2016/036 Sirküler (25.02.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-036

Sayın Üyemiz,

1. Türkiye - Yunanistan 4. Dönem YDİK Toplantısı

2. Bankalarla İşbirliği Protokolleri

3. TS 12001/TST T2 Dut Pekmezi-TS 3792 tst T2 Üzüm Pekmezi Standartları

4. AB Anti-damping Soruşturması

5. ABD Anti-damping Soruşturması

6. Avustralya Anti-damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. Türkiye - Yunanistan 4. Dönem YDİK Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Sayın Aleksis Çipras'ın eşbaşkanlıklarında 8 Mart 2016 tarihinde İzmir'de Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Dördüncü Dönem Toplantısının gerçekleştirilmesi ve anılan toplantı vesilesiyle, yine 8 Mart 2016 tarihinde İzmir'de Sayın Bakanımız ve iki ülke işadamlarının geniş katılımlarıyla bir "Türkiye - Yunanistan İş Forumu "nun düzenleneceği belirtilmekte olup bahse konu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Yunanistan ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçılarımızın söz konusu pazarlarda karşılaştığı sorunlar ile Türkiye ile söz konusu ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler yapılabileceği hususuna ilişkin öneriler ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar talep edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu pazarda karşılaşılan sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ekli sorun bildirim formları ile en geç 26 Şubat 2016 Cuma gününe kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (1084)

Ek-1: Sorun Bildirim Formu

2. Bankalarla İşbirliği Protokolleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ihracatçıların son dönemde sürmekte olan olumsuz konjonktüre karşı daha dirençli olması için finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin düşürülmesinin önem arz ettiği ve ihracatçıların en kritik sorunlarının başında gelen finansman maliyetlerinde yaşanan sorunların çözümü konusunda Meclislerinin girişimleri ile Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracata daha fazla destek vermek amacıyla Akbank, Fibabanka, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankası olarak Kuveyt Türk ile var olan işbirliklerinin kapsamının 2016 yılı başında imzalanan protokoller ile genişletildiği ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, Bankalar ile imzalanan işbirliği protokolleri sayesinde ihracatçıların, özel avantajlara sahip banka kredileri desteğinin yanında, sigorta ve faktoring gibi finansal ve operasyonel risklere karşı koruyacak finansal ürünlere ve ilave çözüm önerilerine daha kolay ulaşabileceği ve konvansiyonel bankacılık ürünlerinin yanı sıra uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artıracak hizmetleri alabilecekleri ve anılan Bankalar ile imzalanan protokol metinlerine http://www.tim.org.tr/tr/tim-gundem-timile-bankalar-arasinda-isbirligi-protokolleri-imzalandi.html linki aracılığı ile ulaşılabildiği belirtilmektedir. (1078)

3. TS 12001/TST T2 Dut Pekmezi-TS 3792 tst T2 Üzüm Pekmezi Standartları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 12001/TST T2 Dut Pekmezi-TS 3792 TST T2 Üzüm Pekmezi Standardı” standart tasarılarına ilişkin görüşler talep edilmektedir.

Söz konusu taslaklara ilişkin görüşlerin bir örneği ilişikte yer alan bildirim formuna uygun olarak, 01/03/2016 Salı gününe kadar Birliğimize (e-posta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (1096)

Ek-2: Standart Tasarısı

Ek-3: Görüş Formu

4. AB Anti-damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından, Güney Kore menşeli "Termal Rulo Kağıt” (4811.90.00, 4809.90.00, 4816.90.00 ve 4823.90.85 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verildiği, konuya ilişkin 18 Şubat 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154286.init.en.C62-2016.pdf internet adresinden erişilmesinin mümkün olduğu bildirilmekte olup bu durumun ülkemize bahse konu ürünlerde AB pazarına ihracatta mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayacağı iletilmektedir. (1082)

5. ABD Anti-damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli "Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” ithalatına karşı telafi edici vergi ve anti-damping soruşturmaları yürütüldüğü, Anti-damping soruşturması kapsamında, ITA'nın ön bulgularının 23 Şubat 2016 tarihinde ACCESS'te yayımlandığı, ihracatçı firmalarımızın tabi olacağı marjın % 14,48 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 23 Şubat 2016 tarihinden itibaren soruşturma konusu ürün ihracatımızda ABD gümrüklerinde yukarıda belirtilen oranlarda teminat alınacağı, ITA'nın nihai kararını ön kararın yayımlanma tarihinden itibaren 135 günü geçmeyecek şekilde açıklaması beklendiği iletilmektedir. (1081)

6. Avustralya Anti-damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avustralya tarafından, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri menşeli "Demir veya Çelikten Borular” (7306.30, 7306.50, 7306.61, 7306.69 ve 7306.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında %4,4 - %31,4 oranları arasında değişen geçici anti-damping vergileri tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmekte olup bu durumun ülkemize bahse konu ürünlerde Avustralya pazarına ihracatta mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayacağı iletilmektedir. (1097)


Ekler:
Ek-1Yunanistan Sorun Bildirim Formu.doc
Ek-2 Standart Tasarisi.pdf
Ek-3 Gorus Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.