2016/055 Sirküler (31.03.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-055

Sayın Üyemiz,

1. PLMA's 2016 Private Label Trade Show Milli Katılım Duyurusu

2. Endonezya, Angola, Çin - Sorunlar

3. Cibuti Heyeti'nin TİM Ziyareti

4. Hong Kong İhale Duyuruları

5. Türkiye ve Endonezya arasında STA

6. ABD Pazarı İhracat Konferansı

7. Çerkezköy TSO ve Kırklareli TSO Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

8. Güney Kore'nin Yeni Uygulamaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. PLMA's 2016 Private Label Trade Show Milli Katılım Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 13-15 Kasım 2016 tarihleri arasında Chicago / A.B.D.'de gıda ve gıda dışı sektörlere yönelik düzenlenecek olan "PLMA's 2016 Private Label Trade Show” Fuarı'nın Türkiye milli katılımının Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) organizasyonunda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) işbirliğinde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup duyuru metni ekte iletilmektedir. (1774)

Ek-1: Fuar Duyurusu

2. Endonezya, Angola, Çin-Sorunlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile Endonezya, Angola ve Çin arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik öneriler talep edilmektedir.

Söz konusu pazarlar ile ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerin 7 Nisan 2016 Perşembe gününe kadar ekli sorun bildirim formu ile Birliğimize (e-posta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (1824)

Ek-2: Sorun Bildirim Formu

3. Cibuti Heyeti'nin TİM Ziyareti

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türk firmalarının Afrika'ya yönelik ihracatlarında stratejik bir açılım noktasına ihtiyaç bulunduğundan hareketle, Cibuti'de bir Özel Ekonomik Bölge (ÖEB) kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmış olduğu, bu çerçevede 2014 ve 2015 yılları içerisinde ÖEB'ye ilişkin mevzuat çalışmaları ve çeşitli alan ziyaretleri gerçekleştirildiği, bu kapsamda, konuya ilişkin bir Mutabakat Zaptı'nın (MOU) 10 Aralık 2014 tarihinde, anılan ÖEB'ye arazi tahsisine ilişkin Protokolün ise 25 Ocak 2015 tarihinde dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Moussa DAWALEH tarafından imzalandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan ÖEB'ye yönelik olarak, Meclisimiz tarafından başlatılan fizibilite çalışmasının önümüzdeki dönemde devam ettirilmesinin öngörüldüğü, bu çerçevede, gerek söz konusu ÖEB projesinin özel sektörümüze tanıtılması, gerekse Cibuti'deki yatırım olanakları hakkında iş çevrelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla, Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Moussa DAWALEH başkanlığında bir heyetin ülkemizi ziyaret edeceği iletilmektedir.

20 Nisan 2016 Çarşamba günü Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve Cibuti heyetinin iş çevrelerimizle bir araya getirilmesi ve Cibuti'deki yatırım olanakları ve kurulması planlanan ÖEB hakkında bir bilgilendirme seminerinin düzenleneceği programa katılmak isteyenlerin 18 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://goo.gl/UK1r9H linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. (1826)

09.30 - Program kayıt

10.00 - TİM Genel Sekreteri Sayın Dr. H. Bader ARSLAN'ın açılış konuşması

- T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Sayın Uğur ÖZTÜRK'ün konuşması

- Cibuti Heyetinin Sunumları

- Cibuti'de iş yapmak

- Cibuti'nin avantajları

- Cibuti'de yatırım fırsatları

4. Hong Kong İhale Duyuruları

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır. (Ek 1-2)

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen linkten bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir. (1827)

Ek-3: İhale Duyurusu-11 Mart 2016

Ek-4: İhale Duyurusu Tercümesi-11 Mart 2016

5. Türkiye ve Endonezya arasında STA

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Türkiye ve Endonezya arasında "Kapsamlı Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması" (Serbest Ticaret Anlaşması-STA) akdedilmesi imkânlarını araştırmak üzere 2010 yılında kurulan Ortak Çalışma Grubunun, bir dizi toplantının ardından 2011 yılı Nisan ayında nihai bir rapor yayımlandığı bildirilmektedir.

