Detaylı Rapor
English

2016/023 Sirküler (03.02.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016/ 23

Sayın Üyemiz,

1. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

2. Seminer Daveti Hk.

3. Tayvan Ticaret Heyeti

4. Yatırım Duyurusu

5. C Şekeri Toplantısı Hk.

6. Bedelsiz İhracat Hk.

7. Çin Halk Cumhuriyeti- Türk İşadamları İçin Anket Formu

8. İran Sektörel Ticaret Heyeti Programı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

 

1. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

T.C. Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, Kuruluşları stoklarında bulunan buğday, arpa ve mısırların "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verileceği bildirilmektedir.

Satışa açılan buğday, arpa ve mısır stoklarının üretimlerinde buğday, arpa ve mısır kullanan tüm mamül madde ihracatçılarına yönelik satışa verileceği ifade edilmektedir.

Satışa çıkarılan makarna stoklarının sınırlı olması sebebiyle, firmaların taahhütname (Ek-1) vermesi gerektiği, anılan taahhütnamenin 15.02.2016 tarihi mesai bitimine kadar ilgili firmalar tarafından Genel Müdürlüklerine gönderileceği, daha önce Bölge müdürlükleri tarafından Kuruluşlarına gönderilen makarnalık buğday hak edişleri ile 15.02.2016 tarihine kadar gönderilecek olan hak edişlerin (Belge ithalat süresi dolmamış olanlar) birlikte değerlendirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 01 Şubat - 29 Şubat 2016 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler şube müdürlüklerinden edinilebilecek olup Bölge Müdürlüklerince gönderilecek ekmeklik buğday, arpa ve mısır hak edişlerinin 26.02.2016, makarnalık buğday hak edişlerinin ise 15.02.2016 günü mesai bitimine kadar Kuruluşlarına gelmesi gerektiği dile getirilmektedir.

Bölge Müdürlüklerince daha önce Kuruluşlarına gönderilen ekmeklik buğday ve mısır hak edişlerinden, belge ithalat süresi henüz dolmamış olmak kaydıyla talep edilmesi durumunda yeni belirlenmiş olan satış fiyatları uygulanmak suretiyle sözleşme imzalanabileceği, Bölge Müdürlüklerince söz konusu hak edişlerin tekrar gönderilmesine gerek olmadığı bildirilmektedir.

Kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa ve mısır talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarlarının Uygulama Esaslarında belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir. (582)

Ek-1: Taahhütname (1 Sayfa)

2. Seminer Daveti Hk.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)'nin bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, 5-6 Şubat 2016 tarihlerinde "Türkiye Bir Avrupa ve Bölge Merkezi midir? Avrupa- Akdeniz İlişkileri Açısından Çıkarımlar” adlı bir seminer düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan toplantıda, Türkiye'nin merkez rolü diğer merkezi konumundaki ülkeler ile ilişkileri, Türkiye'nin AB üyeliği perspektifi, Avrupa ve bölge merkezi olarak etkinliği, 4 stratejik alana ilişkin olarak enerji, finans, lojistik, iletişim, üretim ve hizmetler gibi konuların uzman konuşmacılar tarafından ele alınacağı belirtilmektedir.

Barselona Uluslararası İlişkiler Merkezi - CIDOB ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Ligi- ELEC ile işbirliğinde gerçekleştirilecek seminerin Wyndham Grand İstanbul Levent Otel'de yapılacağı bildirilmektedir.

Ek-2: Program (2 Sayfa)

3. Tayvan Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 22-25 Mart 2016 tarihleri arasında Tayvan'a yönelik ticaret heyeti düzenleneceği, başkent Taipei şehrini kapsayacak organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Tayvan'da gıda alanında mevcut olan ithalat potansiyelinin ülkemiz açısından olumlu bir şekilde değerlendirilmesi, ihracatımızın arttırılması ve iki ülke arasında işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek heyetlerine zeytinyağı ve diğer yenilenebilir yağlar, yaş meyve ve sebze, narenciye, turunçgiller, kurutulmuş gıda ürünleri, fındık, kuruyemiş sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımında fayda görüldüğü dile getirilmektedir.

Söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/I2VbPH adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 1 Mart 2016 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile ilgili giderlerin karşılanmasını teminen firmaların, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube Kodu:282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.850.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmaları gerektiği bildirilmektedir.

