2016/067 Sirküler (15.04.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-067

Sayın Üyemiz,

1. Mevzuat Değişikliği

2. Oltu, Gravyer Peynir, Konserve - Karnıyarık - Hazır yemek, Konserve-Bitkisel sıvı yağlı fasulye pilaki-Hazır yemek, Reçel-Düşük enerjili, Patates - Dondurulmuş, Salam, Eritme Peynir Standartları

3. Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu

4. FINE FOOD Australia 2016-Milli Katılım Organizasyonu

5. Türkiye-Tayvan İş Forumu ve Networking Toplantısı

6. Madagaskar & Morityus Heyeti, Revize Katılım Bedeli

7. Ontustik Yatırım Forumu

8. Kırgızistan İhale Duyurusu

9. ITC 16.Dünya İhracatı Geliştirme Forumu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

1.Mevzuat Değişikliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB)'nin tarım mevzuatındaki değişiklikler bildirilmekte olup, mevzuat değişikliklerine ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.

Ek-1: Mevzuat değişiklikleri

2.Oltu, Gravyer Peynir, Konserve - Karnıyarık - Hazır yemek, Konserve-Bitkisel sıvı yağlı fasulye pilaki-Hazır yemek, Reçel-Düşük enerjili, Patates - Dondurulmuş, Salam, Eritme Peynir Standartları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "Tst 13205 Oltu Peynir, tst 2174 Gravyer Peynir, TS 2703/tst T1 Konserve - Karnıyarık - Hazır yemek, TS 2665/tst Konserve-Bitkisel sıvı yağlı fasulye pilaki-Hazır yemek, tst 12985 Reçel-Düşük enerjili, TS 8642/tst T2 Patates - Dondurulmuş, tst 979 Salam, TS 2176/tst T2 Eritme Peynir” standart tasarıları ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu standart tasarılarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerin Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne iletebilmek üzere 15.04.2016 Cuma günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (e-posta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-2: Görüş Tablosu.xlsx (1 sayfa)

Ek-3: TS 2176tst T2 Eritme Peynir Standardı.pdf (7 sayfa)

Ek-4: TS 2703tst T1 Konserve - Karnıyarık - Hazır yemek, TS 2665tst KonserveBitkisel sıvı yağlı fasulye pilakiHazır yemek Standardı.pdf (9 sayfa)

Ek-5: TS 8642tst T2 Patates - Dondurulmuş Standardı.pdf (7 sayfa)

Ek-6: Tst 12985 ReçelDüşük enerjili Standardı.pdf (15 sayfa)

Ek-7: Tst 979 Salam Standardı.pdf (15 sayfa)

Ek-8: Tst 13205 Oltu Peynir, tst 2174 Gravyer Peynir Standardı.pdf (23 sayfa)

3.Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu

Zagreb Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hırvatistan Yatırım ve Rekabetçilik Ajansı tarafından hazırlanan "Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu” iletilmiş olup, söz konusu kataloğa http://www.aik-invest.hr/wpcontent/uploads/2015/01/Investment-Opportunities-Catalogue-December-2015.pdf adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

4.FINE FOOD Australia 2016-Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, Melbourne / Avustralya'da 12-15 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek "Fine Food Australia 2016 Uluslararası Gıda Ürünleri Makineleri-Restoran Ekipmanları Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

1984 senesinden beri düzenlenmekte olan "Fine Food Australia Fuarı” Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarı olarak nitelendirilmekte olup, 2014 yılında fuarda 47 ülkeden 1.000'e yakın katılımcı yer almış ve 28.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Bahse konu fuara katılmak isteyen firmaların, EK'te yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 22 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ek-9:Başvuru Formu

5.Türkiye-Tayvan İş Forumu ve Networking Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tayvan Ekonomi Bakan Yardımcısı Cho Shih-Chao ve ağırlıklı olarak Tayvan'ın önde gelen gıda, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, yazılım ve ileri teknoloji firma yetkililerinden oluşan Tayvan heyeti'nin 21 Nisan 2016, Perşembe günü saat 16.00'da Meclislerini ziyaret edeceği ve bu kapsamda Türkiye ile Tayvan arasındaki mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye-Tayvan İş Forumu ve Networking Toplantısı düzenleneceği belirtilmektedir.