Ayrıca, Endonezya ile STA müzakerelerinin başlatılabilmesi için ülkemizin yoğun girişimleri neticesinde ve G-20 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda Bakanlar düzeyinde sağlanan mutabakat kapsamında, 21 Aralık 2015 tarihinde Ankara'da teknik heyetler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda Müzakere Çerçeve Belgesi üzerinde taraflarca mutabık kalındığı belirtilmektedir.

Yakın dönemde, iki ülke Bakanlarının biraraya gelerek STA müzakerelerinin başlatıldığının resmi olarak ilan edilmesi öngörülmekte olup, resmi açıklamayı takiben birinci tur müzakereler için teknik çalışmalar ivedilikle başlatılacağı bilgisi verilmektedir. Bahse konu müzakereler öncesinde, üye firmaların STA'ya ilişkin bilgi, tecrübe ve yönlendirmelerini iletmeleri için hazırlanan anket formları aşağıdaki bağlantıda gönderilmekte olup, ayrıca Ekonomi Bakanlığı elektronik ağının "duyurular" bölümünde de yer almaktadır.

Doldurulan anketlerin 25 Nisan 2016 tarihine kadar endonezyasta@ekonomi.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Ek-5: Firma Anket Formu

6. ABD Pazarı İhracat Konferansı

Çelik İhracatçıları Birliği'nden gönderilen yazıda, Amerika ve Türkiye'den alanında uzman konuşmacıların katılımı ile Amerika pazarı ve ticareti hakkında detaylı bilgilerin paylaşılacağı "ABD Pazarı İhracat Konferansı”nın 19 Nisan 2016 tarihinde 09:30 - 18:00 saatleri arasında Dış Ticaret Kompleksi konferans salonunda gerçekleştirileceği bildirilmekte olup katılım ve program ile ilgili detaylı bilgiye http://www.cib.org.tr/tr/cib-gundem-abd-pazari-ihracat-konferansi.html adresinden ulaşılabilmektedir. (1837)

7. Çerkezköy TSO ve Kırklareli TSO Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

İstanbul Maden ve Metallar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İMMİB Genel Sekreterliği organizasyonunda, firmaları ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek ve ilgili öğrenciler ile firma/kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerinin geliştirmek, ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla,

  • 13 Nisan Çarşamba günü, 12:45 - 16:30 saatleri arasında Çerkezköy (Tekirdağ) Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda,

  • 14 Nisan 2016 Perşembe günü, 09:45 - 13:30 saatleri arasında Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, yarım günlük "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri”nin düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu itibarla, katılımın ücretsiz olduğu söz konusu seminerlere katılmak isteyen firma temsilcilerinin, 11 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://tinyurl.com/jac67wn linkinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (1829)

Ek:-6: Seminer Taslak Programı

8. Güney Kore'nin Yeni Uygulamaları

Seul Ticaret Müşavirliğimizden alınan muhtelif yazılara atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda,

Hayvansal ürünlerle ilgili olarak:

- Yeni Yasa ile 1998 yılı Ağustos ayından bu yana Güney Kore'ye canlı hayvan, etler ve sakatatları ihraç etmemiş olan firmaların ihracat yapabilmeleri için ülkelerindeki ilgili kurumdan hayvancılık tesisi kaydı almaları ve bu belgeyi Ticaret Müşavirlikleri/Büyükelçilikler aracılığıyla Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (MFDS)'na iletmelerinin gerekeceği,

- Başvurunun yapılmasının ardından MFDS tarafından tesis yönetimi, işletme kaydı ve hijyen belgelerinin incelenerek, tesisin yerinde incelenmesine karar verileceği,

- MFDS ve Karantina İdaresi (QIA) tarafınca gerçekleştirilecek inceleme sonucunda "uygun tesis” statüsü alabilmek için %85'in üzerinde puan alınması gerektiği,

- Yeni yasa ile halihazırda hijyen testi uygulanmakta olan et, yumurta, süt, sterilize edilmemiş et, işlenmiş yumurta çeşitleri, sterilize edilmemiş süt ürünlerine ek olarak sterilize edilmiş et, konserve yumurtalar ve sterilize edilmiş süt ürünlerinin de hijyen testi uygulaması kapsamına alındığı,

- Hijyen testi kapsamında ihracatçı ülke makamları tarafından MFDS'ye ihracatçı ülkenin hayvancılık sektörü, hayvancılıkta hijyen kuralları ile ilgili kuruluşları ve yasaları hakkında bilgi verileceği,

