2016/065 Sirküler (12.04.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2016-065

Sayın Üyemiz,

1. ALİMENTEC 2016- Uluslararası Gıda ve İçecek Sanayi İhtisas Fuarı

2. Romanya'da İhale İlanı

3. AB/Anti-Damping Soruşturması

4. 7.Saraybosna İş Forumu

5. Hong Kong İhale Duyuruları

6. COSME - İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı Proje Teklif Çağrısı

7. DENİB 5.Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

1.ALİMENTEC 2016- Uluslararası Gıda ve İçecek Sanayi İhtisas Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Bogota - KOLOMBİYA'da 08 - 11 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan ALIMENTEC 2016, powered by anuga - Uluslararası Gıda ve İçecek Sanayi İhtisas Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince organize edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

İki yılda bir düzenlenen fuar 2014 yılında 7 fuar salonunda 21.000 metrekare üzerinde % 82'si yerel ve % 18'i uluslararası olmak kaydıyla 29 ülkeden 359 katılımcıya ve % 46'sı yerel ve % 54'ü uluslararası olmak kaydıyla 22 ülkeden 28.561 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı ifade edilmektedir. Uluslararası ziyaretçilerin geldiği ilk 10 ülke Arjantin, Şili, Kosta Rika, Ekvator, Meksika, Panama, Peru, İspanya, ABD ve Venezuela'dır.

Birçok ülkede sayısız milli katılım organizasyonu düzenleyen İstanbul İhracatçı Birlikleri, fuara bu yıl ilk kez milli katılım düzenleyecek olup; fuar katılım bedeli olarak, 750 USD/m2 dahilinde;

- Teşhir ürünlerinin nakliyesi ve gümrüklemesi,

- Stand alanı kiralanması, stand dekorasyonu, temizliği, güvenliği ve konstrüksiyonu (elektrik-su-internet-telefon-faks),

- Fuar kataloğuna giriş ve İstanbul'da hazırlanan katılımcı broşüründe yer alma,

- Reklam ve tanıtım faaliyetleri gibi konularda hizmet verileceği belirtilmektedir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 15.04.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerinin 0 212 4540501-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

EK-1: Başvuru Formu

2. Romanya'da İhale İlanı

Bükreş Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Romanya'da yerleşik, Enerji Bakanlığına bağlı olarak çalışan HIDROELECTRICA S.A. şirketine ait 14 adet küçük çaplı hidroelektrik santralinin ihale yoluyla satışa sunulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ihale dosyalarının her birinin, 31 Mart-16 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 1000 Lei + KDV karşılığında, HIDROELECTRICA S.A. şirketi ana merkez adresinden edinilebildiği ifade edilmektedir.

Anılan ihalenin son başvuru tarihi 16 Mayıs saat 15:00 olup, ekte İngilizce olarak gönderilen orijinal ihale metni yer almaktadır.

EK-2: HIDROELECTRICA SA İhale İlanı

3.AB/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Belarus menşeli "İnşaat Demiri” (7214.10.00, 7214.20.00, 7214.30.00, 7214.91.10, 7214.91.90, 7214.99.10, 7214.99.71, 7214.99.79 ve 7214.99.95 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu ve konuya ilişkin 31 Mart 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:114:TOC internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu ürünün AB'ye ihracatında Belarus menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

4. 7.Saraybosna İş Forumu

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 4-5 Mayıs 2016 tarihlerinde Saraybosna'da "7. Saraybosna İş Forumu” düzenleneceği ve Foruma ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.new.sarajevobusinessforum.com/ adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bu defa, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden iletilen yazıda, bahse konu Forum'a Türk Hava Yolları'nın sponsor olduğu ve bir önceki etkinliğe göre desteğini artırdığı, ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İstanbul Ticaret Odası'nın da söz konusu etkinliğe katılacağı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Bosna Hersek tarafının ülkemiz işadamlarının anılan etkinlikte görünür bir varlık sergilemelerini temenni ettikleri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk iş dünyasının 2016 Saraybosna İş Forumu'na iştirakinin yararlı olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

5. Hong Kong İhale Duyuruları

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden iletilen yazıya istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 6 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır.

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

EK-3: İhale Duyurusu

6. COSME - İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı Proje Teklif Çağrısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan iletilen bir yazıya istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Başkanlıklarının Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium Sized Enterprises - COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğu bildirilmektedir.

COSME Programı'nın bileşenlerinden biri olan İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği kapsamında "COS-EarlyWarningEU-2016-4-01-European Network for Early Warning to Enterprises and Second Starters - İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve

Erken Uyarı Ağı” teklif çağrısının yayınlandığı belirtilen söz konusu yazıda devamla, çağrıya

ilişkin bilgilerin ekteki dokümanda yer aldığı ifade edilmektedir.

EK-4: AB COSME Programı Proje Teklifi

7.DENİB 5.Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Duyurusu

Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alına yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile geleceğin tasarımcılarını sektörü ile buluşturmak amacıyla "Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması”nın bu yıl beşincisinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.. "5. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması”, hem uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımcıların ortaya çıkmasına, hem de sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olacağı ifade edilmektedir.

Bu yılki yarışmanın teması TECH ANATOLIA olup, Denizli'de niş bir sektör olarak var olan ancak bilinmeyen ev ve plaj giyimi sektörünü güçlendirmek, Denizli'yi ev ve plaj giyimi sektörünün merkezi haline getirmek, sektöre genç, yetenekli tasarımcıları kazandırmak, sektörde tasarım bilinci oluşturmak ve Denizli'de ihraç edilebilir ürünlerin çeşitliliğini arttırarak ihracatçı firmaların rekabet gücünü arttırmak amacının hedeflendiği ifade edilmektedir.

DENİB 5. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'na ilişkin ayrıntılı bilgiye www.evveplajgiyimiyarismasi.com ve www.denib.gov.tr adreslerinden ulaşılması mümkündür.

Denizli İhracatçılar Birliği'ne yarışma için dosya teslim tarihi 10 Haziran 2016 Cuma günüdür.Ekler:
ALIMECNTEC 2016 ek.pdf
COSME-EK.pdf
Hong Kong Ihale Duyurulari Ek.pdf
Romanya Ihale Duyurusu Ek.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.