2016/062 Sirküler (07.04.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
ÖZEL SİRKÜLER :2016 / 062

Sayın Üyemiz,

01 Nisan 2016 tarihinde, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış olup ilgili Tebliğ'e geçici 28. madde eklenmiştir. Söz konusu değişiklikleri içeren 01 Nisan 2016 tarih ve 29671 sayılı Resmi Gazete metni aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda DİİB sahibi firmaların haklı sebebe istinaden ek süre almaları mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerine sunulur.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel SekreterDAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Haklı sebebe istinaden ek süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 28 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgeleri kapsamında, önceden ihraç edilen eşyanın, ithal eşyasının işlenmesi suretiyle elde edilecek ihraç eşyası ile asgari 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikler itibariyle aynı veya daha ileri nitelikleri taşıması kaydıyla, ihraç edilen eşyanın elde edilmesinde kullanılmayan ancak belge sahibi firmanın stoklarında bulunan ve bu durumu yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilen ithal eşyasının ihraç eşyası bünyesinde kullanılıp ihraç edilmesini teminen, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda müracaat edilmesi halinde, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin olarak dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir.

(2) Bu kapsamda verilen ek süre içerisinde, yeminli mali müşavir raporuyla stoklarında bulunduğu tespit edilen ithal eşyasına tekabül eden işlem görmüş ürünün ihracatı dâhilde işleme izin belgesi taahhüt hesabına sayılır.” 

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.