2016/129 Sirküler (27.06.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 129

Sayın Üyemiz,

1. Hediye Alma Yasağı

2. Standart Taslakları

3. Standart Tasarıları

4. Mısır Sevkiyat Öncesi Gözetim ve White List Uygulaması

5. GTB Paydaş Memnuniyet Anketi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter1.Hediye Alma Yasağı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, kamu görevlilerinin hediye alma yasağı ile kamu görevlilerine hediye verilmemesi hususuna riayet talimatı bildirilmektedir.(3450)2.Standart Taslakları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan; Helal Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında TS OIC/SMIIC 1 in Uygulanması İçin Belirli Kurallar, tst 6581 Rafine Fındık Yağı-Yemeklik ve tst 13431 Yemeklik Aspir Yağı standart tasarıları ekte yer almaktadır.

Mezkûr standart tasarılarına ilişkin görüşlerin bir örneği ilişikte yer alan bildirim formuna uygun olarak, 28 Haziran 2016 Salı günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (3457)

Ek-1: TS OIC/SMIIC 1'in Uygulanmasına Dair Standart Tasarısı

Ek-2: Rafine Fındık Yağı ve Yemeklik Aspir Yağı Standart Tasarıları

Ek-3: Görüş Tablosu

3.Standart Tasarıları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 1620/tst T1 Makarna, TS 4199/tst T1 Biber Turşusu, TS 6800 tst T3 Ayran, TS 12720/tst T1 Nar Ekşisi” standart tasarıları ekte gönderilmektedir.

Mezkur standart tasarılarına ilişkin görüşlerin ekte yer alan "Görüş Tablosu” formatına uygun olarak en geç 28 Haziran 2016 Salı günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (3458)

Ek-4: Görüş Tablosu

Ek-5: TS 1620 tst T1 Makarna Standardı

Ek-6: TS 4199tst T1 Biber Turşusu Standardı

Ek-7: TS 6800 tst T3 Ayran Standardı

Ek-8: TS 12720tst T1 Nar Ekşisi Standardı4.Mısır Sevkiyat Öncesi Gözetim ve White List Uygulaması

Kahire Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Mısır'ın bazı ithal ürünler için uygulamakta olduğu "Sevkiyat Öncesi Gözetim Belgesi” ve "Görsel Denetim” (Visual Inspection) uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler iletilmiştir.

2012 yılında yayımlanan 2012/961 sayılı Kararla, 2005/770 sayılı İhracat İthalat Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin eki Annex 3'e 5 nolu ürün grubu eklenmiş olup, 2015/991 sayılı Kararla da, 5'inci grubun kapsamının yeni ürünler eklenmesi suretiyle genişletildiği belirtilmektedir. Söz konusu grupta yer alan ürünlerin ithalatında aranan özel şartların, bu ürünlerin Mısır'a ithal edilebilmesi için iki alternatif sunmakta olduğu ifade edilmektedir.

Birinci alternatifin, üretici firmaların, Mısır'daki ithalatçıları/temsilcileri aracılığı ile 2005/770 sayılı Yönetmeliğin 94'üncü maddesi kapsamında Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi'ne (General Organization for Export and Import Control - GOEIC) kayıt olmaları, bu uygulama resmi belgelerde "Görsel Denetim” (Visual Inspection) olarak adlandırılsa da ilgili taraflarca "White List” uygulaması olarak bilinmekte olduğu belirtilmektedir. Söz konusu uygulamaya kayıt için istenen belgeler listesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen kayıt uygulamasının, 2016/43 sayılı Karar kapsamındaki Üretici Kayıt zorunluluğundan farklı bir kayıt işlemi olduğu ifade edilmektedir.

İkinci alternatifin ise, firmaların, ürünlerinin Mısır standartlarına uygunluğunu gösteren Sevkıyat Öncesi Gözetim Belgesi (Pre-Shipment Inspection Certificate) sunmaları olduğu , 2012/961 sayılı Kararda, 5'inci gruptaki ürünler için istenen özel şartlar bölümünde söz konusu belgenin, International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) onaylı bir kuruluş tarafından veya Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar tarafından verilmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), ILAC'a akredite olduğundan, TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş Türkiye'de yerleşik Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından verilecek gözetim belgelerinin geçerli olduğu bilinmektedir.

Mısır Akreditasyon Kurumu (Egyptian Accreditation Council - EGAC) web sitesinde söz konusu gözetim uygulamalarıyla ilgili SGS, Intertek, Cotecna ve Ietqan adlı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının onaylı firmalar olduğu belirtilmektedir. Kahire Ticaret Müşavirliğince, yukarıda sayılan firmalardan Ietqan firması haricindekilerle temasa geçilerek Mısır'ın istemiş olduğu Gözetim Belgesini verdikleri, ancak ihracatçı firmaların SGS, Intertek veya Kotekna'nın Türkiye ofislerine başvurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

2012/961 ve 2015/991 sayılı Kararlar kapsamındaki ürünler için uyulması gereken Mısır standartlarının, Mısır Standardizasyon Kurumu (Egyptian Organization for Standards and Quality - EOS) tarafından belirlenmekte olduğu, Mısır standartları temel olarak zorunlu (obligatory) ve zorunlu olmayan (non-obligatory) olarak ikiye ayrıldığı belirtilmektedir. Şayet ihraç edilecek ürün zorunlu bir Mısır standartına tabi ise Sevkıyat Öncesi Gözetim Belgesi alınabilmesi amacıyla ürüne uygulanacak testlerin de bu zorunlu standart kurallarına göre yapılması gerektiği belirtilmektedir. Ürün için zorunlu olmayan bir Mısır standartı belirlenmişse, bu durumda uluslararası standartlar kullanılabileceği ifade edilmektedir. EOS web sitesinden www.eos.org.eg/en/standards tüm standartlar için zorunlu olup olmadıkları bilgisine ve zorunlu olmayan standartlar için hangi uluslararası standartların eşdeğer olduğu bilgisine ulaşılabilmektedir. (3459)

Ek-9: 2005770 sayılı Yönetmelik

Ek-10: 2012961 sayılı Karar

Ek-11: 2015991 sayılı Karar

Ek-12: Kayıt için gerekli belgeler listesi (Arapça)

Ek-13: Kayıt için gerekli belgeler listesi (İngilizce)5.GTB Paydaş Memnuniyet Anketi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanlık tarafından yürütülen ‘Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi'nin 9 Şubat 2016 tarihinde başladığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; söz konusu proje ile Bakanlık dış paydaşlarının gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının oluşturulmasına yönelik olarak bir anket hazırlandığı, bahse konu ankete (https://www.gtb.gov.tr/duyurular/bakanligimiz-dis-paydas-memnuniyeti-anketi) linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. (3477)


Ekler:
ek-1.pdf
ek-10.pdf
ek-11.pdf
ek-12.pdf
ek-13.pdf
ek-2.pdf
ek-3.pdf
ek-4 gorus formu.pdf
ek-5 makarna.pdf
ek-6 biber tursusu.pdf
ek-7 ayran.pdf
ek-8 nar eksisi.pdf
ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.