2016/110 Sirküler (06.06.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 110

Sayın Üyemiz,

1. Malezya/Korunma Önlemi Soruşturmaları

2. Makine Sektörel Ticaret Heyeti-İran

3. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

4. REACH CLP ve Biyosidal Haberleri Bülteni

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

1. Malezya/Korunma Önlemi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Malezya tarafından "Filmaşin” (7213.10, 7213.91, 7213.99 ve 7227.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ve "İnşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7288.10, 7288.20, 7228.30, 7228.40, 7228.50, 7228.60 ve 7228.80 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı iki ayrı korunma önlemi ( safeguard measure) soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmekte olup, anılan soruşturmalara ilişkin 27 Mayıs 2016 tarihli açılış bildirimleri ekte yer almaktadır.

Ek-1: Açılış Bildirimi

2. Makine Sektörel Ticaret Heyeti-İran

Makine İhracatçıları Birliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 05 - 09 Ekim 2016 tarihleri arasında Tahran / İRAN'a yönelik "Makine ve Aksamları Sektörel Ticaret Heyeti” programının, yeterli sayıda katılımcı olması durumunda organize edileceği belirtilmektedir.

Söz konusu sektörün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ve İran'lı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, Firma-Tesis ziyareti, resmi ve konu ile ilgili kurum-kuruluşların ziyaret edilmesinin planlandığı, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım ve konaklama giderlerinin %50'sinin desteklendiği ifade edilmektedir. (şirket başına en fazla 2 kişiye ait ekonomi sınıfı uçak biletinin %50'si ve yine şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderlerinin %50'si desteklenir.) Bu çerçevede; 2011/1 sayılı tebliğ kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi neticesinde firma başına düşen katılım payı 850.-Euro'dur. (tek kişilik odada kişi başı)

Katılım payına dahil hizmetler: uçak bileti, otelde 4 gece konaklama (oda+kahvaltı), yerel firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, havaalanı-otel-havaalanı transferleri ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetlerdir. Katılım payına dahil olmayan hizmetler: oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalardır.

Söz konusu programa katılmak isteyen üyelerimizin en geç 13 Haziran 2016 tarihine kadar Genel Sekreterliklerine (oaib-pr@oaib.org.tr) ulaşması gerekmektedir. (Başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan kısmı geri ödenemeyecektir.) (3115)

Hesap No:

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri-İş Bankası-Köroğlu Şb.(4234)

IBAN No Euro: TR92 0006 4000 0024 2340 419730

Ek-2 : Taslak Heyet Programı

3. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, kuruluşları stoklarında bulunan mısırların, "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verileceği belirtilmektedir.

Satışa açılan mısır stoklarının, üretimlerinde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına yönelik olarak satışa verileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda mısır hak edişlerine ait sözleşmeler 02.06.2016-30.06.2016 (dahil) tarihleri arasında imzalanacağı, satışlarda geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin ise şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği belirtilmektedir.

Bölge Müdürlüklerince gönderilecek mısır hak edişlerinin 29.06.2016 günü mesai bitimine kadar Kuruluşlarına gelmesi gerekmektedir. (3117)

4. REACH CLP ve Biyosidal Haberleri Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğünün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu, Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu ifade edilmektedir.

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ile Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulması hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, http://reach.immib.org.tr/Portals/0/Bulten91.pdf adresinden İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine ulaşılabilmektedir. (3125)Ekler:
Ek-1 Malezya.pdf
Ek-2 Iran.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.