2016/082 Sirküler (28.04.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016/082

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 26/04/2016 tarihli yazıda, Bakanlık görev ve faaliyet alanına giren konular ile ilgili olarak komşu ve ticaretimizin yoğun olduğu ülkelerle sürdürülen ikili ilişkiler kapsamında veri değişiminin tesis edilmesine yönelik anlaşma önerilerinin sıkça gündeme geldiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, Rusya ile imzalanan "Gümrük İşlemlerini Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” ile Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan sistem, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) ihracatta Türkiye'nin rekabet gücünü artırmakta olup, iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen eşyaya ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanmakta ve gönüllülük esası çerçevesinde güvenilir bilgi sunan ihracatçılar; gümrük noktalarında öncelik, gümrükleme zamanının kısaltacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri, gümrük muayenesinden muafiyet gibi kolaylıklardan faydalanabilmektedir.

Bu çerçevede, anılan yazıda, BGH'ye benzer bir uygulamanın geliştirilmesi yönünde Azerbaycan Belarus, Gürcistan, Kazakistan ve Ukrayna ile temasların sürdürüldüğü söz konusu ülkeler ile ticareti teşvik edecek uygulamalar geliştirilmesi ve işlev kazanması halinde ülkemiz menfaati adına olumlu sonuçlar doğuracağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, ülkemiz ve ihracatçılarımız açısından faydalı sonuçlar doğuracak çalışmaların yürütülebilmesi için bahse konu ülkeler ile kıymet verilerinin iletimini içeren ve gönüllülük esasına dayanan bir sistem kurulmasına dair görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin TİM'e iletilmesini teminen ekte yer alan görüş formu doldurularak en geç 10 Mayıs 2016 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Ek: Görüş Formu (1 Sayfa)


GÖRÜŞ FORMU

Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firmanın

Unvanı

Sektörü

Adres

Telefon Numarası

Faks Numarası

Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firma Yetkilisinin İletişim Bilgileri

Adı Soyadı/Unvanı


E-posta Adresi


Değerlendirmeye Alınmasında Yarar Görülen Öneriler

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.