2016/116 Sirküler (13.06.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 116

Sayın Üyemiz,

1. Kırgızistan İhale Duyurusu

2. Tacikistan Referans Fiyat Uygulaması

3. 6.Çin-Avrasya EXPO 2016 Milli Katılım Organizasyonu

4. Cezayir İthalat Lisansları / Kotalar

5. Odesa Kimya Fabrikası Özelleştirmesi

6. İşbirliği Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

1. Kırgızistan İhale Duyurusu

Kırgızistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Ajansı tarafından Bişkek Ticaret Müşavirliğine iletilen bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Jalal Abad ili Toktogul ilçesine bağlı "Arım-2” mermer madeninin işletim hakkının ihaleye çıkarıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyen şirketlerin, evraklarını en geç 13 Haziran 2016 saat 15:00'a kadar Kırgız Cumhuriyeti Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Ajansı'na ibraz etmeleri gerekmekte olup, ihale şartları ve katılım konusunda detaylı bilgiye Ajans'ın aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilmektedir. (3221)

Web: www.geology.kg

Adres: Jeoloji Ajansı, Kırgızistan/Bişkek

Erkindik Sokağı 2, Oda no: 221

Tel: 00996312 909869(İngilizce)

2. Tacikistan Referans Fiyat Uygulaması

Duşanbe Ticaret Müşavirliği'nden iletilen bir yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tacikistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının Tacikistan'ın uyguladığı referans fiyatlar konusunda sıkıntı yaşadığı ve konuya ilişkin olarak Müşavirlikleri ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde Gümrük Komitesi heyeti arasında bir toplantının gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Tacik tarafının, referans fiyat uygulamasının yalnızca Tacikistan'a ithal edilirken transit geçiş yapılan ülkelerde bedelinin değiştirildiğinden şüphelenilen mallara uygulandığını, Tacikistan ve Afganistan arasında yürütülmekte olan pilot proje ile her iki ülke gümrük idarelerinin elektronik sistem üzerinden anında mal bilgilerini paylaştıklarını ve bu kapsamda referans fiyat uygulamasına başvurulmadığını bildirdiği iletilmektedir. Ayrıca Tacik tarafının, Afganistan, ile yürütülen pilot projenin Türk Gümrük İdaresi ile de hayata geçirilebileceğini ilettiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan referans fiyat uygulanmasıyla ilgili pazarda karşılaşılan sorunlar ile yukarıda bahse konu önerinin değerlendirilerek 14 Haziran Salı günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (3224)

3. 6.Çin-Avrasya EXPO 2016 Milli Katılım Organizasyonu

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 20 - 25 Eylül 2016 tarihleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin (SUÖB) Başkenti Urumçi'de bu yıl altıncı defa "6. Çin - Avrasya Fuarı” adıyla düzenlenecek olan ve bölge liderlerinin yanı sıra ülkemizden de Bakanlar düzeyinde üst düzey katılımın plânlandığı fuarın Milli Katılım organizasyonunun yeniden Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Anılan bölgenin Türkiye için taşımakta olduğu özel anlamın yanı sıra Orta ve Batı Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin arzu edildiği bu dönemde, söz konusu fuarın anılan pazara girmek isteyen firmalar için büyük bir imkân yaratacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu etkinliğin, salt bir ticari bir organizasyon olarak değerlendirilmeyerek ülkemizin etkin tanıtımı ve Türk ve Türkiye imajının anılan bölgede etkin olarak sunulabilmesi hedeflendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, fuar katılım bedeli nakliye ve gümrük hizmetleri dahil 540.-Abd Doları / m² ; (her m² ye 5 kg havayolu gidiş - 5 kg havayolu dönüş hakkı) nakliye ve gümrük hizmetleri hariç 390.-Abd Doları/ m² olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, fuara katılan firmalar T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, devlet yardımlarından yararlanacağı, bu kapsamda da stand katılım bedelinin (nakliye,gümrük, stand konstrüksiyon) %50'sinin ve her firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı gidiş/dönüş uçak biletlerinin %50'sinin 10.000.-Abd Dolarına kadar teşvik kapsamında olacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte, ÇHC'nin 2016 yılında ilave destek sağlanacak hedef ülkeler arasında yer alması sebebi ile fuara katılanların 20 puan ilave destekten yararlandırılacağı ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, ekte bir örneği yer alan başvuru formu ile birlikte söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin en geç 24 Haziran 2016, Cuma günü mesai bitimine kadar Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (3188)

Ek-1: Başvuru Formu

4. Cezayir İthalat Lisansları / Kotalar

Cezayir Büyükelçiliği tarafından gönderilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Cezayir Ticaret Bakanlığınca 83.000 olarak açıklanan otobüs, kamyon ve binek araçları kapsayan motorlu taşıtlar ithalat lisanslarının şirketlere göre ekteki şekilde dağıtıldığı ve toplam kotada Sovac Groupe (Alman markaları), Toyota Algerie ve Peugeot Algerie'nin % 67 pay aldığı belirtilmektedir. (3189)

Ek-2: Motorlu Taşıtlar İthalat Lisansları Dağılımı

5. Odesa Kimya Fabrikası Özelleştirmesi

Odesa Ticaret Ataşeliği'nden iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ukrayna kimya sanayiinin en büyük fabrikalarından biri olan Odesa Limanı (Priportoviy) Kimya Fabrikasının özelleştirme ihalesi 2016 Yılı Mayıs ayının ikinci yarısında ilan edileceği ve ihale sürecinin Temmuz ayında tamamlanacağı ifade edilmektedir. Fabrika'nın 600 milyon ABD Doları'na satılması planlanmakta olduğu, ihalenin başlangıç fiyatı Ukrayna hükümetince onaylandıktan sonra Ukrayna Devlet Mülkiyeti Fonu tarafından açıklanacak söz konusu özelleştirme sürecinin sonunda fabrika hisselerinin yüzde 99,6'sının satılmasının amaçlandığı belirtilmektedir

Odesa Bölgesi Yuzhni şehrinde bulunan bahse konu Odesa Limanı Kimya Fabrikası'nın, Ukrayna'da amonyak ve üre üreten en büyük ikinci, azotlu gübre üreten en büyük üçüncü tesis olduğu, Fabrika'da ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen ihracata yönelik kimya ürünlerin depolanmakta ve gemilere yüklenmekte olduğu belirtilmektedir. Fabrikanın, kamu sektörü tarafından yürütülen amonyak alımı, soğutulması ve gemilere yüklenmesi faaliyetlerinde tekel konumunda olduğu da ifade edilmektedir. Söz konusu fabrikanın özelleştirilmesi ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır. (3219)

Ek-3: Web Link Adresleri ve İrtibat Bilgileri

6. İşbirliği Talebi

Bişkek Ticaret Müşavirliği'nden iletilen bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Falcon Group adlı Kırgız şirketinin biyolojik pestisit üreten Türk şirketleri ile işbirliği yapmak istediği belirtilmektedir. Bahse konu şirketin yazısı ekte yer almakta olup, şirkete ilişkin detaylı bilgilere http://falcon.kg/en web adresinden ulaşılabilmektedir. (3220)

Ek-4: Falcon Group Yazısı TercümesiEkler:
Basvuru Formu-ek-1.pdf
Cezayir-EK-2.pdf
Falcon-ek-4.pdf
Odesa-ek-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.