Detaylı Rapor
English

2016/009 Sirküler (11.01.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-009

Sayın Üyemiz,

1. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Yatırım Anlaşmazlık Uzlaşı Kılavuzu

2. Vietnam Ticaret Heyeti

3. TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı

4. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

5. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik Taslağı

6. Ekvator, Gana, Almanya Sorunlar

7. ABD İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Yatırım Anlaşmazlık Uzlaşı Kılavuzu

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden alınan yazıya atfen, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Yatırım Anlaşmazlık Uzlaşı Kılavuzu'nun faaliyete geçmekte olduğu, söz konusu kılavuza http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS adresinden erişilebildiği ve anılan sitenin herkese açık olduğu belirtilmektedir. (41)

2. Vietnam Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alına yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 29 Şubat - 3 Mart 2016 tarihleri arasında Vietnam'a yönelik ticaret heyeti düzenleneceği ve Ho Chi Minh City şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, pazar payımızın artırılması ve Vietnam'a yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete sanayi sektörlerinden tekstil ve hazır giyim, ilaç, otomotiv sanayi, elektronik aletler, elektrikli makineler ve kablolar, demirçelik, takım tezgahları, tekstil makineleri; gıda sektörlerinden ise hayvan yemi, mısır, tütün, bitkisel yağlar, baharatlar, şekerlemeler ve süt ürünlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü iletilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/ir2fU8 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 5 Şubat 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No:TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.750.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmaları gerekmektedir. (85)

Ayrıntılı Bilgi:

Şükrü SİYASAL

E-posta: sukrusiyasal@tim.org.tr

Tel: 0 212 454 04 74

Volkan İNCEKARA

E-posta: volkanincekara@tim.org.tr

Tel: 0 212 454 07 97

3. TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı" iletilmektedir.

Söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin ilgili görüşlerin bir örneği ilişikte yer alan bildirim formuna uygun olarak, 13/01/2016 Çarşamba günü mesai sonuna kadar Birliğimize (e-posta:arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (108)

Ek-1: Görüş Bildirim Formu

Ek-2: Yönetmelik Taslağı

4. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 10.04.2015 Tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08.04.2015 tarihli ve 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Kararname ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranının %0 (sıfır) olarak belirlendiği, Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile 10 Aralık 2015 tarihinde yapılan toplantıda, konunun gündeme geldiği ve KKDF uygulamalarına ilişkin taleplerin önümüzdeki dönemde Ekonomi Bakanlığı ve anılan Başkanlık tarafından birlikte değerlendirilebileceği bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen www.gib.gov.tr/kkdf-mevzuat adresinde yer alan KKDF mevzuatında değiştirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin gerekçeli görüş ve önerilerin en geç 13 Ocak 2016 Çarşamba mesai bitimine kadar Birliğimize (e-posta: arge@baib.gov.tr) bildirilmesi gerekmektedir. (96)

5. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik Taslağı

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, TÜRKAK tarafından, 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanarak hazırlanan "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik”in, 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığından bahisle, bu Yönetmelikte akredite olmak isteyen kuruluşların durumları ile akreditasyonunun sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi, yenilenmesi, kısmen veya tamamen askıya alınması veya geri çekilmesi ile diğer hususların düzenlendiği, zaman içerisinde, hem ulusal mevzuat ve uluslararası akreditasyon kurallarının değişmesi hem de akreditasyon alanındaki yeni gelişmeler dolayısıyla anılan Yönetmeliğin bazı hükümlerinin yetersiz kaldığının tespit edildiği ve mevcut Yönetmelik hükümleri gözden geçirilerek maddeler arasında bütünlüğü sağlamak amacıyla yeni bir Yönetmelik taslağı hazırlandığı, hazırlanan yeni taslak ile hukuki düzenlemeler ile piyasadaki gelişmelere uyum sağlanması ve TÜRKAK ile akredite kuruluşlarca karşılaşılabilecek olumsuzlukların giderilmesinin amaçlandığı bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ekli Yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerin ekli form vasıtasıyla en geç 21 Ocak 2016 Perşembe mesai bitimine kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir. (19)

Ek-3: Görüş Bildirim Formu

Ek-4: Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hk Yönetmelik Taslağı

6. Ekvator, Gana, Almanya Sorunlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirmek üzere, ülkemiz ile Ekvator, Gana ve Almanya arasında ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik öneriler talep edilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmek üzere mezkur konu hakkındaki görüşlerinizi 14 Ocak 2016 tarihine kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) göndermeniz rica olunur. (121)

Ek-5: Sorun Bildirim Formu

7. ABD İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önleminin 15 Eylül 2014 - 31 Aralık 2014 dönemine ilişkin gözden geçirilmesini teminen bir idari gözden geçirme (administrative review) soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 7 Ocak 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilen soruşturma açılış bildirimine https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-01-07/pdf/2016-00080.pdf linkinden ulaşılabilmesinin mümkün olduğu belirtilmekte olup, söz konusu açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda; 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, bahse konu açılış kararı uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın aynı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanının bulunduğu dile getirilmektedir.

Bu çerçevede; ITA tarafından ilgili soruşturma kapsamında firmalarımıza gönderileceği belirtilen soru formunun yanı sıra Ekonomi Bakanlığı'na da, verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir soru formunun gönderileceği belirtilmiş olup, anılan soruşturma süresince firmalarımız ve Ekonomi Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği dile getirilmektedir. (113)


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek-1 Gorus Bildirim Formu.pdf 188,08 KB İndir
Ek-2 Yonetmelik Taslagi.pdf 463,52 KB İndir
Ek-3 Gorus Bildirim Formu.docx 13,80 KB İndir
Ek-4 Yonetmelik Taslagi.pdf 2.153,88 KB İndir
Ek-5 Sorun Bildirim Formu.docx 12,37 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.162.169.45
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3672