Detaylı Rapor
English

2016/024 Sirküler (04.02.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 / 24

Sayın Üyemiz,

1. Cidde Ekonomik Forumu Hk.

2. Irak Varka Bank- Ticari Alışveriş Yapılmaması Hk.

3. KOZA 2016 Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Duyuru Yazısı Hk.

4. Helal Belgesi Hk.

5. AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri Hk.

6. Irak'ın Yeni Gümrük Tarifesi Hk.

7. Mısır İhracatçı Kayıt Sitemi Hk.

8. IV. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

 

1. Cidde Ekonomik Forumu Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Cidde Ekonomik Forumu'nun 01-03 Mart 2016 tarihleri arasında Cidde'de kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. (675)

Ek-1: Davet Mektubu (1 Sayfa)

2. Irak Varka Bank- Ticari Alışveriş Yapılmaması Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Irak'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından alınan bir yazıya atfen, Irak'ta ticari banka olarak faaliyet gösteren Irak Varka Bank hakkında mevcut mahkeme kararı ve haciz nedeniyle, söz konusu banka ile ticari alış-veriş yapılmaması gerektiği ifade edilmektedir. (676)

3. KOZA 2016 Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Duyuru Yazısı Hk.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)'den alınan bir yazıda, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB)'in, İstanbul'un Milano, Paris, Londra gibi oda şehirleri ile birlikte anılması ve Türk modasına yeni isimler, yeni çizgiler kazandırılması amacıyla 1992 yılından beri geleneksel olarak her yıl "KOZA 2016 Genç Moda Tasarımcıları Yarışması” düzenlediği bildirilmekte olup, Sektörü ve ülkemizi yurtdışında tanıtan bu tür ayrışmaların Türk Modası İmajına katkı sağladığı ifade edilmektedir.

23 yıldır düzenlenen KOZA 2016 Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın bu sene de moda tasarımı alanında yükselmek isteyen genç yeteneklerle buluşacağı belirtilmektedir.

Bu yıl 24.sü düzenlenecek KOZA 2016 Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'na son başvuru tarihinin 18 Mart 2016 Cuma günü olduğu, yarışmaya başvurunun bu sene www.kozayarismasi.com adresinden elektronik ortamda online olarak yapılacağı, yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.kozayarismasi.com adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. (674)

4. Helal Belgesi Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) yapılan yeni bir düzenleme ile ithal gıda ürünleri için zorunlu tutulan Helal Sertifikasının geçerli olabilmesi için Helal Belgelendirme Kuruluşlarının belgelerini bundan böyle Emirates Authority for Standardization amd Metrology (ESMA) adlı kuruluşa kayıt ettirmenin zorunlu olacağı bildirilmektedir.

Kayıt işlemleri için başvuruların 1 Temmuz 2016 ile 30 Ocak 2017 tarihleri arasında kabul edileceği ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://halal.esma.gov.ea internet adresinden ve aşağıda iletişim bilgileri yer alan yetkiliden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir. (671)

Kayıt İşlemleri Yetkilisi:

Farah Ali al Zarouni

Tel: +971 4 208 43 77

E-posta: alzarouni@esma.gov.ae

5. AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, I. AB'nin Libya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerini düzenleyen 204/2011/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran 2016/44/AB sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Ocak 2016 tarihli ve L 12 sayılı nüshasında yayımlandığı, bahse konu Tüzüğe aşağıda yer alan internet adresinden (Link 1) ulaşılabildiği bildirilmektedir.

II. İran nükleer programına dair İran ve P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, ÇHC, Fransa, İngiltere ve Almanya) tarafından kabul edilen "Kapsamlı Ortak Eylem Planı” ve 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın uygulanması bağlamında AB'nin İran'a yönelik kısıtlayıcı tedbirlerini düzenleyen 267/2012/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2016/31/AB sayılı Konsey Tüzüğü ve 2010/413/CFSP sayılı Konsey Kararı'nı tadil eden 2016/35/CFSP ile 2016/36/CFSP sayılı Konsey Kararlarının, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Ocak 2016 tarihli ve L 10 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmekte olup bahse konu Kararlara aşağıdaki internet adreslerinden erişilebildiği ifade edilmektedir.(670)

