2016/090 Sirküler (10.05.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016/090

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmının 2.Kuralı uyarınca;

  • gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması,
  • doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin söz konusu konteynerlerin taşıma evraklarında belirtilmesi ve
  • doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin gemi yükleme planlarının hazırlanmasında kullanılmasını teminen önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile liman tesisi işleticisi temsilcisine bu evrakların iletilmesi

gerektiği bildirilerek, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyeceği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; SOLAS Sözleşmesine taraf olan ülkemizde yukarıda bahsi geçen SOLAS Kuralının tüm ilgili taraflarca etkin bir şekilde uygulanmasını teminen anılan Genel Müdürlük tarafından "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" taslağının hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan yönerge taslağı hakkındaki görüş ve önerilerin TİM'e iletilmesini teminen ekli form aracılığıyla en geç 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar, Genel Sekreterliğimize, (e-posta: tosunn@baib.gov.tr ) iletilmesini rica ederim.Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Ekler:

  1. Yönerge (10 Sayfa)
  2. Görüş Bildirme Formu (1 Sayfa)


Ekler:
2016.05.10 2016-090 sayili sirkuler.doc
2016.05.10 Deniz Yolu-Dolu Konetyner Brut Agirlik Bildirimi.pdf
2016.05.10 Ek-1 Taslak_Gorus_Formu.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.