak kullanıcıların e-posta adreslerine, ilgilenilen ülke ve ürün gruplarına ilişkin taslak düzenlemelerin e-posta ile günlük olarak gönderileceği, söz konusu internet sitesine firmalar tarafından üye olunarak diğer ülke bildirimlerinin takip edilebileceği, bu çerçevede firmaların olabilecek görüş ve değerlendirmelerinin Ekonomi Bakanlığı'nın uidb@ekonomi.gov.tr e-posta adresine bildirebileceği iletilmektedir. (6882)

3. Afrika Baskı ve Paketleme Fuarı

Addisababa Ticaret Müşavirliği yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Etiyopya Kimya ve İnşaat Girdileri Sanayi Geliştirme Enstitüsünden alınan bir yazıdan bahisle, 22 - 24 Ocak 2016

tarihleri arasında 5. Afrika Baskı ve Paketleme Fuarı'nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu fuara ziyaretçi ve katılımcı olarak ilgi duyabilecek firmalarımızın aşağıda iletişim bilgileri verilen Prana Promotion ile temasa geçmeleri gerekmektedir. (6884)

İletişim Bilgileri:

İlgili Kişi: Haregewein Tezera (International Marketing Executive)

Adres: P.O. Box: 16362 Addis Ababa, Ethiopia

Telefon: +251 116 184365

Fax: +251 116 621202

Cep Telefonu: 0935403726

E-mail: im@pranapromotion.net; haregeweint@pranapromotion.net;

Web sitesi: www.pranapromotion.net

4. Kamu Alımları ve İhaleler

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Oslo Ticaret Müşavirliği'nin 2012 yılı Nisan ayında Norveç'in başkenti Oslo'da faaliyete geçtiği, Müşavirliğimizin öncülüğünde Norveç'te İş Adamları Dernekleri kurulduğu bildirilmekte olup, bu derneklerden 2014 yılında faaliyete geçen Norsk Tyrkisk Arbeidsgivernes Forening - NOTID - Norveç Türk İş Adamları Derneği ile Müşavirliğin ortaklaşa yürütülen çalışmaları sonucunda; Derneğin web sayfasında Norveç'teki kamu alımları ve müteahhitlik ilanlarının bilgileri bundan böyle güncel olarak Türkiye'deki firmaların bilgisine Türkçe olarak sunulduğu bildirilmektedir.

İş Adamları Derneklerinin http://www.notid.org/ web sayfasında; yayınlanan duyurularda Müşavirliğin ve Türk Forevignorgenin, Türkiye'deki firmaların olabilecek taleplerine yardıma hazır olduklarını belirtilmektedir.

Yazının devamında, Norveç'te Müteahhitlik ve kamu alımlarının https://www.doffin.no/ web sayfasında ilan edildiği bildirilmiş olup, ilanların Norveççe yayımlanmasının ve öngörülen bazı şartların Türkiye'de mukim firmaların müteahhitlik ve kamu alımlarına ilgisini azalttığı ifade edilmektedir. Müşavirliğin ve ilanları güncel olarak yayımlayan Türk Forevignorge firması, Türkiye'de yerleşik firmalarına Norveç'te mukim ortak bulma dahil gerekli her türlü desteği sağlayarak ihalelere ve kamu alımlarına iştirak etmelerine yardımcı ve yol gösterici olacağı belirtilmektedir. Bu konuda Müşavirlikle birlikte çalışan Norveç'te yerleşik Türk vatandaşlarının sahip olduğu veya çalıştığı muhasebe , hukuk ve mali danışmanlık kuruluşları bulunduğu belirtilmektedir. (6905)

5. Kazakistan'da Lokum Üretimi

Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yaklaşık 200 km. mesafede bulunan ve ülkenin önemli miktarda yer altı kaynaklarına sahip şehirlerinden biri olan Karaganda'da gıda sektöründe faaliyet gösteren bir Kazak firması tarafından adı geçen Ticaret Müşavirliğimize başvuru yapıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu başvuruda, anılan firmaya ait bir fabrikanın Karaganda'da lokum, tahin, tahin helvası, ve susam üretimi gerçekleştirildiği, üretilen ürünlerin özellikle Rusya ve Çin pazarına ihraç edildiği, Çin'den bir ticaret heyetinin geçtiğimiz günlerde Karaganda'ya yapmış olduğu ziyaret sırasında Çinli bir firmanın bahse konu fabrika ile satın alım anlaşması imzaladığı ifade edilmekte olup, Çin pazarına lokum ve diğer tatlı ürünlerin satışı fırsatını kaçırmamak için bu alanda dünyanın en başarılı üreticilerinden biri olan Türk firmaların ortak iş yapmaya davet edildiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgilenebilecek üyelerimizin aşağıda irtibat bilgileri verilen Astana Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. (6909)

