2016/046 Sirküler (09.03.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-046

Sayın Üyemiz,

1. Endonezya'ya Bitkisel Ürünler İhracatı
2. Kazakistan Yatırım Olanakları
3. Tüm Amerika Hava Kargolarında TSA Beyanı
4. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
5. Ukrayna'da Yatırım Duyuruları
6. Türkiye-Filistin İş Forumu
7. Kırgızistan/İhale Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

1. Endonezya'ya Bitkisel Ürünler İhracatı

T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)'ndan gönderilen bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/4 sayılı "Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği”nin 17 Şubat 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olduğu ve Endonezya'ya bitkisel gıda ürünleri ihracatında birtakım kuralların geçerli olacağı ifade edilmekte olup, GTHB'nin taşra teşkilatına ve laboratuvar müdürlüklerine Endonezya'ya bitkisel ürünler ihracatında ön bildirim ve analiz raporu düzenlenmesine ilişkin talimatları ekte iletilmektedir. (1283)

Ek-1: Bilgi Notu

2. Kazakistan Yatırım Olanakları Hk.

Kazakistan Yatırım Ajansı'ndan (KAZNAK INVEST) iletilen yazıya istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 17-19 Şubat 2016 tarihleri arasında Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı olan Yatırım Komitesi Başkanı Erlan Khairov'un çalışma ziyareti çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Kazakistan'da Anadolu Group (Coco-Cola İçecek, Efes) Elektronik Yıldırım Group, Turkuaz Group, Galaksi Group, Abdi İbrahim, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret, Teksan Aydınlatma Dış Ticaret Ltd. BTM Group, Okan Holding, Ülker Group, Eczacıbaşı Holding ve diğerleri gibi Türk yatırımcıların başarılı çalışmalarının devam etmekte olduğu ve Türk şirketlerin yatırımlarının artırılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir. (1319)

Ek-2: Bilgi Notu

3. Tüm Amerika Hava Kargolarında TSA Beyanı Hk.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Üretenleri Derneği'nden (UTİKAD) Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilen yazıda, Türk Hava Yolları Kargo Başkanlığı tarafından duyurulan The United States Transport Security Administration (TSA) kurumu tarafından istenen ABD varışlı veya ABD üzerinden transit olarak gönderilecek tüm hava kargo ve posta gönderilerinin acente hava konşimentolarında (HAWB) kargonun Mısır, Somali, Suriye ya da Yemen menşeili olmadığını, bu ülkelerden aktarılmadığını veya bu ülkelerde transit edilerek ABD'ye gönderilmediğini kanıtlayacak ifadenin yer alması, bu ifadenin yer aldığı HAWB ile birlikte ayrıca EK'de yer alan beyanın eksiksiz ve doğru olarak doldurularak hava yolu ana konşimentosu (MAWB) ile birlikte gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, ABD'ye havayolu ile yapılacak yüklemelerde söz konusu beyan ile taşıma yapılması zorunluluğu göz önüne alınarak ihracatçı firmaların da ABD varışlı veya ABD üzerinden transit edilecek tüm hava kargo gönderilerinde TSA tarafından talep edilen bahse konu beyanı taşımlarını gerçekleştirecek hava kargo acentelerine iletmeleri, operasyonun aksaklık yaşamadan gerçekleştirilmesi ve yüklemelerin varış noktalarına zamanında ulaştırılması açısından önem arz ettiği belirtilmektedir. (1180)

EK-3: Master Air Waybill Acceptance Statement

4. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Avrupa Birliği Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya istinaden Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, AB resmi gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatında bir takım değişiklikler yapıldığı belirtilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile ilgili yazı aşağıda yer almaktadır. (1330)

1- Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması hakkında 37/2010/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2016/305/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, 4 Mart 2016 tarihli ve L 58 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

2- Kalıcı organik kirleticilere dair 850/2004/AT sayılı Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Eki'ni tadil eden 2016/293/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, yayımlanmasını takip eden 20.gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Mart 2016 tarihli ve L 55 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3- AB'de 2016-2018 döneminde bazı balıkçılık ürünleri için Birlik tarife kotalarının belirlenmesine dair 2015/2265/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nde yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Şubat 2016 tarihli ve L 52 sayılı dizininde yayımlanmıştır.

4- Gıda katkı maddelerine ilişkin 1333/2008/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II sayılı Eki'ni tadil eden 2016/263/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, yayınlanmasını takip eden 20.gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Şubat 2016 tarihli ve L 50 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

5. Ukrayna'da Yatırım Duyuruları Hk.

Odesa Ticaret Ataşeliği'nden iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, görev bölgelerinde bulunan Nikolayev'deki Resmi Bölge İdaresi'nden temin edilen ve çoğunlukla liman, tarım ve turizm konularına ilişkin Nikolayev bölgesi kamu-özel yatırım fırsatlarına ilişkin duyuları içeren bir bilgi notunun iletildiği belirtilmektedir. (1331)

EK-4: Investment Proposals (Web) Final Nikolayev

6. Türkiye-Filistin İş Forumu Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Filistin eski Ekonomi Bakanı Mazen SİNOKROT ve beraberindeki Filistin Heyetinin 17 Mart 2016, Perşembe günü saat 10.00'da Meclislerini ziyaret edeceği, Türkiye ve Filistin arasındaki mevcut ticari ilişkileri geliştirmenin yanında Filistin'deki iş ve yatırım olanaklarını değerlendirmek amacıyla Türkiye-Filistin İş Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.

Filistin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı, Filistin katılımcı listesi ve program akışının ekte yer aldığı ilgili etkinliğe katılmayı düşünen firmaların en geç 14 Mart 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://goo.gl/Hw88Re linkinde yer alan başvuru formunu elektronik ortamda doldurmalarının gerekli olduğu ifade edilmektedir.

EK-5: Program ve Katılımcı Listesi

7. Kırgızistan/İhale Duyurusu Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kırgız Cumhuriyeti Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Ajansı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruda, Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti, Kara-Keçe ve Min-Kuş (Ak-Ulak alanı) kömür madenleri işletim hakkını ihaleye çıkardığı belirtilmektedir. Bahse konu duyuru ve ekleri İngilizce dilinde ilişikte gönderilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu ihalenin ‘Kırgız Cumhuriyeti'nde imtiyazlar ve imtiyazlı şirketler', ‘Kırgız Cumhuriyeti'nde yatırımlar', ‘Yeraltı Kaynaklar' hakkındaki kanunlar ve ‘Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti' Anayasasının 10'uncu ve 17'inci maddeleri ile ‘Kara-Keçe ve Min-Kuş (Ak-Ulak alanı) kömür madenlerinin karma işletimi amacıyla yer altı kaynakların kullanımı hakkına ilişkin ihalenin şartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. İhale konusu olan Kara-Keçe ve Min-Kuş (Ak-Ulak alanı) kömür madenleri Kırgızistan'ın en büyük kömür yatakları olarak bilinmektedir.

Mezkur ihaleye katılmak isteyen şirketlerin, evraklarını en geç 15 Nisan 2016 saat 15:00'a kadar Kırgız Cumhuriyeti Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Ajansı'na ibraz etmeleri gerekmekte olduğu, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.geology.kg internet adresinden veya +996 312 909 869 telefon numaralarından ulaşılabileceği belirtilmektedir. (1336)

EK-6: İhale İlanıEkler:
EK-1.pdf
EK-2.pdf
EK-3.pdf
EK-4.pdf
EK-5.pdf
EK-6.zip

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.