2016/148 Sirküler (01.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 148

Sayın Üyemiz,

1. OHAL Hakkında Bilgilendirme

2. Erteleme/Türkiye-Belarus İş Forumu

3. Ürdün / Korunma Önlemi Soruşturması

4. Brezilya / Anti-damping Soruşturması

5. Avustralya/Anti-damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

6. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter1.OHAL Hakkında Bilgilendirme

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde gerçekleşen darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal uygulaması hakkında hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır. (3864)

Ek-1: OHAL Hakkında Bilgilendirme

2.Erteleme/Türkiye-Belarus İş Forumu

İlgi: 28.06.2016 tarih ve 2016/130 sayılı sirkülerimiz

İlgide kayıtlı sirkülerimiz ile, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Belarus ziyareti kapsamında 28-29 Temmuz 2016 tarihlerinde Belarus'un başkenti Minsk'te özel sektör heyet programı ve Türkiye-Belarus İş Forumu'nun düzenleneceği bildirilmişti.

Bu defa, aynı kurumdan TİM'e iletilen yazıda, bahse konu heyet ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiği, yeni ziyaret tarihinin bildirileceği ifade edilmektedir. (3865)

3.Ürdün / Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 24 Temmuz 2016 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturmasının başlatılmış olduğu konuya ilişkin olarak anılan ülke tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan ve 25 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan bildirim ilişikte yer almakta olduğu belirtilmektedir.

Mezkûr bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere, soruşturmaya dâhil olmak isteyen tarafların bu taleplerini 14 Ağustos 2016 tarihine kadar Ürdün makamlarına iletmeleri gerekmekte olduğu, ilgili tarafların mezkûr soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerini ve diğer ilgili tüm bilgileri ise 12 Eylül 2016 tarihine kadar soruşturma otoritesinin ekte yer alan bildirimdeki adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

İhracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlıklarınca yazılı ve şifahi görüşlerin Ürdün makamlarına tevdi edilmesi öngörülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu gelişmeye ilişkin değerlendirmelerin Ekonomi Bakanlığına iletilmesini teminen 3 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir. (3883)

4.Brezilya / Anti-damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Brezilya tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Mamuller” (7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7225.30 ve 7225.40 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olduğu, konuya ilişkin 20 Temmuz 2016 tarihli Brezilya Resmi Gazetesi'nin Portekizce nüshasına http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=30&data=20/07/2016 internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu durumun ülkemizin bahse konu üründe Brezilya'ya ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir. (3885)

5.Avustralya/Anti-damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avusturalya tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Çelik Etajer” (9403.10 ve 9403.20 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatılmasına karar verilmiş olduğu, konuya ilişkin açılış bildirimine http://www.adcommission.gov.au/cases/EPR%20351%20%20450/EPR%20355/003%20-%20ADN%202016-65%20-%20initiation.pdf internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. (3886)

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe Avusturalya'ya ihracatında mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir. (3885)

6.Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Kuruluşları stoklarında bulunan mısırların, mamul madde ihracatı kapsamında satışa açıldığı ve son sözleşme imzalanma tarihinin 28.07.2016 (dahil) Bölge Kuruluşlarına gelmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda, Kuruluşlarına gönderilecek mısır hakedişlerinin 03.08.2016 (dahil) tarihine kadar gelmiş olacağı, son sözleşme imzalanma tarihinin ise 04.08.2016 (dahil) tarihi olarak uygulanacağı ifade edilmektedir. (3884)


Ekler:
OHAL Bilgilendirme ek1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.