2016/072 Sirküler (20.04.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-072

Sayın Üyemiz,

1. Bölge Grup Toplantısı

2. İngiltere'ye Özel Sektör Heyeti 10 Mayıs 2016 Londra

3. İhracatın Önünde Marka ve Tasarım Hukuku Kaynaklı Engeller Konulu Sempozyum

4. ABD'de İş Fırsatları

5. Vaşington'da Düzenlenecek Forum

6. 11.Fas Uluslararası Tarım Fuarı

7. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesine Davet

8. Macaristan'da Yatırım Olanakları

9. Ortaklık Talebi / Nijerya

10. Hong Kong İhale Duyuruları

11. Ontustik Yatırım 2016 Forumu -Kazakistan

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1.Bölge Grup Toplantısı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Enstitüleri Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Bölge Grup Toplantılarından (BGT) 2016 yılına ait birincisinin, 17-18 Mayıs 2016 Salı ve Çarşamba günü, Isparta/Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılacak olduğu belirtilmiştir. Söz konusu toplantı gündemi ekte yer almaktadır.(2098)

Ek-1: Gündem

2.İngiltere'ye Özel Sektör Heyeti 10 Mayıs 2016 Londra

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş'ın Türkiye-İngiltere Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle İngiltere'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, 10 Mayıs 2016 tarihinde her iki ülke bakanlarının katılımıyla İngiltere-Türkiye İş Forumu düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, İngiltere'nin ülkemizin hâlihazırda önemli ve güçlü bir ekonomik partneri konumunda olmasına atıfla, anılan ziyarete öncelikli olarak inşaat, enerji, altyapı ile inovatif ve yaratıcı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katılımında fayda görüldüğüne dikkat çekilmektedir.

Bu kapsamda, sınırlı sayıda katılımın mümkün olduğu İş Forumuna katılmak isteyen firmalarımızın 26 Nisan Salı gününe kadar aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden başvurularını tamamlamaları ve katılım ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Başvuruya dair ayrıntılı bilgiler başvuru formunda bulunmakta olup, detaylı bilgi için DEİK Avrupa Bölge Koordinatörlüğü ile (İrem Develioğlu; T: 0212 339 5079, idevelioglu@deik. org.tr) irtibata geçilmesi rica olunur. (2275)

Başvuru formuna erişim için: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/185/6674

Ek-2: Program

3.İhracatın Önünde Marka ve Tasarım Hukuku Kaynaklı Engeller Konulu Sempozyum

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT'in teşrifleriyle 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 09.30'da Dış Ticaret Kompleksi'nde, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri organizasyonunda ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda marka hukuku ile ilgili yaşadığı sorunlara çözüm getirmeye yönelik olarak "İhracatın Önünde Marka ve Tasarım Hukuku Kaynaklı Engeller” konulu bir sempozyum gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 26 Nisan 2016 Salı günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne teyit vermeleri gerekmektedir. (0212 454 05 00 - hububat@iib.org.tr) (2285)

Ek-3: Sempozyum programı

4.ABD'de İş Fırsatları

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MUSİAD) iletilen bir yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak 05 Mayıs 2016 Perşembe günü 12.00-15.00 saatleri arasında MÜSİAD Genel Merkezinde "ABD İş Fırsatları” adlı panelin düzenleneceği belirtilmektedir. (2300)

LCV : Sevda Güzel

Telefon : 0212 395 33 41

E-Posta : disiliskiler@musiad.org

Ek-4: Taslak Program

5.Vaşington'da Düzenlenecek Forum

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Vaşington'da 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan Büyükelçilikleriyle ortaklaşa düzenleneceği bildirilen "Trans-Caspian East-West Trade and Transit” başlıklı entegre ulaştırma koridorları konulu Forumun taslak programı ile anılan ülkelerden katılımcıların ve Foruma temsilci göndereceğini ileten şirketlerin listeleri Vaşington Büyükelçiliğinden alınarak ilişikte sunulmuştur.

