2016/033 Sirküler (23.02.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-033

Sayın Üyemiz,

1. Avustralya Gıda Standartlarına Aykırı Ürünlerin İhracatı

2. Tayland STA Müzakereleri Hakkında Görüş Bildirme

3. Moldova Yatırım Projeleri

4. Aktau Limanı'ndaki Yeni Uygulama

5. AB Anti-Damping Soruşturması

6. ABD Telafi Edici Vergi Soruşturması

7. Avustralya Telafi Edici Vergi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. Avustralya Gıda Standartlarına Aykırı Ürünlerin İhracatı

Sidney Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden gönderilen yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türkiye'de yerleşik bir firma tarafından üretilen ve Avustralya'ya ihraç edilen Antep fıstığı içi ürününde İthal Gıda Denetim Sistemi uyarınca yapılan denetimlerde aflatoksin tespit edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Avustralya Gıda Standardı (NUT 05/2014) kapsamında aflatoksinin üst sınırı olarak belirlenen miktarın yaklaşık on katının ihraç fıstıklarda tespit edildiği ifade edilen bildirimde, ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği açısından "Riskli Gıdalar” kategorisinde değerlendirildiği, bu çerçevede Avustralya gıda standartlarına uyum sağlayıncaya dek söz konusu ürünün ülkemizden ithalatında %100 inceleme yapılacağının belirtildiği, anılan standartlara http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/peanuts adresinden erişmenin mümkün olduğu iletilmektedir.

Avustralya'nın bir ada ülkesi olması dolayısıyla insan sağlığı, can ve mal güvenliği, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi konularda titiz davrandığı ve karantina ve risk analizine dayalı ürün güvenliği kontrolleri gerçekleştirdiği, belirlenen standartları aşamayan ürünlerin hem ülkemiz imajını zedelediği hem de aynı üründe diğer ihracatçıların da ilave gümrük denetimlerine maruz kalmasına yol açtığı vurgulanmaktadır. (1026)

2. Tayland STA Müzakereleri Hakkında Görüş Bildirme

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ülkemiz ile Tayland arasında gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 2013 yılından bu yana görüşmelerde bulunulmakta olduğu, son olarak 2015 yılında taraflar arasında anlaşılan Çerçeve Müzakere Metni'ne istinaden 2016 yılı içerisinde müzakerelere başlanmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Tayland ile AB arasındaki STA müzakerelerine 2013 yılı itibariyle başlandığı, müzakerelerin henüz tamamlanmadığı iletilmektedir.

Tayland ile ülkemiz arasındaki STA müzakereleri öncesinde, kurum / kuruluş ve ilgilenen üye firmaların STA'ya ilişkin bilgi, tecrübe ve yönlendirmelerini iletmeleri maksadıyla hazırlanan anket çalışmalarına Bakanlığın elektronik ağının "duyurular” bölümünde yer alan aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceği, doldurulan Görüş Bildirme Formlarının 4 Mart 2016 tarihi mesai bitimine kadar taylandsta@ekonomi.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. (1031)

Görüş Bildirme Formları: http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bhV

3. Moldova Yatırım Projeleri

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Moldova'da yerleşik "Interpares Prim" yatırım şirketi ile "Sigur-Asigur" sigorta şirketi tarafından hazırlanmış olan ve Moldova'da gerçekleştirilebilecek yatırım projelerine ilişkin bilgilere yer veren İngilizce not ekte gönderilmektedir. (1025)

Ek-1: Interpares Prim Investment Projects

4. Aktau Limanı'ndaki Yeni Uygulama

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Aktau Limanına gitmekte olan TIR'lar ile ilgili yeni bir uygulama başlatıldığı bildirilmekte ve artık belgelerin limana varmadan önce aracısız olarak iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, konu ile ilgili Kazakistan Gümrük İdaresi'nden Bakanlığa iletilen 10.02.2016 tarihli bir örneği ekli yazıda ise Kazakistan'ın Mangystay Bölgesi'nde yer alan Aktau - Morport Limanı'na gelen TIR'lara ilişkin belgelerin araçlar limana varmadan en az 4 saat önce www.pi.customs.kz adresi üzerinden liman işletmesine gönderilmesi gerektiği bildirilmekte ve talep edilen bilgiler ile ilgili açıklama yapılmaktadır. Ayrıca Kazakistan'ın ülkemizde görevli Gümrük Ataşesi ile yapılan şifahi görüşmede, ülkemizde Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile iletişim halinde oldukları, UND tarafından üyelerine bilgilendirme yapıldığı, bazı üyeler tarafından sisteme üye olunup bilgilerin girilmeye başlandığı ve çıkan sorunları çözme konusunda görüşüldüğü ifade edilmektedir. (1032)

Ek-2: Yazı Örneği

5. AB Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılarda;

Avrupa Birliği tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu menşeli "Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünleri” (7209.15.00, 7209.16.90, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.25.00, 7209.26.90, 7209.27.90, 7209.28.90, 7211.23.30, 7211.23.80, 7211.29.00, 7225.50.80 ve 7226.92.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturması çerçevesinde %13,8 - %26,2 oranları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine hükmedildiği, konuya ilişkin 12 Şubat 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:037:TOC internet adresinden erişilmesinin mümkün olduğu,

Avrupa Birliği tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Demir veya Çelikten Dikişsiz Tüp ve Borular” (7304.19.90, 7307.29.90, 7304.39.98 ve 7304.59.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, konuya ilişkin 13 Şubat 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.058.01.0030.01.ENG&toc=OJ:C:2016:058:TOC internet adresinden erişilmesinin mümkün olduğu,

Avrupa Birliği tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Mamuller” (7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.99, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.12, 7225.40.15, 7225.40.60, 7225.40.90, 7226.19.10, 7226.20.00, 7226.91.20, 7226.91.91 ve 7226.91.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, konuya ilişkin 13 Şubat 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.058.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2016:058:TOC internet adresinden erişilmesinin mümkün olduğu,

Avrupa Birliği tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Alaşımlı / Alaşımsız Çelikten Kalın Levha” (7208.51.20, 7208.51.91, 7208.51.98, 7208.52.91, 7208.90.20, 7208.90.80, 7225.40.40, 7225.40.60 ve 7225.99.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, konuya ilişkin 13 Şubat 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.058.01.0020.01.ENG&toc=OJ:C:2016:058:TOC internet adresinden erişilmesinin mümkün olduğu,

bildirilmekte olup bu durumun ülkemize bahse konu ürünlerde AB pazarına ihracatta mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayacağı iletilmektedir. (1007, 1008, 1009, 1014)

6. ABD Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Çift Eksenli Jeogrid Ürünleri” (3926.90, 3920.20 ve 3925.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verildiği, konuya ilişkin 16 Şubat 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.federalregister.gov/articles/2016/02/16/2016-03071/certain-biaxial-integral-geogrid-products-from-the-peoples-republic-of-china-initiation-of internet adresinden erişilmesinin mümkün olduğu, bu durumun ülkemize bahse konu ürünlerde ABD pazarına ihracatta mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayacağı iletilmektedir. (1013)

7. Avustralya Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avustralya tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Filmaşin” (7213.91 ve 7227.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 17 Şubat 2016 tarihinde bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verildiği, konuya ilişkin bilgiye http://adcommission.gov.au/cases/Pages/CurrentCases/ADC-331.aspx internet adresinden erişilmesinin mümkün olduğu, bu durumun ülkemize bahse konu ürünlerde Avustralya pazarına ihracatta mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayacağı iletilmektedir. (1015)


Ekler:
Ek-1 Interpares Prim Investment Projects.pdf
Ek-2 Aktau.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.