2016/151 Sirküler (04.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 151

Sayın Üyemiz,

1. Fındık Hasat ve İhraç Tarihleri

2. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

3. İngiltere Almanya Sorunlar

4. AB Mevzuat Değişikliği

5. Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

6. AIX 2017 Fuar Duyurusu

7. AB / Anti-Damping Soruşturması

8. AB / Anti-Damping Soruşturmaları

9. Vietnam / Korunma Önlemi

10. AB / Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter1.Fındık Hasat ve İhraç Tarihleri

Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğünden iletilen yazıya atfen, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda, Samsun ve Tokat illerinde üretilen tüm fındık çeşitleri için oluşturulan Fındık Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonunca Samsun ve Tokat İllerinin sahil, orta ve yüksek kesimleri için "Fındık Hasat ve İhraç Tarihleri”nin aşağıda yer alan listede belirtilen tarihler olarak tespit edildiği belirtilmektedir. (3973)

SAMSUN VE TOKAL İLLERİ

2016 YILI MAHSULÜ FINDIK HASAT VE İHRAÇ TARİHLERİ LİSTESİ

Ürün Adı

Koordinatör Bölge Müdürlüğü

Hasat İzin Tarihi

İhraç İzin Tarihi

Hasat Bölgesi

Açıklama

Fındık

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

8 Ağustos

15 Ağustos

Samsun

Sahil Kesim (0-250 m.)

3 Ağustos

10 Ağustos

Samsun

Orta Kesim (251 m- 500 m )

13 Ağustos

20 Ağustos

Samsun

Yüksek Kesim ( 500 m'den yukarısı)

13 Ağustos

20 Ağustos

Tokat / Erbaa

Orta Kesim (251 m- 500 m )

20 Ağustos

27 Ağustos

Tokat / Erbaa

Yüksek Kesim ( 500 m'den yukarısı)

2.AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan 25/07/2016 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir. (3970)

Ek-1: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinin yazısı

3.İngiltere-Almanya Sorunlar

T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat ZEYBEKCİ'nin 30 veya 31 Ağustos 2016 tarihinde Almanya'ya ve 5 Eylül 2016 tarihinde İngiltere'ye birer resmi ziyaret gerçekleştireceği ve bu ülkelerin, ticaret, ekonomi ve sanayiden sorumlu muhatap bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacağı belirtilmektedir.

Yazının devamında, anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde, ihracatçılarımızın İngiltere ve Almanya pazarlarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile anılan ülkeler arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin TİM'e ulaştırılabilmesini teminen 11 Ağustos 2016, Perşembe günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (3981)

Ek-2: Sorun Bildirim Formu

4.AB Mevzuat Değişikliği

İlgi: 20.07.2016 tarih ve 2016/139 sayılı sirkülerimiz

İlgide kayıtlı sirkülerimiz ile, bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına dair Komisyon Uygulama Tüzüklerinin, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Haziran 2016 tarihli ve L155 sayılı dizininde yayımlandığı ifade edilmişti.

Bu kapsamda, TİM'den alınan yazıda, ilgide kayıtlı yazı ekinde yer alan değişiklik tablosu yerine ekte yer alan revize edilmiş tablonun dikkate alınması hususu bildirilmiştir.(3968)

Ek-3: Komisyon Uygulama Tüzükleri'nde Yapılan Değişiklikler

İlgili Linkler:

http://bit.ly/29Qzm7y

http://bit.ly/2acI9Ez

http://bit.ly/29QyEeR

http://bit.ly/29WYb3u

5.Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi Dairesi Başkanlığından alınan yazıda, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabildiği veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabildiği ifade edilmektedir. Askıya alma sistemi kapsamındaki başvuruların AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirilmekte olduğu belirtilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste'ye yansıtılmaktadır (EK-4 ve EK-5).

Tarife Kontenjanı Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkân tanınmaktadır.

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları Kapsamında Sanayicilerimizin Yapabileceği Başvurular

Yeni Talepler

Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/08/2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

İtirazlar

Ek-4 ve Ek-5'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise itiraz taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne en geç 01/11/2016 tarihine kadar yukarıda yer alan linkte bulunan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, AB ve Türkiye'de yerleşik firmalarca yapılan askıya alma ve tarife kontenjanı taleplerine ilişkin liste Aralık ayı içerisinde yukarıda yer alan linkte yayımlanacak olup, söz konusu taleplere ilişkin itiraz ve eş başvuruların en geç 01/01/2017 tarihine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığından evrak kayıt numarası alınmış olmasının zorunlu olduğu, bu tarihlerden sonra yapılan başvuruların dikkate alınmasının mümkün bulunmadığı belirtilmektedir. (3971)

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

- Müge Dağlı DURUKAN Dış Ticaret Uzm. T: 0 312 204 9979 E: durukanm@ekonomi.gov.tr

- Bekir Sıddık KIZMAZ Dış Ticaret Uzm. Yrd. T : 0 312 204 9576 E : kizmazb@ekonomi.gov.tr

- Merve BAYATA Dış Ticaret Uzm. Yrd. T: 0 312 204 9575 E: mbayata@ekonomi.gov.tr

- Mustafa B. ATEŞTENYILMAZ Dış Ticaret Uzm. Yrd. T : 0 312 204 9579 E : atestenyılmazb@ekonomi.gov.tr

