2016/026 Sirküler (11.02.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-026

Sayın Üyemiz,

1. E-Ticaret Görüş ve Öneri Talebi

2. Endonezya, Cakarta Ticaret Heyeti

3. Somali Başbakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Kapsamında Türkiye-Somali İş ve Yatırım Forumu

4. Tunus, Sudan, Güney Sudan, Hollanda - Sorunlar

5. Ekvator Yatırım Kataloğu

6. Arjantin Gümrük Vergisi Oranları Değişikliği

7. Bosna Hersek'te Yatırım İmkânları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. E-Ticaret Görüş ve Öneri Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 2015 - 2018 Bilgi Toplumu Sistemi (BTS) ve Eylem Planının, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkısı ile hazırlanmış olduğu bildirilmekte olup, anılan eylem planında yer alan 51 no'lu "e-Ticaret Mevzuatının Tamamlanması” eyleminde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sorumlu kurum olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu eylem ile ülkemizde e-ticaretin daha güvenli bir zeminde yapılmasının ve bu konudaki yasal eksiklerin giderilmesinin amaçlanmakta olduğu ve vergilendirme, tüketici hakları, kişisel bilgilerin gizliliği, fikri mülkiyet güvenli ödeme sistemleri ve benzeri alanlarda e-ticaret ortamının gelişimini destekleyecek ikincil düzenlemelerin yapılmasının ve uygulamada karşılaşılan sorunların tespit edilerek çözüme yönelik tedbirlerin alınmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, e-ticaretin önündeki engelleri tespit ederek buna yönelik tedbirleri belirleyecek bir yapı oluşturulmasının gerekliliğinden hareketle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin de yer alacağı "E-Ticaret Mevzuatı Çalışma Grubu” oluşturulacağı bilgisi paylaşılmıştır.

Bu kapsamda, Çalışma Grubu toplantılarında değerlendirilmek üzere;

- E-ticaretin gelişimi önündeki mevzuat engelleri,

- Mevzuat altyapısındaki eksiklikler,

- Özel sektörün e-ticarete ilişkin gereksinimleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar,

- KOBİ'lerin ve tüketicilerin e-ticarete uyum sağlanmasına yaşanan problemler,

- E-ticaret ile ilgili olarak tedbir alınmasında fayda görülen diğer hususlara,

ilişkin değerlendirme, görüş ve önerilerin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmesini teminen, en geç 22 Şubat 2016 Pazartesi gününe kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (769)

2. Endonezya, Cakarta Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 28-30 Mart 2016 tarihleri arasında Endonezya'ya yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceği, başkent Jakarta şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, pazar payımızın artırılması ve Endonezya'ya yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete Doğal Taşlar, Maden ve Mineraller, Petrol Ürünleri, Elyaf ve İplik, Demir Çelik ve yarı mamulleri, İş ve Maden Makineleri, Elektrikli Makineler ve Kablolar, Tarım Alet ve Makineleri, Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Yaş Meyve ve Sebze, Un ve Unlu Mamuller, Zeytinyağı, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller, Makarna, Maya, Endüstriyel Bitkiler (Tütün) sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü iletilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın katılım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için http://goo.gl/w0QNK1 bağlantısında yer alan başvuru formunu doldurmaları ve en geç 8 Mart 2016 Salı günü mesai bitimine kadar organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.500.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesini yaparak ilgili dekontu bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine (Tel: 0212 454 00 96) iletmeleri gerekmektedir.

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılması büyük önem arz etmektedir. (770)

Ek-1: Heyet Taslak Programı

3. Somali Başbakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Kapsamında Türkiye-Somali İş ve Yatırım Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Somali Başbakanı Omar Abdirashid Ali Sharmark'nin, ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyaretleri kapsamında ve T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun himayelerinde, 22 Şubat 2016 Pazartesi günü, Intercontinental İstanbul Oteli'nde, 15.00-20.30 saatleri arasında Türkiye-Somali İş ve Yatırım Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, Türkiye-Somali ilişkilerinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanan bir geçmişe sahip olduğu, ülkemizin Somali politikasının kapsamlı bir stratejiye dayanmakta olup, Somali'ye yönelik kalkınma projelerimiz ve ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine yönelik anlaşmaların, bahse konu stratejimizi sağlamlaştırdığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Somali ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayandığı, anılan sektörlerin ülke GSYİH'nin % 40'ını, ihracat gelirlerinin ise % 50'den fazlasını karşıladığı ifade edilmektedir. Ülkenin toplam ihracatının yaklaşık 600 milyon ABD Doları, ithalatının ise yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları olduğu; şeker, mısır, deri, balık, kömür ve muzun Somali'nin başlıca ihracat ürünleri olduğu bildirilmektedir. Gıda işleme ve paketleme, enerji, tarımsal ekipmanlar, inşaat malzemeleri, tekstil ve konfeksiyon, ticaret alanlarında iş dünyamıza işbirliği fırsatları sunduğu belirtilmektedir.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, heyet listesi bilahare paylaşılacak olup, anılan Foruma katılmak isteyen firmalarımızın http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/142/6073 bağlantısında yer alan online başvuru formunu doldurmaları ve 17 Şubat 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda detayları yer alan ödeme ile birlikte kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. (801)

