2016/118 Sirküler (16.06.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 118

Sayın Üyemiz,

1. FIHAV 2016 Fuarı - Milli Katılım

2. Arjantin'deki Yenilenebilir Enerji Projesi

3. KAÜİK / Korunma Önlemi Soruşturması

4. Kolombiya'daki İş / Yatırım Fırsatları Hk. Toplantı

5. Fas/Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

1.FIHAV 2016 Fuarı - Milli Katılım

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, 31 Ekim - 04 Kasım 2016 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olan34. Uluslararası Havana Fuarı "FIHAV 2016”Türkiye milli katılım organizasyonunun, 2. kez Birliklerince gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

1983 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve bu sene 34.sü düzenlenecek olan FIHAV 2016 Fuarında, 2015 yılında 1.009 firmanın ürünlerini sergilediği ve yaklaşık 150.000 kişinin ziyaretçi olarak bulunduğu, 2015 yılında Birliklerince gerçekleştirilen milli katılım organizasyonumuzda 209 metrekare alanda 9 firma/sektörel tanıtım grubunun ürünlerini sergilendiği ifade edilmektedir.

Yapı-inşaat, demiryolu, gemi sanayi ve lojistik sektörleri başta olmak üzere ilaç-eczacılık,bilgisayar donanımı, kozmetik, elektrikli ev aletleri,oyuncak,enerji, yazılım, telekomünikasyon,tekstil-hazır giyim ve tarım,hammadde, gıda, tüketim malları, teknoloji, makine ve ekipmanlar vb. konularda düzenlenecek genel nitelikli FIHAV 2016 Fuarı'na Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalar için;

  • Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin İstanbul-Fuar alanı (tek yön) nakliyesini içeren katılım bedeli750 €/m2 olarak belirlenmiştir.Nakliye hariç katılım bedeli 720 €/m2'dir.
  • T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50olup, Genel nitelikli fuarlarda azami destek tutarının 10.000 $'ı geçemeyeceği belirtilmektedir.

Söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin,http://tinyurl.com/fihav2016basvuru linkinde yer alan Başvuru Formunu15 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitimine kadardoldurarak, formda belirtilen banka hesabınatalep edilen beher m2 alan için 100 € (örn. 20 m2 yer kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 100 € = 2.000 €) karşılığı TL avans tutarınınyatırıldığına dair ödeme dekontu Birlikleri Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine(E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir. (3275)

2.Arjantin'deki Yenilenebilir Enerji Projesi Hk.

Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği'nden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, "Yenilenebilir Enerji RENOVAR Projesi” sunumu ekte iletilmektedir. Projeye dair daha fazla bilgiye ulaşmak için http://portalweb.cammesa.com/Pages/RenovAr.aspx internet adresinin ziyaret edilebileceği bildirilmektedir. (3295)

Ek-1: Renovar Projesi Sunumu

3.KAÜİK / Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan tarafından Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KAÜİK) üyesi ülkeler (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) adına Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 10 Haziran 2016 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan ekteki bildirime göre, KAÜİK tarafından "Demir veya Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünler” (7210.70 ve 7210.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 9 Haziran 2016 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı belirtilmektedir.

Mezkûr bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere, soruşturmaya dâhil olmak isteyen tarafların soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerini ve diğer ilgili tüm bilgileri 9 Haziran 2016 tarihinden itibaren 21 gün içerisinde soruşturma otoritesinin (KAÜİK Uluslararası Ticarette Zararlı Uygulamalarla Mücadele Teknik Sekreterlik Bürosu) ekte yer alan bildirimdeki adresine göndermeleri gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. (3293)

4.Kolombiya'daki İş / Yatırım Fırsatları Hk. Toplantı

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 20 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 09:30 - 14:00 arasında The St. Regis Istanbul Hotel'de Kolombiya'daki iş ve yatırım fırsatlarıyla ilgili bir etkinlik düzenleneceği belirtilmektedir.

Ekte detaylı bilgisi yer alan ve sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu ilgili etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin pturquia1@procolombia.co (Marcela Monroy Hernandez) e-posta adresine katılım teyitlerini iletmeleri rica olunur.

Ek-2: Etkinlik Daveti

5.Fas/Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas tarafından "Yazı/Baskı İçin Kullanılan Kağıt ve Bobinler ile Kağıt Topları” (4802.55 ve 4802.57 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı 9 Haziran 2015 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı belirtilmiştir. Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, bahse konu soruşturma kapsamında nihai önleme hükmedildiği ifade edilmektedir. Buna göre, Fas tarafından mezkur ürün ithalatında 31 Aralık 2016 tarihine kadar %25, 1 Ocak -31 Aralık 2017 döneminde %22,5, 1 Ocak -31 Aralık 2018 döneminde %20, 1 Ocak-31 Aralık 2019 döneminde %17,5 ve 1 Ocak -30 Haziran 2020 döneminde %15 oranlarında ek vergi şeklinde korunma önlemi uygulamasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın (Anlaşma) 9.1 maddesi uyarınca gelişme yolundaki bir üye ülkenin, soruşturmayı yürüten ithalatçı ülkenin ilgili ürün ithalatındaki payı %3'ün altında ise bahse konu gelişmekte olan ülkeye karşı herhangi bir korunma tedbiri uygulanmadığı belirtilmektedir. Bununla beraber %3'ün altında kalan gelişme yolundaki ülkelerin paylarının toplamı %9'u geçmesi halinde ise bu ülkelerin ilgili korunma önlemine tabi olabildiği ifade edilmektedir.

Fransızca bir nüshası ekte yer alan nihai karar bildiriminden de görülebileceği üzere, ülkemizin Anlaşma'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Fas tarafından uygulamaya konulan önlemlerden muaf tutulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu gelişmenin Fas'a ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmekte olduğu ifade edilmektedir. Bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk başta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığının gözlemlendiği belirtilmektedir. Bu itibarla, Fas'ın ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde % 3 ‘ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme dahil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağının mütalaa edilmekte olduğu ifade edilmektedir. (3304)

Ek-3: Fransızca Nihai Karar BildirimiEkler:
arjantin-ek-1.pdf
fas-ek-3.pdf
Kolombiya-ek-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.