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir. (581)

4. Yatırım Duyurusu

Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Irak Ulusal Yatırım Komisyonu'nun resmi web sayfasında yayımlanan duyurularından ilkinde, Alijawadain Türbesi'ne ait Bağdat'ta bulunan 6 (altı) adet taşınmazın değerlendirilmek üzere uygun görülen yatırımcılara tahsis edileceği, ikincisinde ise, Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Basra Havalimanı'nın yakınında yer alan 100 dönümlük bir arazide otel, konut ve ofislerden oluşan bir kompleksin 2006 tarihli ve 13 sayılı Yatırım Kanunu kapsamında inşa ettirileceği ifade edilmektedir. (615)

EK-3: Duyuru1 (1 Sayfa)

EK-4: Duyuru 2 (2 Sayfa)

EK-5: 13 Sayılı Yatırım Kanunu (24 Sayfa)

5. C Şekeri Toplantısı Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, T.C. Şeker Kurumu Başkanı Sayın Dr. Hüsnü TEKİN'in katılımları ile Genel Sekreterlikleri binasında 9 Şubat 2016 Salı günü saat 10:00'da sektörün şeker teminine ilişkin sorunlarının istişare edileceği bir toplantının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmaların katılım durumlarını 5 Şubat 2016 Cuma günü saat 13:30'a kadar, arge@baib.gov.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. (617)

6. Bedelsiz İhracat Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, mer'i İhracat Yönetmeliği'nin 4. Maddesinde "Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması” olarak tarif edilen bedelsiz ihracata ilişkin usul ve esasların halihazırda 12 Temmuz 2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bedelsiz İhracata İlişkin 2008/12 sayılı Tebliğ” ile düzenlenmiş olduğu, anılan Tebliğ'in 2. maddesinin birinci fıkrasında bedelsiz olarak ihraç edilebilecek eşyanın sıralandığı, Türkiye'de yerleşik olmayanların beraberlerinde götürecekleri mal ve taşıtlar, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar ve afet durumlarında gönderilecek insani yardım malzemelerinin yanı sıra;

a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım eşyaları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,

b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesinin ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçalarının da bu meyanda sayılmış olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu maddenin birinci fıkrasının yukarıda belirtilen (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan değeri 250.000 ABD Dolarına kadar olanların bedelsiz ihracat izni başvurularının doğrudan ilgili gümrük idaresine, değeri 250.000 ABD Doları ve üzeri olanların izin başvurularının, Tebliğ ekinde yer alan Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılacağı hükme bağlanmış, ayrıca, anılan Tebliğ'in 2. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususların, Bakanlık görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.” hükmü belirtilmek suretiyle, ikinci maddenin birinci fıkrasında altı bent halinde tadat edilen bedelsiz olarak ihraç edilebileceklerin dışında kalan eşya için de bedelsiz ihracat talepleri Bakanlığa intikal ettirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ile söz konusu değişikliklere istinaden yürürlüğe konulan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) uyarınca ihracat ile transit ticaret işlemlerinde kambiyo takibatının kaldırılmış olup bu işlemler sonucunda elde edilen dövizlerin tasarrufunun serbest bırakıldığı belirtilmektedir. Mer'i Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat: 2008/12 sayılı Tebliğ'in 2. maddesinde zikredilen bedelsiz ihracat hallerinin bedelsiz ithalatını düzenleyen Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğin (Bedelsiz İthalat Seri No: 2), 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No:5) ile yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak mezkur Tebliğin uygulamasında ortaya çıkabilen tereddütler nedeniyle firmaların mağdur olmamaları ve bedelsiz ihracata yönelik işlemlerde bürokratik işlemlerin azaltılması suretiyle ihracatın hızlandırılmasını teminen, Tebliğ'de sayılan haller dışındaki bedelsiz ihracat taleplerinin de Ekonomi Bakanlığı'nca sonuçlandırılmasına yönelik hükmün ve/veya Tebliğin tamamen yürürlükten kaldırılmasına matuf görüşlerine başvurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasından alınan yazılarda, özellikle kambiyo ve gümrük işlemleri açısından bizatihi bedelsiz ihracatı düzenlemeye yönelik bir mevzuata ihtiyaç duyulmadığının ifade edildiği bildirilmektedir.

Bedelsiz ihracata ilişkin halihazırda geçerli düzenleme ve uygulamalar ile bedelsiz ihracatı düzenlemeye yönelik bir mevzuata ihtiyaç olup olmadığına ilişkin görüşlerin 4 Şubat 2016 Perşembe günü saat 13.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (618)

Ek-6: Görüş Bildirme Formu

7. Çin Halk Cumhuriyeti- Türk İşadamları İçin Anket Formu

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin ülkemiz lehine geliştirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından güncel bir Eylem Planı oluşturulması için yürütülmekte olan hazırlık çalışmaları hakkında kuruluşların görüş ve değerlendirmelerinin talep edildiği ve bahse konu görüş ve değerlendirmelerin Ekonomi Bakanlığı2nca yapılan ilk hazırlıklarda göz önünde bulundurulduğu bildirilmektedir.