Ek-4:Güncel V Sayılı Liste

Ek-5:V Sayılı Liste Temmuz Güncellemeleri

6.AIX 2017 Fuar Duyurusu

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinden alınan yazıda, 04 - 06 Nisan 2017 tarihleri arasında Hamburg - ALMANYA'da gerçekleştirilecek AIRCRAFT INTERIORS EXPO Fuarı'na havacılık sanayi ve teknolojileri, kabin teknolojileri ve kabin idare sistemleri, kabin içi temizlik sistemleri, kokpit iç dizaynı ve kapı sistemleri, kabin iç dizaynı sistemleri, kabin aydınlatma sistemleri, kabin içi tekstil ürünleri, pencere güneşlik sistemleri, hostes üniformaları sektörlerinde Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi çalışmalarına Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından prensip olarak başlanıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu fuar ile ilgili detaylar ekte yer almakta olup, fuara katılmak isteyen üyelerimizin 12 Ağustos 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar fuar@ssi.gov.tr adresine mail göndermesi rica olunur. (3993)

Ek-6: Başvuru Formu

Ek-7: Bilgi

7.AB / Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Güney Kore Cumhuriyeti menşeli "Tereftalik Asit ve Tuzları” (2917.36.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olduğu, konuya ilişkin 3 Ağustos 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.281.01.0018.01.ENG&toc=OJ:C:2016:281:TOC internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu gelişmenin anılan soruşturmanın herhangi bir önlemle sonuçlanması halinde bu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında mezkûr ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.(4006)

8.AB / Anti-Damping Soruşturmaları

Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "İnşaat Demiri” (7214.20.00, 7228.30.20, 7228.30.41, 7228.30.49, 7228.30.61, 7228.30.69, 7228.30.70, 7228.30.89 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı % 18,4 -% 22,5 arasında değişen oranlarda nihai anti-damping vergisi tatbik edilmesine karar verilmiş olduğu, konuya ilişkin 29 Temmuz 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0070.01.ENG&toc=OJ:L:2016:204:TOC internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu gelişmenin bu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında ÇHC menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.(4005)

9.Vietnam / Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Vietnam tarafından "Alaşımlı/Alaşımsız Çelikten Mamul/Yarı Mamul Ürünler” (7207.11, 7207.19, 7207.20, 7224.90, 7213.10, 7213.91, 7214.20, 7227.90, 7228.30 ve 9811.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 25 Aralık 2015 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı,

Anılan ülke tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yapılan ve 2 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan ekli bildirime göre, söz konusu soruşturma kapsamında Vietnam tarafından nihai önlem uygulanmasına hükmedildiği,

Buna göre; "Demir veya Alaşımsız Çelikten Yarı Mamul Ürünlerde” 21 Mart 2017 tarihine kadar % 23,3; 22 Mart 2017 - 21 Mart 2018 döneminde % 21,3; 22 Mart 2018 - 21 Mart 2019 döneminde % 19,3 ve 22 Mart 2019 - 21 Mart 2020 döneminde % 17,3 oranlarında ilave ithalat vergisi uygulanacaktır. Öte yandan, "Demir veya Alaşımsız Çelikten Mamul Ürünlerde” ise 2 Ağustos 2016 - 21 Mart 2017 döneminde % 15,4; 22 Mart 2017 - 21 Mart 2018 döneminde % 13,9; 22 Mart 2018 - 21 Mart 2019 döneminde % 12,4 ve 22 Mart 2019 - 21 Mart 2020 döneminde % 10,9 oranlarında ilave ithalat vergisi tatbik edileceği,

DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın (Anlaşma) 9.1 maddesi uyarınca gelişme yolundaki bir üye ülkenin, soruşturmayı yürüten ithalatçı ülkenin ilgili ürün ithalatındaki payı % 3'ün altında ise bahse konu gelişmekte olan ülkeye karşı herhangi bir korunma tedbiri uygulanamamakta, bununla beraber, % 3'ün altında kalan gelişme yolundaki ülkelerin payları toplamı % 9'u geçmesi halinde ise bu ülkeler ilgili korunma önlemine tabi olabilmekte oldukları,

Mezkûr nihai karar bildiriminden de görülebileceği üzere, ülkemiz Anlaşma'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Vietnam tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulmuş olduğu,

Söz konusu gelişmenin Vietnam'a ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği, bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen ve nihai önleme hükmedilen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk başta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözlemlendiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Vietnam'ın ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde % 3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme dâhil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağının mütalaa edildiği bildirilmektedir. (4012)

Ek-8: DTÖ Bildirimi

10.AB / Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Aspartam” (2924.29.98 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması neticesinde % 55,4 - % 59,4 arasında değişen oranlarda nihai anti-damping vergisi tatbik edilmesine karar verilmiş olduğu, konuya ilişkin 29 Temmuz 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0092.01.ENG&toc=OJ:L:2016:204:TOC internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında ÇHC menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir. (4013)Ekler:
AB Mevzuat Degisikligi ek3.pdf
AB Tarim ek1.pdf
Basvuru Formu ek6.pdf
Bilgi ek7.pdf
dto ek8.pdf
EK 4- Guncel V Sayili Liste (1.1.2016 Itibariyle Geçerli).xlsx
EK 5- V Sayili Liste Temmuz Guncellemeleri.xlsx
Sorun Bildirim Formu ek2.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.