2016/069 Sirküler (18.04.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-069

Sayın Üyemiz,

1. ÇHC / Piyasa Ekonomisi Statüsü

2. Güney Afrika Cumhuriyeti / Anti-Damping Önlemi

3. ABD / Anti-damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.1. ÇHC / Piyasa Ekonomisi Statüsü

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 11 Aralık 2001 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) DTÖ'ye Katılım Protokolü'nün piyasa ekonomisini haiz olmama (non-market economy status) ile ilgili belirli hükümlerinin geçerliliğinin 11 Aralık 2016 tarihinde sona ermesinin beklendiği belirtilmektedir.

Avrupa Birliği (AB), söz konusu hükümlerin geçerliliğini yitirmesi akabinde mezkûr ülkeye karşı halihazırda uygulanan anti-damping önlemleri ile telafi edici vergilerde ve ileride açılabilecek soruşturmalarda nasıl bir politika/metodoloji izleneceği konusunda çalışmalarını devam ettirmekte olup bahse konu metodoloji değişimi ile ilgili tüm paydaşların görüşlerini almak üzere bir online kamu istişare süreci (public online consultation) başlatmış olduğu ifade edilmiştir.

Anılan sürecin detaylarının yer aldığı http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191 linkin de görüleceği üzere AB, uygulanacak metodoloji alternatiflerinin ekonomik ve sosyal etkilerine yönelik ilgili tüm paydaşların görüşlerini almak üzere bir anket de düzenlemektedir.

2.Güney Afrika Cumhuriyeti / Anti-Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) tarafından Güney Afrika Gümrük Birliği (GAGB) adına Çin Halk Cumhuriyeti'nin yanı sıra ülkemiz menşeli "Akrilik Battaniyeler” (6301.40 GTİP'inde yer alan) ithalatına karşı 1999 yılından bu yana kilogram başına 388 ila 691 cent arasında değişen oranlarda bir anti-damping önlemi tatbik edildiği belirtilmektedir.

8 Nisan 2016 tarihinde GAC Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından Pretoria Büyükelçiliğine iletilen bildirime göre anılan önlemin 3 Şubat 2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtilmiştir. Mezkûr karar sonucunda, battaniye ihracatçılarımız GAGB'ye herhangi bir ticaret politikası önlemine tabi olmadan ihracat gerçekleştirebilecekleri ifade edilmektedir.

3.ABD / Anti-damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yerli üreticileri tarafından Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika ve Çin Tayvan'ın yanı sıra ülkemiz menşeli "Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha” (7208.40, 7208.51, 7208.52, 7211.13, 7211.14, 7225.40,7226.20 ve 7226.91 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması ve ilaveten Brezilya, Güney Kore ve ÇHC menşeli aynı ürün ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı'na (DOC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (USITC) 8 Nisan 2016 tarihinde başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir.

Yazıda devamla, ABD'nin ilgili mevzuatına göre DOC tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; USITC tarafından ise damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin incelemeler yürütüldüğü ifade edilmektedir. ABD'li yerli üreticiler tarafından tevdi edilen şikayet başvurularının Vaşington Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla Bakanlıklarına iletildiği belirtilmiştir. Şikayetlerin alınmasını müteakip USITC incelemesini başlatmış olup 45 gün içerisinde ön bulgularını yayımlaması beklendiği ifade edilmektedir. DOC'un ise şikayet başvuruları sonrasında soruşturmaların açılıp açılmaması yönündeki nihai kararını 20 gün içerisinde vereceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, USITC'nin soruşturma takvimini de içerir 14 Nisan 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshası ekte yer almaktadır. Buna göre, soruşturmaya taraf olmak ve "Public Service List”te yer almak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde USITC'ye başvurmaları gerektiği belirtilmektedir. Bununla beraber, soruşturma kapsamında yayımlanacak kamuya açık olmayan veri ve bilgilere (business proprietary information) sadece tarafları temsil eden yetkilendirilmiş kişiler erişebilmekte olup "BPI Service List”te yer almak için bu kişilerin de soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde USITC'ye başvuru yapmaları zorunluluğunun bulunduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, ekte yer alan ABD Resmi Gazetesi nüshasından da görülebileceği üzere, 29 Nisan 2016 tarihinde ABD saatiyle 9.00'da "500 E Street SW , Washington, DC” adresinde bulunan USITC binasında mevcut şikayet ile ilgili bir tarafları dinleme toplantısı düzenlenecek olup toplantıya katılmak isteyen ilgili tarafların 27 Nisan 2016 tarihine kadar william.bishop@usite.gov ve sharon.bellamy@usite.gov adreslerine e-posta ile bildiriminde bulunmaları gerektiği bildirilmektedir.

Ek-1: ABD Resmi Gazetesi NüshasıEkler:
Ek-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.