Anılan yazıda devamla, Dışişleri Bakanlığı'ndan Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Cengiz Kamil Fırat ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Osman Nuri Beyhan'ın katılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Ekonomi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarından bahse konu Foruma en az Daire Başkanı seviyesinde katılım sağlanacak olan söz konusu etkinliğe özel sektöründen de katılımın faydalı olacağı belirtilmektedir. (2301)

Ek-5: Taslak Program-Katılımcı Listesi

6.11.Fas Uluslararası Tarım Fuarı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 08.04.2016 tarihli ve 1827 sayılı yazısında belirtilen 26 Nisan -1 Mayıs 2016 tarihleri arasında Meknes şehrinde, 11.Fas Uluslararası Tarım Fuarı (SIAM) düzenleneceği belirtilmektedir.(2290)

Ek-6: GKGM yazısı

7.UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesine Davet

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından 2009 yılından itibaren organize edilen "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”nin sekizincisinin uluslararası düzeyde 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde, 13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde "AR-GE Proje Pazarı Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu” ile eş zamanlı olarak Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı ile gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü'nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli-yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları amaçlanmaktadır.

Projelerin tanıtımının Bursa Merinos AKKM konferans salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleştirileceği ve bağımsız üyelerden oluşan "Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerilerin ödüllendirileceği belirtilmektedir.

Bu vesileyle, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” etkinliği için kayıtlar http://www.utibargeprojepazari.com/, internet sitesi üzerinden alınmaktadır. (2312)

Ek-7: Etkinlik Programı

8.Macaristan'da Yatırım Olanakları

Budapeşte Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Macaristan'ın gıda, hayvancılık ve tarım alanlarında önemli yatırım olanaklarına sahip olduğu belirtilmekte olup, "Macaristan Gıda Sanayi”, "Macaristan Tarım ve Gıda Sanayisinin Görünümü” ve "Macaristan Yatırım Teşvikleri” konulu sunumların gönderildiği belirtilmektedir. (2280)

Ek-8: Food Industry in Hungary

Information on subsidies in Hungary

The Hungarian Agricultural and Food Industry Landscape

9.Ortaklık Talebi / Nijerya

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Abuja/Nijerya'da mukim Valentino Projects Ltd. unvanlı firmanın Abuja Ticaret Müşavirliğine ekli tanıtıcı belge ile başvurarak, ülkemizde meşrubat sektöründe deneyimli yönetim ekipleri ile veya Nijerya'da yatırıma ilgi duyabilecek anılan sektörde tecrübeli yatırıcımlar ile görüşmek istediği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Müşavirlikleri ile anılan firma arasında gerçekleştirilen görüşmede, tesislerinin hâlihazırda makine donanım bakımından hazır olduğu, bu aşamada 50 - 75 cl şişe suyu ürettiklerini ancak ürün çeşidini ve kapasitelerini artırmak istediklerini ve bunun için de bu alanda yetkin bir ekip ile çalışmayı arzu ettikleri ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, hâlihazırda şişe suyu üretiminin yapıldığı ve ürün çeşidinin artırılmak istendiği ifade edilen meşrubat tesisini işletmek ve pazar - yeni ürün geliştirmek için yetkin ve tecrübeli bir yönetim ekibinin veya söz konusu yatırıma ortak olarak tecrübe ve bilgi birikimini aktarabilecek firmalarımızın Abuja Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmesi mümkün bulunmaktadır. (2281)

10.Hong Kong İhale Duyuruları

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alına yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 1 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır.

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir. (2274)

Ek-9: İhale Duyurusu

İhale Duyurusu Tercümesi

11.Ontustik Yatırım 2016 Forumu -Kazakistan

Genel Sekreterliğimize iletilen e-posta yazıda; Shimkent/Güney Kazakistan'da 28-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Güney Kazakistan'da tarım, gıda ve tekstil endüstrisi, ilaç, turizm, araç üretimi inşaat endüstrisi ve lojistik sektöründeki yatırım imkanlarının değerlendirileceği Ontustik Yatırım Forumu 2016'nın gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu Forumun programı ve katılım formu ekte yer almaktadır.

Ek-10: Program-Katılım FormuEkler:
Etkinlik Programi-ek-7.pdf
Food Industry in Hungary-ek-8.pdf
GKGM yazisi-ek-6.pdf
gundem-ek-1.pdf
Ihale Duyurusu-ek-9.pdf
Information on Subsidies in Hungary-ek-8.pdf
ONTUSTIK INVEST-ek-10.PDF
Sempozyum Programi-ek-3.pdf
Taslak Program-ek-2.pdf
Taslak program-EK-4.pdf
taslak program-katilimci listesi ek-5.pdf
The Hungarian Agricultural and Food Industry Landscape-ek-8.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.