Detaylı Rapor
English

2016/019 Sirküler (29.01.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2016/19

Sayın Üyemiz,

3213 sayılı Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikler 18 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 6592 sayılı yasa olarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 13. maddesinde yapılan düzenleme ile "Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir.” hükmü amirdir. Ayrıca "Ruhsat bedelinin tamamlattırılması” başlıklı Geçici Madde 21'de "Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli yatırma yükümlülüğünün 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacağı, ruhsat bedelinin süresinde yatırılmaması hâlinde 13. madde hükümleri uygulanacağı, ruhsat bedelleri yatırılan ruhsatların teminatlarının iade edileceği” belirtilmektedir.

Bu çerçevede, maden ruhsat bedellerinin 31 Ocak 2016 tarihine kadar ekte yer alan belgede belirtilen banka hesap numaralarına yatırılması gerekmekte olup; söz konusu bedelin yatırılmaması veya eksik yatırılması durumunda idari para cezası verilerek ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenmektedir. Ruhsat bedellerinin yatırılmasının ardından banka makbuzlarının asıllarının ön yazı ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

EK: 2016 Yılı Ruhsat Bedelleri Dağılım Tablosu


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
2016-19.doc 150,00 KB İndir
EK-1.pdf 254,74 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3047