Detaylı Rapor
English

2016/004 Sirküler (06.01.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-004

Sayın Üyemiz,

1. 2014/1 Sayılı İhracat Tebliği'nde Değişiklik

2. Yurtdışına Sermaye İhracı

3. ASEAN 2025: Forging Ahead Together

4. 4. Türk Konseyi İş Forumu

5. 49. Uluslararası Kahire Fuar Duyurusu

6. 2016 Yılı Tayvan Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

7. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. 2014/1 Sayılı İhracat Tebliği'nde Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ozon tabakasını incelten madde ve bu maddeleri içeren ürünlerin ihracatına ilişkin usul ve esaslar, ülkemizin de taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri doğrultusunda Bakanlık tarafından hazırlanan ve 24.1.2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1)” ile düzenlendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin (TGTC) 2016 yılı için revize edildiği, söz konusu Tebliğ kapsamında yer alan bazı maddelere ait Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) da değişiklikler yapıldığının tespit edildiği iletilmektedir.

Bu kapsamda, "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat 2014/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2016/1)”in 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olduğu ve 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği” ifade edilmektedir. (24)

2. Yurtdışına Sermaye İhracı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 11 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 29383 sayılı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” çerçevesinde bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından tutulan Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışında yaptıkları doğrudan yatırımlara ilişkin verilerin, 2016 yılından itibaren Ekonomi Bakanlığı tarafından toplanacağı, söz konusu Karar kapsamında, 29578 sayılı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğin” 30 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu Tebliğ kapsamında, Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunun doldurularak Ekonomi Bakanlığı'na ve Hazine Müsteşarlığı'na iletilmesi gerektiği belirtilmektedir. (23)

3. ASEAN 2025: Forging Ahead Together

Brunei Darussalam Büyükelçiliği'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde Kuala Lumpur'da 27.si düzenlenen ASEAN Zirvesi'nde, üye ülke liderlerinin 31 Aralık 2015'den itibaren ASEAN'a Topluluk statüsü veren beyannameyi imzaladıkları

Bildirilmektedir.

Yazıda devamla, önümüzdeki 10 yılın yol haritası olarak benimsenen "ASEAN 2025: Forging Ahead Together'' başlıklı yazı ile "ASEAN 2015 At a Glance'' ve "ASEAN Community Fact'' belgelerinin elektronik kopyaları ekte gönderilmekte olup güncel bilgilere http://www.asean.org web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilmektedir. (34)

Ek-1: AEC at a Glance

Ek-2: ASEAN Comunity Fact Sheet

Ek-3: ASEAN Economic Community

Ek-4: ASEAN Political-Security Community

Ek-5: ASEAN Socio-Cultural Community

Ek-6: ASEAN 2025: Forging Ahead Together

Ek-7: ASEAN 2025 at a Glance

4.Türk Konseyi İş Forumu

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı ile Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası'nca 4. Türk Konseyi İş Forumu'nu 28 Nisan 2016 tarihinde Kırgızistan'da düzenlenmesinin önerildiği bildirilmektedir.

İş Forumu hakkında ayrıntılı bilgi bilahare kurumumuza iletilecek olup, anılan etkinliğe katılmayı öngören firmalarımızın ydyatirim@ekonomi.gov.tr adresine bildirimde bulunmaları gerekmektedir. (6934)

5. 49. Uluslararası Kahire Fuar Duyurusu

Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Ticaret Ofisinden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, iş dünyası için mükemmel bir platform oluşturan "49. Uluslararası Kahire Fuarı'nın 16 - 25 Mart 2016 tarihleri arasında düzenleneceği bildirilmektedir.

Fuar hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki iletişim detaylarından ulaşılabilecek olup, başvuru formu ve katılım şartları hakkında bilgiler ekte iletilmektedir. (6999)

Egypt Expo & Convention Center (EECA)

Tel : +202 22 40 32 968

Fax : +202 22 60 7821 - 22 60 7848

E-mail : reservation@cairofair.com

Web : www.cairofair.com

Ek-8: Başvuru Formu ve Katılım Şartları

6. 2016 Yılı Tayvan Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen e-postaya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ekli listede belirtilen fuarların 2016 yılında bireysel katılımı desteklenen fuarlar listesine dâhil edildiği bildirilmektedir. (6965)

Ek-9: 2016 Yılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi

7. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazı ile iletilen, Kuruluşları stoklarında bulunan yerli ekmeklik ve makarnalık buğdaylar, ekte yer alan ithal ekmeklik buğdaylar ve arpaların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 31.12.2015 tarihli ve 87112 sayılı yazıları ekte iletilmektedir. (7008)

Ek-10: İthal ekmeklik buğday stokları

Ek-11: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek-1 AEC at a glance - leaflet - as of 21-12-2015.pdf 274,64 KB İndir
Ek-10 TMO Yazisi.pdf 36,71 KB İndir
Ek-2 ASEAN Community Factsheet.PDF 912,68 KB İndir
Ek-3 AEC Factsheet.PDF 1.026,89 KB İndir
Ek-4 APSC Factsheet.PDF 830,64 KB İndir
Ek-5 ASCC Factsheet.PDF 877,62 KB İndir
Ek-6 ASEAN 2025 - Forging Ahead Together - final.pdf 1.940,03 KB İndir
Ek-7 ASEAN 2025 at a glance.pdf 74,62 KB İndir
Ek-8 Kahire Fuar.PDF 1.650,69 KB İndir
Ek-9 TMO Stok Mktari.pdf 17,26 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3984