İletişim:

Sena Ağırgün

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı

africa@deik.org.tr

0212 339 50 70

Taslak Program:

15.00-15.30: Kayıt

15.30-16.30: Açılış Konuşmaları ve Sunumlar

16.30-18.30: İkili İş Görüşmeleri

19.30-21.30: Akşam Yemeği ve Konuşmalar

-DEİK Başkanı Sayın Ömer Cihad Vardan

-Somali Ekonomi Bakanı

-T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş

-Somali Başbakanı Sayın Omar Abdirashid Ali Sharmark

-T.C.Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu

Katılım Koşulları:

1) Başvuru formunun doldurulurken web tarayıcısı olarak Google Chrome kullanılması önemle rica olunur.

2) Katılım ücreti:100 TL

3) Ödeme şekli havale ve kredi kartı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Hesap Bilgisi:

Hesap Adı: TÜRKİYE İŞ BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ (1011) DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / AFRİKA

Swift: ISBKTRISXXX

IBAN: TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 TL

4) Ödemeler için son tarih: 17 Şubat 2016 Çarşamba

5) Makbuzunuzun tarafınıza gönderilebilmesi için, ödeme esnasında bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.

6) Havale yoluyla ödeme yapıldığı takdirde, ödeme dekontlarının DEİK'e (Sena Ağırgün, africa@deik.org.tr) iletilmesi rica olunur. (Kredi kartı ile ödeme yapıldığında bu işleme gerek bulunmamaktadır.)

4. Tunus, Sudan, Güney Sudan, Hollanda - Sorunlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile Tunus, Sudan, Güney Sudan ve Hollanda arasında ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik öneriler talep edilmektedir.

Söz konusu pazarlara yönelik ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerinizin 23 Şubat 2016 Salı gününe kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

Ek-2: Görüş Bildirim Formu

5. Ekvator Yatırım Kataloğu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekvator Stratejik Sektörler Koordinasyon Bakanlığı'nca hazırlanan "Stratejik Sektörlerde Yatırımlar Kataloğu 2015-2017" dokümanına ulaşılabilecek web bağlantıları iletilmektedir. (799)

1.Bölüm:

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Part-01-Investment-catalogue-in-strategic-sectors-2015-2017.pdf

2.Bölüm:

http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Part-02-Investment-catalogue-in-strategic-sectors-2015-2017.pdf

6. Arjantin Gümrük Vergisi Oranları Değişikliği

T.C. Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, MERCOSUR üyesi ülkelerin kendi belirleyecekleri 100 üründe üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin üzerinde vergi uygulayabilmelerine imkan sağlayan ilgili MERCOSUR kararı kapsamında, Arjantin tarafından, 18 Ocak 2016 tarih ve 205/2016 sayılı Tebliğ'e göre yükseltilmiş gümrük vergisi uygulanacak ürünlerin listesinin belirlendiği bildirilmektedir.

Söz konusu ürünlere ilişkin liste ekte yer almakta olup, uygulamanın 20 Ocak 2016'da başladığı ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir. (796)

Ek-3: Decree 2052016 International Trade-Arjantin

7. Bosna Hersek'te Yatırım İmkânları

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bosna Hersek Federasyonu Hükümeti tarafından 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla ulaşım, enerji ve turizm alanında öncelik verilen projelere ilişkin bir listenin hazırlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu projeler listesi ekte İngilizce olarak gönderilmektedir. (798)

Ek-4: Bosna Hersek'te Yatırım İmkânları


Ekler:
Ek-1 Taslak Program 28-30 Mart 2016.pdf
Ek-2 Sorun Bildirim Formu.docx
Ek-3 Arjantin.pdf
Ek-4 Bosna Hersek.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.