2016/153 Sirküler (05.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 153

Sayın Üyemiz,

1. REACH CLP Biyosidal Haberleri Aylık Bülteni

2. Suudi Arabistan Elektronik Hizmet Uygulaması

3. Hong Kong İhale Duyuruları

4. Mısır Kayıt Sistemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1.REACH CLP Biyosidal Haberleri Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması)1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu, Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünde 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olanBiyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflemekte olduğu,

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten93.pdf adresinde İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bülteni derlendiği belirtilmektedir. (4020)

2.Suudi Arabistan Elektronik Hizmet Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından adı geçen ülkeye gıda ürünleri ithalatına ilişkin gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını teminen Elektronik Hizmet Uygulamasına (http://www.sfda.gov.sa/en/food/eservices/Pages/default.aspx) başlandığı bildirilmiştir.

Bu defa, Dışişleri Bakanlığından iletilen yazıya atıfla, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, yukarıda kayıtlı internet adresinin http://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/management_food/Pages/EDOIFC-ES.aspx olarak güncellendiği ifade edilmektedir. (4019)

3.Hong Kong İhale Duyuruları

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 4 adet ihaleye değinilmekte olup, ilgili ihale duyuruları İngilizce olarak ekte sunulmaktadır.

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri ve açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir. (4029)

Ek-1: İhale Duyuruları

4.Mısır Kayıt Sistemi

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, 16 Mart 2016 tarihinde uygulanmaya başlanan Üretici Kayıt Sistemi kapsamında "ticareti kolaylaştırıcı” bazı önlemlerin fiiliyatta tam olarak uygulanmakta olduğunun teyidi amacıyla Mısır İhracat İthalat Kontrol İdaresi (GOEIC) ile temasa geçildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu yazıda, bahse konu önlemlerin fiiliyatta tam olarak uygulanmakta olduğu, GOEIC'e "White List” kapsamında kayıt yaptırmış firmaların 2016/43 sayılı Karar kapsamında kayıt işlemlerini tamamlayana kadar mezkûr Kararın gerekliliklerini yerine getirmiş sayıldıkları hususunun Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden şifahi olarak teyit edildiği, söz konusu uygulamanın, anılan Bakanlık tarafından GOEIC'e gönderilen iç talimat ile düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Kahire Ticaret Müşavirliğince hazırlanmış olan Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu, yukarıda belirtilen hususlar (sf. 2) ile White List uygulamasına ilişkin bilgi ve belgeleri (sf. 24-38) içerecek şekilde güncellenmiş olup, ekte iletilmektedir. (4032)

Ek-2: Mısır Üretici Kayıt Sistemi - Bilgi NotuEkler:
Ihale Duyurulari Ek1.pdf
misir bilgi notu ek2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.