2016/108 Sirküler (31.05.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016/108

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarken, Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payının da yüzde 0,95'den yüzde 1'in üstüne çıktığı, 2023 hedeflerimizde Ar-Ge harcamalarının milli gelirden aldığı payın yüzde 3'e ulaşmasının hedeflendiği, anılan hedef doğrultusunda tasarım faaliyetlerinin desteklenmesinin, Ar-Ge yatırımlarının özendirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, Ar-Ge personelinin niteli inin ve istihdamının artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesi, teknoloji şirketlerinin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunun sağlanması amacıyla 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketi kapsamında ayrıca Tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezlerinin yararlandığı destek ve muafiyetlerden yararlanmasının sağlandığı,

Bu çalışmalar kapsamında, TİM tarafından 250'ye yakın olan Ar-Ge Merkezi sayısının, yeni kanunla birlikte 500'e çıkarılması ve ayrıca 500 Tasarım Merkezi açılması için TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak çalışılacağı, her sektörün kendine has yapısı nedeniyle farklı sayıda Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açma kapasitesine sahip olduğu, Birliklerimiz tarafından ilgili sektörlerde hangi firmaların Ar-Ge Merkezi hangi firmaların Tasarım Merkezi kurabileceğine yönelik bir çalışma yapılması ve akabinde ilgili firmaların bu merkezleri açmaları konusunda yönlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine sağlanan destekler ile ilgili bilgi notu ekte sunulmakta olup, Ar-Ge ve/veya Tasarım merkezi açmak isteyen firmaların TİM'e bilgi verebilmemizi teminen bu yöndeki niyetlerini, Genel Sekreterliğimize e-posta (arge@baib.gov.tr) ile iletmelerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

Ek: Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Destekler (3 Sayfa)


Ekler:
Ar-Ge ve tasarim merkezleri destekleri.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.