Detaylı Rapor
English

2016/002 Sirküler (05.01.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER 2016 / 002

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 04.01.2016 tarih ve 2016/1-1 sayılı yazıda, Türkiye'den gerçekleştirilen ihracata konu eşyaya eşlik eden menşe ve dolaşım belgelerinin gümrük idarelerince onaylanıp onaylanmadığının ithalatçı ülke makamları tarafından elektronik ortamda kontrol edilebilmesine yönelik elektronik uygulamaya yasal dayanak sağlamak üzere hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nin (Uluslararası anlaşmalar) (Seri No:8) 14/11/2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatta tercihli tarife uygulamalarından faydalanmak üzere düzenlenen ve gümrük idarelerince vize edilmesi talep edilen A.TR, EUR-1, EUR-MED Dolaşım Belgeleri, İran Menşe İspat Belgeleri ve Malezya Menşe Belgeleri ile Onaylanmış İhracatçılarca düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 4 Ocak 2016 tarihinden itibaren ihracat beyannamelerinin 44 No'lu "Ek Bilgi / Sunulan Belgeler” sütununa kaydedilmesi ve bu kapsamda yükümlüler ya da temsilcilerince Merkezi BİLGE Sisteminin "Yükümlü Tarafından Beyan Edilecek Dokümanlar” alanına belgelere dair bilgilerin girilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Meclislerine iletilen yazıda, Onaylanmış İhracatçılarca düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri hariç olmak üzere, ibraz edilen belge ile Merkezi BİLGE Sistemine yükümlü tarafından girilecek bilgilerin ilgili gümrük memurlarınca karşılaştırılması sonrasında belgelerin vize edileceği bildirilerek, yükümlü tarafından sisteme kaydedilmeyen belgelerin vize işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği ifade edilmekte, Merkezi BİLGE Sistemine veri girişlerinin doğruluğu ve gerçekliğinden yükümlünün sorumlu olduğu da ayrıca vurgulanmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Not: Uygulama hakkında ayrıntılı bilgiye http://risk.gtb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek: İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BiLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu (6 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Dolasim Belgelerinin BILGE Sistemine Kaydina Iliskin Yukumlu Kilavuzu.pdf 1.642,66 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3828