Tayvan ile Türkiye arasındaki karşılıklı iş ve yatırım olanaklarının artırılması amacıyla düzenlenecek tanışma etkinliğine katılmayı düşünen firmaların en geç 18 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://goo.gl/uEKPiB linkinde yer alan başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları gerekmektedir.

Ek-10: Program

Ek-11: Katılımcı Listesi

6.Madagaskar & Morityus Heyeti, Revize Katılım Bedeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 31 Mayıs - 4 Haziran 2016'da Madagaskar ve Morityus ülkelerine yönelik işadamı heyeti düzenleneceği ve başkent Antananarivo ve Port Louis şehirlerini kapsayacak organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Bu defa; söz konusu heyetle ilgili olarak katılım ücretinin 1.950,00 USD olarak güncellendiği; TİM Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04) Dolar hesabına yatırılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, azami 26 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın http://goo.gl/tz5F9i adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 5 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği bildirilmektedir.

7.Ontustik Yatırım Forumu

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden iletilen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde Kazakistan'ın Çimkent şehrinde Ontustik Yatırım Forumunun gerçekleştirileceğinden bahisle, söz konusu forumun yabancı yatırımcılara Kazakistan yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan reformlarını ve Güney Kazakistan bölgesindeki yeni yatırım fırsatlarını tanıtması, ayrıca anılan etkinlik kapsamında, bölgedeki tarım, gıda işleme ve tekstil sanayi, ilaç, turizm, makina, inşaat ve lojistik sektörü gibi bölgesel ekonominin öncelikli alanlarıyla ilgili önemli konularının görüşülmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Anlan foruma ilişkin ayrıntılı bilgiye http://ontustikinvest.kz/en/ adresinden ulaşılabileceğinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

8.Kırgızistan İhale Duyurusu

Kırgızistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Ajansından iletilen bir yazıya atfen,Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kırgızistan'ın Kurmenty bölgesinde bulunan kalker ve toprak yataklarının geliştirilmesini teminen yeraltı kaynaklarının kullanım hakkına yönelik bir ihale düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu ihalenin 16 Mayıs 2016 tarihinde Tyup Devlet İdare Bürosu'nda (Issyk Kul Bölgesi) gerçekleştirileceği ve katılımcıların 11:30 ila 11:50 arasında kayıtlarının yapılacağı bildirilerek, ihale hakkında www.geology.kg internet adresinden ya da

+996 312 300246 ve +996 312 909869 (İngilizce) telefon numaralarından bilgi alınabileceği

ifade edilmektedir.

9.ITC 16.Dünya İhracatı Geliştirme Forumu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden iletilen bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda , DTÖ Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (Internotional Trade Center-ITC) en önemli etkinliği olan Dünya İhracatı Geliştirme Forumu'nun (World Export Development Forum-WEDF) 16.'sının, 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde Sri Lanka'da düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, ITC, Sri Lanka Kalkınma Stratejileri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı ve Sri Lanka İhracatı Geliştirme Kurulu ortaklığında düzenlenecek Forum'un kamu, iş dünyası ve uluslararası kuruluşlardan 600'den fazla kişiyi bir araya getireceği ve Forum çerçevesinde "ticari rekabet” ile "olası ortaklıklar” temalarının ele alınacağı ifade edilmektedir.

Ek-12: ITC-Sri Lanka 16.Dünya İhracatı Geliştirme ForumuEkler:
Fine Food ek-9.pdf
ITC 16. Dunya Ihracati Gelistirme Forumu Ek-12.pdf
mevzuat degisikligi ek -1.pdf
S1_00000267 ek-2.pdf
S2_00000268 ek-3.pdf
S3_00000269 ek-4.pdf
S4_00000270 ek-5.pdf
S5_00000271 ek-6.pdf
S6_00000272 ek-7.pdf
S7_00000273 ek-8.pdf
Tayvan Program ek-10.pdf
Tayvan-Katilimci-Listesi_00000266 ek-11.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.