2016/051 Sirküler (22.03.2016)


BATI AKDENİZ İHTACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-051

Sayın Üyemiz,

1. Konteyner Ağırlık Ölçümü

2. Hindistan Eylem Planı kapsamında Türk Firmaları için Anket Formu

3. Türk Konseyi 4. İş Forumu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


1. Konteyner Ağırlık Ölçümü

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı- Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan Uluslararası Denzicilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslar arası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı (Ek-1) uyarınca; gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek tasdiklenmesi (doğrulanması), bu bilginin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile liman tesisi temsilcisine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Tasdiklenmiş (doğrulanmış) brüt ağırlık bilgisi taşımacılık dokümanlarında belirtilmeyen ve kaptan veya temsilcisi ile liman tesisi temsilcisine tasdiklenmiş (doğrulanmış) brüt ağırlık bilgisi sunulmayan dolu konteynerlerin 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyeceği bildirilmektedir.

Söz konusu SOLAS Kuralı uyarınca iki farklı ölçüm metodu ile konteynerlerin brüt ağırlığı hesaplanabilecektir. Birinci metot, yüklenip kapatılan konteynerin kalibrasyonu yapılmış ve sertifikalandırılmış ekipmanlarla tartılması yoluyla brüt ağırlığının tespit edilmesidir. İkinci metot ise yetkili idare tarafından onaylanan bir metot kullanılarak, konteyner içine yüklenecek yüklerin, kullanılan paketleme, ambalajlama, istif (palet, daneç, takoz, vb.), lashing vb. malzemelerin ağırlıklarının ve konteynerin boş ağırlığının birlikte toplanması yoluyla yüklü konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilmesidir.

SOLAS Kuralı gereğince;

· Shipper'ın sorumluluğu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek tasdiklenmesi (doğrulanması), bu bilginin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının imzalanarak gemi kaptanı veya temsilcisi ile liman tesisi temsilcisine önceden iletilmesidir.

· Gemi kaptanı ve liman tesisinin sorumluluğu ise taşımacılık dokümanlarında tasdiklenmiş (doğrulanmış) brüt ağırlık bilgisi kendilerine iletilmeyen konteyneri gemiye yüklememektir.

Yukarıda bahsi geçen SOLAS Kuralının uygulanması ve yürütülmesine yönelik ortak bir yaklaşım oluşturmak üzere IMO tarafından hazırlanan "Yük Taşıyan Bir Konteynerin Tasdiklenmiş (Doğrulanmış) Brüt Ağırlığı Hakkında Rehber”, MSC.1/CİRC.1745 sayılı sirküler (Ek.2) ile yayınlanmıştır.

Yazıda SOLAS Sözleşmesine taraf olan ülkemizde bahsi geçen SOLAS Kuralının uygulanacağı ve anılan Genel Müdürlük tarafından bu kuralın ilgili tüm taraflar tarafından etkin bir şekilde uygulanması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması için gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda konunun, 31 Mart tarihinde Ankara'da düzenlenecek bir toplantıda görüşüleceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede söz konusu toplantıda dile getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin görüşlerin 23 Mart 2016 Çarşamba günü 12:00'e kadar arge@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. (1577)

2. Hindistan Eylem Planı kapsamında Türk Firmaları için Anket Formu

T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, hazırlanmakta olan Hindistan Eylem Planında kullanılmak üzere, firmalarımızın Hindistan pazarında yaşadığı sorunları anlamak, beklentilerini öğrenmek, gerekli ve pratik çözümler getirebilmek amacıyla firmalarımız tarafından cevaplandırılmak üzere bir anket formu hazırlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu anket, anketler.ekonomi.gov.tr adresinde "Türk Firmaları İçin Hindistan Pazarı Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi” ismi ile yer almakta olup, online olarak firmalarımızca doldurulduktan sonra otomatik olarak pazaragiris@ekonomi.gov.tr adresine gönderilecektir.

Bu çerçevede, doldurulacak anket formlarının ivedi olarak en geç 25 Mart 2016 Cuma gününe kadar pazaragiris@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletilmesi önem arz etmektedir. (1587)

Ek-1: Hindistan Pazarı Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi

3. Türk Konseyi 4. İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda, 28 Nisan 2016 tarihinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Konseyi (Türk Konseyi) Toplantısı ve İş Forumu gerçekleştirileceği Bu sene dördüncüsü yapılacak olan iş forumuna Türk Konseyi üyesi ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den ağırlıklı olarak madencilik, enerji, turizm, tarım, gıda sanayii ve hafif sanayi (tekstil, ayakkabı vs.) sektörlerinden 150'den fazla şirket ve kurum temsilcisinin katılımının beklendiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek olan söz konusu iş forumuna katılmak isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin 1 Nisan 2016, Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerekmektedir. http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/164/6525 kayıt yaptıran şirket ve kurum temsilcilerinin katılım koşulları hususunda ayrıca bilgilendirileceği ifade edilmektedir. (1575)

Ek-2: Taslak Programı


Ekler:
Ek-1 Anket.pdf
Ek-2 Taslak Program.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.