2016/131 Sirküler (29.06.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 131

Sayın Üyemiz,

1. Fas/Anti-Damping Soruşturması

2. ÇHC Denetim ve Karantina Sertifikası Format Değişikliği

3. 5.İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu

4. Türkiye Ticaret Merkezleri

5. ABD/Telafi Edici Vergi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

1.Fas/Anti-Damping Soruşturması

Rabat Ticaret Müşavirliği aracılığıyla edinilen malumata istinaden, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas tarafından İspanya menşeli "Seramik Karolar” (6908.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 18 Mayıs 2016 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu, konuya ilişkin yayımlanan bildirimlere http://www.maroc-trade.gov.ma/antidumping/document/Avis%2012-16_ouverture%20enqu%C3%AAte%20AD_CC.pdf ve http://www.maroc-trade.gov.ma/antidumping/document/Avis%20modificatif_16-16.pdf internet adreslerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, bu durumun ülkemize bahse konu ürünün Fas pazarına ihracatında mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.(3499)

2.ÇHC Denetim ve Karantina Sertifikası Format Değişikliği

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi'nden iletilen Nota'ya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, işletme yönetim bilgi sisteminin 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren AQSIQ tarafından güncellenmekte olduğu, güncellemenin ardından denetim ve karantina sertifikası formatında aşağıdaki değişikliklerin yapılacağı bildirilmektedir.

Sertifikalardan seri numarasının 18 hane olacağı, numaralandırmanın ise ilk hane işletme tipini, ikinci ve üçüncü haneler yılı, kalan haneler (4-18) ise seri numarasını temsil edeceği belirtilmektedir.

Sertifikalardan iki şekilde baskı alınabileceği, ilk yöntemde sertifika için özel bir boş kağıda sertifika içeriği ile formatı yazdırılacağı, ikinci yöntemde ise sertifika içeriğinin, sertifika formatına sahip özel bir kağıda yazdırılacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca Nota'da, sistem güncellemesinin bir müddet devam edeceği ve bu süre boyunca eski ve yeni biçimli sertifikaların birlikte dolaşımda olabilecekleri kaydedilmektedir. (3509)

Ek-1: Nota

3.5.İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin bir örneği ekte sunulan Nota'sına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 5. İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu'nun 14-16 Kasım 2016 tarihleri arasında BM Cenevre Ofis'inde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu Nota'nın incelenmesinden, "Liderlik ve Nüfuz: İnsan Haklarını Küresel Ekonomiyi Yönlendiren Kurallar ve ilişkilere Yerleştirmek” başlığı ile düzenlenecek olan Forum'un bu yılki oturumunda İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri'nin uygulanmasına odaklanacağı ve bahse konu foruma devlet, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılım sağlayacağı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı tarafından ortak sunucu oldukları İnsan Hakları Konseyi kararlarına dayanan Forum'un geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen dördüncü oturumuna ülkemizden özel sektör temsilcilerinin de katılım sağladıkları ve yaptıkları konuşmalarda Türkiye hakkında yararlı bilgiler sundukları bildirilmekte ve bu yıl düzenlenecek Forum'a da iştirak edilmesinin yararlı olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca kayıtların 2016 yılı Ağustos ayından itibaren başlayacağı ve Forum'a ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2016ForumBHR.aspx internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. (3510)

Ek-2: Nota

4.Türkiye Ticaret Merkezleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Tebliğ” kapsamında Türkiye Ticaret Merkezleri'nin (TTM) desteklenmekte olduğu ve söz konusu TTM Proje başvurularının TİM tarafından, TİM'in Türkiye'de kurduğu şirket tarafından, TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında kurulan şirket tarafından Bakanlığa yapılmakta olduğu belirtilmektedir.

Tahran Ticaret Müşavirliği'nden Meclislerine iletilen bir yazıda, Global Fuarcılık A.Ş tarafından İran Türk Ticaret Merkezi kurulacağı ve TİM A.Ş tarafından kurulacak olan Tahran/İran TTM ile adı geçen firma tarafından kurulacak olan ticaret merkezinin birbirine karıştırıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu karışıklığa meydan verilmemesini teminen, TİM A.Ş tarafından Bakanlığa proje başvurularında bulunan Tahran TMM ile GTTC Global Fuarcılık A.Ş tarafından Tahran'da açılacak GTTC İran Türk Ticaret Merkezinin ilgisi bulunmadığı belirtilmektedir. (3512)

5.ABD/Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Çift Eksenli Jeogrid Ürünleri” (3926.90, 3920.20 ve 3925.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan telafi edici vergi soruşturması kapsamında anılan ülke firmalar için %16,60-%128,27 arasında değişen oranlarda geçici sübvansiyon marjları hesaplanmış olduğu, konuya ilişkin 24 Haziran 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.federalregister.gov/articles/2016/06/24/2016-15007/countervailing-duty-investigation-of-certain-biaxial-integral-geogrid-products-from-the-peoples internet adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Söz konusu durumun ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatında ÇHC menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir. (3513)Ekler:
BM Notasi-ek-2.pdf
Nota-ek-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.