Link 1:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A012%3ATOC

Link 2:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A010%3AFULL

6. Irak'ın Yeni Gümrük Tarifesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Irak Merkezi Hükümetince 2010 yılında kabul edilmesine rağmen yürürlüğe konulamayan 22 sayılı yeni gümrük tarifesinin 20.01.2016 tarihinden itibaren menşe ayrımı yapılmaksızın tüm sınır kapılarında uygulanmaya başlanmış olmakla beraber, Kuzey Irak yönetiminin yeni gümrük tarifesini uygulamadığı, eski tarife uygulamasına Basra sınırları dâhilinde de devam edilmesine ilişkin bir örneği ekli 20.01.2016 tarihli Kararın, Basra Vilayet Konseyi'nce oybirliğiyle kabul edildiği ifade edilmektedir. Bahse konu yeni gümrük tarife cetvelinden de görüleceği üzere, lüks tüketim malzemeleri dışındaki eşya için ortalama %5 olan Gümrük Vergilerinin %5-50 arasında farklılık göstermekte olduğu belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclislerine iletilen bir yazıda, yeni gümrük tarifesinin tüm sınır kapılarında uygulanmasının zaman alabileceği, ancak Kuzey Irak veya Basra'dan giriş yapan tüm araçların iç gümrük noktalarında tekrar kontrol edildiği ve Merkezi Hükümetin uygulamada yeknesaklık sağlanması hususunda kararlı olduğunun yetkililerce iletildiğinin ifade edildiği bildirilmektedir. Anılan tarifenin uygulanmasındaki sorunlarla ilgili olarak ayrıca Irak Ticaret Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü'nün ziyaret edildiği, Kuzey Irak Hükümetinin gerek eski gümrük tarifesini uygulamakta ısrar etmesi, gerekse tahsil ettiği vergileri Merkezi Hükümete göndermemesi nedeniyle, alınan karar uyarınca bundan böyle Kuzey Irak topraklarından gelen ve Kuzey Irak'ta üretilmeyen eşya için Merkezi Hükümet tarafından talep edilen ithalat belgelerinin, Kerkük, Diyala ve Selahaddin Vilayetleri sınırları dahilinde ve Bağdat girişinde bulunan güvenlik noktalarında kontrol edileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir. (672)

Ek-2: Karar Metinleri (Arapça ve Türkçe, 2 Sayfa)

Ek-3: Irak Yeni Tarife Tablosu (794 Sayfa)

7. Mısır İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2015/992 sayılı Karara göre, kararda zikredilen ürünleri Mısır'a ihraç eden diğer ülke üreticileri için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organization for Export and Import Control - GOEIC) bünyesinde bir kayıt sistemi oluşturulacağı ve bu sisteme kayıt olmayan üreticiler tarafından üretilen ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

Yazıda, konuya hakkında Ekonomi Bakanlığı'nın bir diğer yazısına atfen Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ekte bir örneği sunulan 16.01.2016 tarihinde yeni bir Karar'ın (2016/43 sayılı) yayımlanmış olduğu bilgisinin edinildiği bildirilmekte olup daha önce yayımlanmış olan 2015/992 sayılı Karar ile yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar arasındaki temel farklılıklar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

-Üretici olmayan, ancak ticari marka sahibi firmalar için de sisteme kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir. (Madde 1 - Paragraf 1)

-Karara tabi ürünlerden, sisteme kayıtlı üreticiler tarafından üretilmeyen veya sisteme kayıtlı ticari marka sahibi firmalardan veya dağıtım merkezlerinden (distribution centers) ithal edilmeyen ürünlerin Mısır pazarına girişine izin verilmeyeceği belirtilmektedir. (Madde 1 - Paragraf 2)

-Üretim yapan fabrikalar ve ticari marka sahibi firmaların kayıt başvurusunda sunmaları gereken belgeler ayrı ayrı düzenlenmiştir. (Madde 2) Her iki grup için de bir önceki kararda yer alan çevre standartlarına ve işgücü güvenliği standartlarına uygunluk şartı kaldırılmıştır. Kayıt yaptırmak isteyen üretici veya ticari marka sahibi firmaların Kalite Kontrol Sistemine sahip olduklarını gösteren bir sertifika ibraz etmeleri yeterlidir (Madde 2)

-İbraz edilen belgelerin doğruluğu hakkında herhangi bir şüphe hasıl olduğu takdirde, söz konusu belgelerin doğruluğu teyit edilene kadar kayıt işleminin tamamlanmayacağı ve böyle bir durumda, başvuru sahibinin talebi doğrultusunda belgelerin doğruluğunun kontrolü için fabrikanın veya firmanın denetlenebileceği hükmü getirilmiştir (Madde 2 - Son Paragraf)

-Yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar hükümleriyle çelişen diğer mevzuat hükümleri iptal edilmiştir. (Madde 3) Bu maddede bir önceki 2015/992 sayılı Karara doğrudan atıf yapılmamış olmakla birlikte, iki kararın hükümlerinin çeliştiği noktalarda 2016/43 sayılı yeni Kararın geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

-Yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar yayımını müteakip iki ay içerisinde, yani 16 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. (Madde 4) Bu madde ve 3'üncü madde birlikte değerlendirildiğinde, kayıt sistemi kapsamındaki düzenlemelerin uygulanmaya başlanmasının 1 Mart 2016 yerine 16 Mart 2016 tarihine ertelendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, kayıt için başvurular hâlihazırda başlamıştır.

Yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar ile 2015/992 sayılı Karar ekinde yer alan GTİP listesinin değiştirilmiş olduğu ve firmaların ekte sunulan listeyi dikkate almalarının önem arz ettiği dile getirilmektedir. (673)

EK-4: Mısır Kayıt Sistemi 2016-43 Sayılı Karar (5 Sayfa)

8. IV. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Genel Sekreterlikleri koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin desteği ile 21-22 Nisan 2015 tarihinde İzmir Swissotel Grand Efes Otel'de "3. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin gerçekleştirilmiş, iki günlük etkinlik süresince, başvurusu yapılan 450 projeden 60 adetinin sergilenmeye layık görülmüş, proje sahipleri ile sanayiciler arasında ikili görüşmelerin yapılmış ve etkinlik alanını 1000'e yakın katılımcının ziyaret etmiş olduğu ifade edilmektedir.

23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İzmir'de dördüncüsü düzenlenecek olan "4. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliklerinde, araştırmacı, akademisyen ve sanayicilerin katılımıyla gıda ile ilgili yaratıcı Ar-Ge projelerinin girişimci ve sanayiciler tarafından hayata geçirilmesinin önünün açılmasının hedeflendiği, organizasyonlarının dünyanın en önemli tarım araştırma üniversitelerinden olan Hollanda Wageningen Üniversitesi ve China Agricultural Üniversitesi ile yapılan işbirliği ile uluslararası boyuta taşınmış olup yurtdışından gelecek proje başvuruların da sektör paydaşlarına sunulacağı belirtilmektedir.

"Sürdürülebilir ve Rekabetçi Gıda Sektörü İçin İnovasyon" temalı etkinliklerinin,

- Birincil Üretim: Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Su Ürünleri, Doğadan Toplanan Ürünler (hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, fındık, kuru ve kabuklu meyve ve sebzeler, zeytin, yaş meyve ve sebzeler, baharatlar, tıbbi ve aromatik bitkiler)

-Gıda İşleme ve Teknolojileri (zeytinyağı, işlenmiş meyve ve sebzeler, işlenmiş kabuklu ve kuru meyveler ve mamulleri)

-Paketleme ve Ambalajlama

-Pazarlama, Değer Zinciri Yönetimi

alanlarını kapsayacak olup, gıda sektörüne katma değer sağlayacak yenilikçi projelerin hayata geçirilebilmesi için büyük bir sanayici-araştırmacı/akademisyen buluşmasına ev sahipliği yapacağı dile getirilmektedir. Bu yılki etkinliklerinin proje özel kategorisi olarak "Gıdalarda Şeker Ve Tuz Kullanımının Azaltılması" başlığının belirlendiği ve bu konuda yapılan proje başvurularının ayrıca değerlendirileceği bildirilmektedir.

Akademisyenden öğrenciye, sanayiciden araştırmacıya tüm katılımcılara açık olan etkinlik çerçevesinde proje sahipleri başvurularını "Öğrenci" ve "Araştırıcı" kategorileri altından yapacak olup, her kategoride dereceye giren ilk üç proje sahibi sırasıyla 6.000, 4.000 ve 2.500 ABD Doları ödülün sahibi olacağı, özel kategoride birinci olan projenin ise 5.000 ABD Doları ile ödüllendirileceği belirtilmektedir. Proje son başvuru tarihinin 18 Mart 2016 olarak belirlenmiş olup, başvurular www.gidaargeprojepazari.org internet adresinden online olarak yapılabileceği bildirilmektedir. (657)

EK-5: Proje Katılım Koşulları

EK-6: Proje Posteri


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-1 DAVET MEKTUBU.pdf 190,21 KB İndir
EK-2 KARAR METINLERI.pdf 567,46 KB İndir
EK-3 IRAK YENI TARIFE TABLOSU.pdf 1.866,66 KB İndir
EK-4 MISIR KAYIT SISTEMI 2016-43 SAYILI KARAR.pdf 3.196,29 KB İndir
EK-5 KATILIM KOSULLARI.pdf 147,58 KB İndir
EK-6 PROJE POSTERI.pdf 1.981,09 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3984