- Başvuru sahibinin hayvancılık ürünlerinin ithalatına ilişkin yasalar, kimyasal maddeler kontrol sistemi ve hijyen testi kapsamında gerekli olabilecek diğer bilgileri de sunması gerektiği,

- MFDS tarafından bilgi ve belgelerin incelenmesinin ardından yapılacak tesis ziyaretini takiben ithalata onay verileceği, onay verilmesinden sonra tesisin yurt dışı hayvancılık tesisi olarak kaydının yapılacağı,

- 1998 yılından bugüne kadar ülkemizden Güney Kore'ye ihraç edilmiş olan dondurma, laktoz, peynir altı suyu ve peynir için herhangi bir ilave işlem yapılmasına gerek bulunmadığı, ancak anılan ürünler dışında kalan sterilize edilmiş et, konserve yumurtalar ve diğer sterilize edilmiş süt ürünlerinin ülkemizden Güney Kore'ye ihraç edilmesi için yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca Ticaret Müşavirliğimize iletileceği, bu bilgi ve belgelerin Müşavirliğimize iletilmesi ardından onay sürecinin başlatılmasını teminen alınan bilgilerin MFDS'ye iletileceği,

- Yeni yasa ile 4 Şubat 2016 tarihinden itibaren 6 aylık bir geçiş süreci öngörüldüğü,

- Bu kapsamda, 4 Ağustos 2016 tarihinden itibaren ülkemizden Güney Kore'ye daha önce ihracatı gerçekleşmemiş ürünlerin yurt dışı hayvancılık tesisi kaydı olmaksızın ihracatının yapılamayacağı,

- Yeni yasa ile yukarıda bahsedilen hayvancılık ürünlerinin ihracatı için hijyen sertifikasının yanı sıra deli dana hastalığı olarak bilinen BSE hastalığının olmadığını ibraz eden bir belgenin de sunulmasının zorunluluk haline geldiği,

- 1998 yılından bu yana ülkemizden Güney Kore'ye dondurma, laktoz, peynir altı suyu ve peynir ihraç eden firmaların listesinin MFDS tarafından Seul ticaret Müşavirliğimize gönderilmiş olduğu ancak bazı firmaların kayıtlarının eksik olduğunun anlaşıldığı, bu çerçevede 1998 yılında bu yana söz konusu ürünlerin Güney Kore'ye ihracatını gerçekleştiren firmaların bir örneği ilişikte iletilen formu doldurması gerektiği,

Bitkisel ürünlerle ilgili olarak:

- MFDS listelerinde yer almayan kalıntıların kayıtlarının bir örneği ilişikte gönderilen kılavuz doğrultusunda elektronik ortamda yapılacağı,

- Hayvansal ürünler dışındaki tüm gıda ürünlerinin Güney Kore'ye ihracatının gerçekleştirilmesi için ihraç tarihinden en az 7 gün önce ihracatçı firmanın bilgilerinin ihracatçı veya ithalatçı firma tarafından elektronik sisteme kayıt edilmesi gerektiği; bu kapsamda, firma unvanı, işletme yeri, işletme tipi, gıda ürünün girdiği sınıf gibi bilgilerin kaydının 4 Şubat 2016 tarihinden itibaren "www.impfood.mfds.go.kr" internet sitesi üzerinden yapılabildiği,

- Yemiş ve tropik meyveler için Pozitif Liste düzenlemesinin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle uygulamaya geçeceği, firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen, yazımız ekinde gönderilen kılavuz dahilinde, sistemde yer almayan kalıntıların kayıt başvurularının 31 Mart 2016 tarihine kadar yapılması gerektiği,

hususlarına yer verilmektedir.

Bitkisel ürünler ile ilgili ekte gönderilen kılavuzda yer almayan kalıntılara ilişkin başvuruların 31 Mart 2016 tarihine kadar yapılması gerektiği iletilmektedir.Ekler:
EK-1 PLMA S CHICAGO FUARI MILLI KATILIM DUYURUSU.docx
Ek-2 Sorun Bildirim Formu.docx
Ek-3-4 Hong Kong Ihale Duyurulari.pdf
Ek-5 Firma Anket Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.