Çin Eylem planı ile ilgili devam eden çalışmalar çerçevesinde, Ekonomi Bakanlığı'nca hem Çin hem de Türk özel sektörünün katkılarının birinci elden alınabilmesini teminen, Çin'deki firmalar ile Türkiye'deki Çinli firmalara yönelik bir Anket Formu hazırlandığı ve hazırlanan formun Çince diline çevrilerek Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Ticaret müşavirliklerimiz 7 Ataşeliklerimiz ile ÇCH Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığı ile Çin'de ve ülkemizde mükim Çinli firmalara iletildiği ifade edilmektedir. Bahse konu anket formları sayesinde, Çin sermayeli firmaların ülkemizin iş ve yatırım ortamına yönelik beklentilerinin öğrenilmesinin amaçlandığı, anılan formlara Çinli firmalarca verilen yanıtlar çerçevesinde yapılan tespitlere Çin eylem Planı'nda yer verileceği, Çin Eylem Planı'nın tamamlanmasını müteakip kurumlar ile paylaşılacağı dile getirilmektedir.

Firmalarımızın Çin pazarına girişte yaşadıkları sorunları tespit etmek ve Ekonomi Bakanlığımızdan beklentilerini öğrenmek amacıyla Türk firmalarına yönelik bir anket formu hazırlandığı ve Türk Firmaları İçin Çin Pazarı Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi'ne Ekonomi Bakanlığı web sayfasının yanı sıra http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?eylem=test&ID020 adresinden de erişim sağlanmasının mümkün olduğu, anılan anketin 5 Şubat 2016 tarihine kadar yayında kalacağı ve anketin doldurulmasının önem arz ettiği bildirilmektedir. (651)

8. İran Sektörel Ticaret Heyeti Programı Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizasyonunda, 2016 yılı Nisan Ayı sonunda, İRAN'a yönelik olarak bir Sektörel Ticaret Heyeti Programı organize edilmesinin planlandığı ve İran Sektörel Ticaret Heyeti programının İran pazarına girmek isteyen firmalar için önemli bir fırsat oluşturacağının mülahaza edildiği bildirilmektedir.

Türk Gemi ve Yat sektörünün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında; Türk ve İranlı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri, ilgili tesisleri yerinde ziyaret ve ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Ticaret Heyeti Programı kapsamında alınacak katılım payına; İstanbul-Tahran-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı otelde konaklama (oda+kahvaltı), Öğle ve Akşam yemekleri, alan vergisi, firmalarla ikili iş görüşmeleri, otel havaalanı transferleri, katılım kitapçığında yer alma, her türlü tanıtım, ilan, basılı malzemeler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetlerin dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamaların hariç olacağı belirtilmektedir. Organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerinin iç hat uçuşları ve yurtdışı çıkış harç bedellerinin kendileri tarafından karşılanacağı, heyet katılım bedelinin ön başvuruların tamamlanması ve Bakanlık onayına müteakip ayrıca duyurulacağı bildirilmektedir.

Söz konusu heyete katılan firmaların; ekte yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formu ve Katılımcı Şirket Talep Yazısı başvuru formunu en geç 15 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurup Genel Sekreterliklerinin gemi@iib.org.tr e-posta adresine iletmek suretiyle başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edilmektedir. (655)

Bilgi için irtibat:

Büşra Gider

Gemi ve Su Ürünleri Koordinasyon Şubesi

Tel: 0212 454 05 30

Faks: 0212 454 05 01 - 02

Ek-7: Katılımcı Şirket Talep Yazısı ve Bilgi Formu (2 Sayfa)


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK- 1 TAAHHUTNAME.pdf 31,75 KB İndir
EK-2 PROGRAM.pdf 348,79 KB İndir
EK-3 DUYURU 1.pdf 177,90 KB İndir
EK-4 DUYURU 2.pdf 321,06 KB İndir
EK-5 13 SAYILI YATIRIM KANUNU.pdf 4.990,78 KB İndir
EK-6 GORUS BILDIRME FORMU.DOC 32,50 KB İndir
EK-7 Katilimci Sirket Talep Yazisi ve Bilgi Formu.pdf 357,53 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,5078