2016/039 Sirküler (01.03.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-039

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ihracata yönelik devlet destekleri mevzuatının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, gerek teknolojideki gelişmeler, gerekse ülkemiz ihracat yapısındaki ve Türk firmalarının ihtiyaç ve önceliklerindeki farklılaşma sebebiyle yeniden incelenmesi ve ihtiyaç duyulması halinde söz konusu hükümlerde gerekli değişikliklerin yapılmasının mümkün olabileceği, bu çerçevede, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ait uygulamaya yönelik mevzuat hükümlerine ilişkin olarak, değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması gerektiği değerlendirilenler ile bahse konu değişikliklerin yapılabilmesi için ne gibi düzenlemeler gerektiğine ilişkin görüş ve önerilerin gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu mevzuat ile ilgili görüşlerinin ekte yer alan "Görüş Formu” formatında, en geç 02/03/2016 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

Ek: Görüş Formu


Ekler:
Gorus Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.