2016/120 Sirküler (20.06.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016/120

Sayın Üyemiz,

1. Genelge Değişiklikleri

a--2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişikliği

b-2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Ait Genelge Değişikliği

c-2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişikliği

2. 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişikliği

3. 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişikliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1.Genelge Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda;

a-2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde,

b-2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Ait Genelge'de,

c-2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde değişiklikler yapıldığı, yapılan değişikliklerin 14.06.2016 tarihinde uygun görülerek onaylandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu Genelgelere yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tabloları ekte yer almakta olup, mevzuat metnine www.ekonomi.gov.tr sayfasından erişilebilmektedir.(3301) 


Ekler:
1:2006/4 Sayılı Tebliğ Genelgesi Karşılaştırma Tablosu (40 Sayfa)

2:2008/2 Sayılı Tebliğ Genelgesi Karşılaştırma Tablosu (43 Sayfa)

3:2010/6 Sayılı Tebliğ Genelgesi Karşılaştırma Tablosu (40 Sayfa)

2. 2014/8 sayılı Karara İlişkin UUE Genelgesi Değişikliği

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bakanlıkları Makamının 14.06.2016 tarihli Onayı ile 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile eklerinin yeniden düzenlendiği, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin Bakanlıkları web sitesinde(www.ekonomi.gov.tr) yayınlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, yeniden düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve ekleri ile değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır. (3350)

Ekler:

4: 2014/8 Sayılı Karara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (8 Sayfa)

5: 2014/8 Sayılı Karara İlişkin UUE Değişiklik Tablosu (7 Sayfa)

3.2011/1 sayılı Tebliğ UUE Genelgesi Değişikliği

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bakanlıkları Makamının 14.06.2016 tarihli Onayı ile 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin yeniden düzenlendiği, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin Bakanlıkları web sitesinde(www.ekonomi.gov.tr) yayınlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, yeniden düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve ekleri ile değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır. (3351)

Ekler:

6: 2011/1 Sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (13 Sayfa)

7: 2011/1 Sayılı Tebliğ UUE Değişiklik Tablosu (8 Sayfa)Ekler:
1 2006-4 UUE Degisiklik Tablosu.pdf
2 2008-2 UUE Degisiklik Tablosu.pdf
3 2010-6 UUE Degisiklik Tablosu.pdf
4 2014-8 Uygulama Usul ve Esaslari Genelgesi.pdf
5 2014-8 UUE Degisiklik Tablosu.doc
6 2011-1 Sayili Teblig- Uygulama Usul ve Esaslari Genelgesi.doc
7 2011-1 Sayili Teblig UUE Degisiklik Tablosu.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.