2016/104 Sirküler (26.05.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER :2016 / 104

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23/05/2016 tarih ve E.61165 sayılı talimatta özetle;

"Bilindiği üzere, İhracat:2016/5 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2016/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2007/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20/06/2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu mevzuat değişiklikleri uyarınca; firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki Ek-3'te belirtilen bilgi ve belgeleri Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne, Dahilde İşleme İzni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki Ek-4'te belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine sunmaları zorunludur.

Söz konusu işlemlerin süresi içerisinde yerine getirilmesi firma sorumluluğunda olup, bu süreler zarfında firmalara ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmayacaktır.

Dahilde işleme izn belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 37nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerde eksikliğin tespiti halinde, bu eksiklikler 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü/gümrük idaresi tarafından firmaya bildirilecektir. Benzer şekilde, 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hükümleri uyarınca re'sen kapama işlemi geri alınan veya durdurulan DİİB'lerin kapatılabilmesi için tamamlanması gereken eksiklikler 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü tarafından firmaya bildirilecektir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle, Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 45nci maddesi de dikkate alınarak kapatılacaktır.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.