Astana Ticaret Müşavirliği İrtibat Bilgileri

Adres: Turkısh Embassy Office of the Comnercial Counsellor Taşenova Str. No:3

Offioo:314 ASTANA / KAZAKHSTAN

Tel: 00 7 7172 / 70 46 71 - 72 - 73

Faks: 00 7 7172 / 20 45 98

E-Posta: astana@ekonomi.gov.tr

6. Hindistan'da Make in India Week Etkinliği

Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hindistan Hükümeti tarafından 13 - 18 Şubat 2016 tarihleri arasında Mumbai'de Make in India Week isimli bir iş etkinliğinin

düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazının ekinde, Mayıs 2014 tarihinde iktidara gelen Modi Hükümeti'nin Make in India (Hindistan'da Yap) girişiminin Hint iş çevreleri ve Hindistan'da iş yapmak isteyen yabancı çevreleri arasında ses getirdiği belirtilmektedir. Aynı zamanda Make in India Week etkinliğinin, bu girişimin devamı olarak Hindistan ile iş yapmak isteyen çevreleri bir araya getiren ve işbirliği fırsatlarını tespit etme imkânı sunan önemli bir etkinlik olduğu da ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Başbakan Narendra Modi'nin en büyük projelerinden birisinin Make in India ile Hindistan'a yabancı yatırım çekmek ve ülkeyi bir üretim merkezi haline dönüştürmek olduğu vurgulanmaktadır. Bu itibarla, ülkemizin üretim potansiyelinin yanı sıra bilgi ve teknoloji transferi açısından da söz konusu projeyle paralel olarak elektrikli ve elektriksiz makineler, inşaat, oto yan sanayi, tekstil ve hazır giyim, gıda sanayi gibi pek çok sektörde yatırım yapma potansiyelinin olduğu kaydedilmektedir. Bu kapsamda, Modi Hükümeti'nin Make in India başlığı altında almakta olduğu iş yapmayı kolaylaştırıcı tedbirlerden ve sunulan fırsatlardan istifade edilmesinde yarar görüldüğü iletilmektedir.

Söz konusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye www.makeinindia.com/mumbai-week internet adresinden erişilebilmektedir. (6908)

7. Türkiye - Belarus Yatırım Forumu Sonuç Raporu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazı ile 12 - 13 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye - Belarus Yatırım Forumu sonuç raporu iletilmektedir. (6909)

8. Avustralya/ Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avustralya tarafından Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri menşeli "Demir veya Çelikten Borular” 7306.30, 7306.50, 7306.61, 7306.69 ve 7306.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, konuya ilişkin habere http://www.antidumpingpublishing.com/australia-initiates-ad-investigation-on-hollow-structural-secctions/ internet adresinden ulaşılabileceği iletilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir diğer yazıda, Avustralya tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Çelik Çubuklar” (7213.10, 7214.20, 7227.90, 7228.30 ve 7228.60 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde % 5,8 - % 24 oranları arasında değişen ön damping marjları hesaplanmış ve belirtilen oranlarda geçici teminat alınmasına hükmedildiği, anılan geçici önlem kararlarına ilişkin habere http://www.antidumpingpublishing.com/australia-preliminary-affirmative-determination-on-steel-reinforcing-bar/ internet adresinden ulaşılabileceği iletilmektedir.

Yazıda devamla, bu durumun ülkemizin bahse konu ürünlerin Avustralya'ya ihracatında mezkûr ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmektedir. (6885-6888)

9. Brezilya/ Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Brezilya tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Sıcak Haddelenmiş Alaşımlı Çelik Çubuklar” (7228.30 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, konuya ilişkin habere http://www.antidumpingpublishing.com/brazil-initiates-new-ad-investigation-on-flat-steel-bars/ internet adresinden ulaşılabildiği iletilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir diğer yazıda, Brezilya tarafından Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada menşeli "Kauçuktan Dış Lastik” (4011.61, 4011.69, 4011.92, 4011.92, 4011.99, 4011.62, 4011.63 ve 4011.93 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, konuya ilişkin habere http://www.antidumpingpublishing.com/brazil-new-anti-dumping-investigation-on-agricultural-tires/ internet adresinden ulaşılabildiği iletilmektedir.

Yazıda devamla, bu durumun ülkemizin bahse konu ürünlerin Brezilya'ya ihracatında mezkûr ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmektedir. (6886-6889)

10. Avrupa Birliği/ Anti-Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya Federasyonu menşeli "Alüminyum Folyo” (7607.11.19 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı % 12,2 oranında nihai anti-damping vergisi tatbik edilmesine karar verildiği, konuya ilişkin 18 Aralık 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450684260838&uri=CELEX:32015R2385 internet adresinden ulaşılabileceği iletilmektedir.

Yazıda devamla, bu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında Rusya Federasyonu menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmektedir. (6895)


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Sonuç Raporu.pdf 2.053,96 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.162.169.45
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,2891