2016/124 Sirküler (21.06.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-124

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Avrupa Birliği (AB)'ne ihraç edilecek biber (taze, soğutulmuş) ürününde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca pestisit analiz sıklığı uygulaması, sera ürünlerinde % 25 ve tarla ürünlerinde % 10 olarak sürdürülmekte ve ayrıca, hızlı alarm (RASFF) bildirimi alan ihracatçı firmaların ürünlerinin ise % 100 oranında analiz sıklığına tabi tutulması uygulamasına yıl boyunca devam edilmektedir.

AB tarafından 669/2009/EC yönetmeliği kapsamında 25 Ocak 2010 tarihinden itibaren başlayan ülkemiz menşeli tatlı biber ürününün AB'ye ithalatında AB gümrük kapılarında % 10 sıklıkla doküman kontrolü, fiziksel muayene ve ayniyat denetimi uygulaması devam etmektedir.

Ülkemizden AB ülkelerine ihracatta biber, hıyar, asma yaprağı ve limonda pestisit kalıntıları nedeniyle alınan RASSF bildirimlerine karşı ülkemizde yürütülen çalışmaları ve gelişmeleri değerlendirmek üzere 12-19 Nisan 2016 tarihleri arasında AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ziyaret kapsamında yapılan denetimlerde ve elde edilen laboratuvar verilerinde ihracatçılarımızın ihracat öncesinde ürünlerini kendi istekleri ile ön kontrole tabi tuttukları ve bu kontrolün oldukça önemli boyutta gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Biber üretiminin yoğun yapıldığı illerde görev yapan inspektör ve kontrol görevlilerinin katılımıyla 18 Mayıs 2016 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, AB'ye biber ihracatımızla ilgili olarak 2011 yılından bu yana alınan ve uygulanan tedbirler değerlendirilmiş ve uygulamaya ilişkin bazı tavsiye kararları alınmıştır.

Buna göre AB'ye biber (taze, soğutulmuş) ihracatımızla ilgili olarak 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

1- İhracatçı firma, ihracata konu biber partisinde ön kontrol (oto kontrol) amacıyla Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarda (ek-1) pestisit kalıntı analizi yaptırmamışsa % 10 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacaktır.

2- İhracatçı firma ihracata konu partide ön kontrol (oto kontrol) amacıyla pestisit kalıntı analizi yaptırmışsa (analiz raporunu ihracat aşamasında zirai karantina/bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğüne beyan edecek, bu analiz raporunun değerlendirilmesi gıda ve yem şube müdürlüğü tarafından sertifika düzenlenmeden yapılacaktır) bu partiden numune alınmayacaktır.

3- Ön kontrol amacıyla analiz yaptıran firmaların bu analizleri %10 analiz sıklığı içerisinde değerlendirilecektir.

4- 01 Temmuz - 15 Kasım tarihleri arasında tarla ürünü biber partilerinde %10 analiz sıklığı uygulanmayacak, ön kontrol amacıyla analiz yaptırma şartı da aranmayacaktır.

5- Biberde hızlı alarm bildirimi almış ihracatçı firmanın bildiriminden sonra yapacağı biber ürünü ihracatında üst üste 5 sevkiyatta (sevkiyat; biber parti veya partilerini içeren nakliye aracıdır) % 100 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacaktır. Bu sevkiyatların herhangi birinde pestisit kalıntısı yönüyle uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda olumsuzluğun tespit edildiği sevkiyattan sonraki üst üste 5 sevkiyatta %100 analiz sıklığı uygulaması devam edecektir.

6- Pestisit kalıntı analiz sıklığının takibi zirai karantina müdürlüğünce (zirai karantina müdürlüğünün olmadığı illerde ise bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğünce) hazırlanacak bir programla takip edilecek, kontrol sıklığına denk gelen parti için pestisit kalıntı analizi yapılmak üzere il müdürlüğü gıda ve yem şube müdürlüğü tarafından numune alınacaktır.

7- Bildirim alan ihracatçı firmaların takibi il müdürlüğü gıda ve yem şube müdürlüğü tarafından yapılacak ve zirai karantina müdürlüğü/ bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğü bilgilendirilecektir.

8- AB'ye ihraç edilecek biber (taze, soğutulmuş) partilerinde yaptırılacak pestisit analizlerinde diğer aktif maddelerin yanında AB'nin 669/2009 EC sayılı Komisyon Yönetmeliği gereğince özellikle talep edilen 11 aktif maddenin "Methomyl, Oxamyl, Carbendazim, Clofentezine, Diafenthiuron, Dimethoate, Formetanate, Malathion, Procymidone, Tetradifon, Thiophanate-methyl” analizini yapabilen ve Bakanlıkça bildirilen laboratuvarlara numune gönderimine dikkat edilerek, analiz raporlarında özellikle bu 11 etken maddenin analizinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.

9- Aynı ihracat yüklemesinde, aynı ve/veya farklı üreticilere ait birden fazla çeşidin (örneğin; kırmızı biber, çarliston, sivri biber, paprika vb.) bulunması durumunda; en fazla miktarda olan ve/veya en fazla RASFF bildirimi aldığı tespit edilen biber çeşidinden numune alınarak, analiz sonucu buna göre değerlendirilecektir.

10- AB'ye biber ihracatında pestisit kalıntı analizlerini yapmaya yetkili laboratuvar listesi ek-1'de yer almakta olup listenin güncel hali Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinden takip edilecektir. (direkt erişim linki http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/Ithalat-Ihracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati)

11- Analiz Raporu'nun değerlendirilmesinde AB'nin Maksimum Kalıntı Limitleri (MRLs) dikkate alınacaktır. Biber için AB MRL değerleri Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Ek-3'ünde yer almakla birlikte http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN linkinden güncel listeye ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini önemle rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

EK-1: Laboratuvar ListesiEkler:
ek-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.