2016/017 Sirküler (22.01.2015)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 / 17

Sayın Üyemiz,

1. Kırgızistan/ Korunma Önlemi

2. Brezilya/ Anti-damping Soruşturması

3. Cezayir'in 2016 Yılı İthalat Kotaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1. Kırgızistan/ Korunma Önlemi

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kırgızistan tarafından 4 Mart 2014 tarihinden bu yana "Buğday Unu” (1101.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı korunma önlemi (safeguard measure) tatbik edilmekte olup ülkemizin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması'nın amir hükümleri uyarınca önlemden muaf tutulduğu bildirilmektedir.

Bahse konu ülke tarafından DTÖ Korunma Tedbirleri Komitesi'ne (Komite) yapılan ve Komite tarafından 6 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan ekli bildirime göre anılan önlemin söz konusu ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği'ne katıldığı 12 Ağustos 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldığı belirtilmektedir. (165)

Ek-1: DTÖ Bildirimi (2 Sayfa)

2. Brezilya/ Anti-damping Soruşturması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Brezilya tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatına karşı 13 Ocak 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında firmaların Brezilya soruşturma otoritesi DECOM'un online sistemi (http://decomdigital.mdic.gov.br) aracılığıyla soruşturma sürecine katılmaları gerektiği ve ilgili tarafların soruşturma sürecine katılabilmelerinin sadece Brezilya'daki kanuni temsilcileri aracılığıyla gerçekleşeceğinin daha önce bildirilmiş olduğu ifade edilmektedir.

Konu hakkında, Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizden edinildiği ifade edilen bilgiye göre, ilgili tarafların DECOM tarafından yetkilendirilmiş Brezilya'daki kanuni temsilcilerinin söz konusu sisteme, Brezilya'da kullanılan e-devlet kartı/ sertifikası aracılığıyla girebileceği ve Brezilya'nın e-devlet hizmetinden yararlanabilmek için gereken kart/sertifikanın alınabilmesi için ilgili tarafların gerçek kişiler için vergi numarasına (CPF-Cadastro de Pessoas Fisicas) veya tüzel kişiler için vergi numarasına (CNPJ- Cadastro Nacional de Pessoa Juridica) sahip olması gerektiği bildirilmektedir. (515)

3. Cezayir'in 2016 Yılı İthalat Kotaları

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Cezayir ticaret Bakanlığı'nın 2016 yılında motorlu taşıtlar, çimento ve inşaat demiri ithalatına getirdiği kotalara ilişkin duyurunun ekte yer almakta olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu duyuruda özetle, 10 yolcu ve üzeri taşıma kapasiteli araçlar, binek otomobiller ve insan taşıma amaçlı diğer motorlu araçlar, mal ve eşya taşıma amaçlı motorlu araçlar(Gtip No. 8702, 8703 ve 8704) için 2016 ithalat kotasının 152.000 adet (2015 yılı kotası 300.000, 2014 yılı kotası ise 439.637 idi), çimento (Gtip No. 2523.29.00) ithalat kotasının 1,5 milyon ton, inşaat demiri (Gtip No. 7214.20.00) kotasının ise 2 milyon ton olarak belirlendiği ve kota başvurularının 14 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında alınacağı ifade edilmektedir. (523)

Ek-2: Cezayir İthalat Kotaları (2 Sayfa)Ekler:
EK-1 DTO BILDIRIMI.pdf
EK-2 CEZAYIR ITHALAT KOTALARI.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.