2016/157 Sirküler (12.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 157

Sayın Üyemiz,

1. Japonya Dondurulmuş Gıda Raporu

2. Avrupa Birliği/Telafi Edici Vergi Soruşturması

3. Hindistan/Anti-Damping Soruşturması

4. Türkiye- ABD İş Konseyi

5. Türkiye-Etiyopya İş Forumu, 6-8 Eylül 2016, Addis Ababa

6. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

7. AB Mevzuat Değişiklikleri

8. Bulgaristan'a Ticaret ve Yatırım Rehberi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1.Japonya Dondurulmuş Gıda Raporu

Tokyo Ticaret Müşavirliği kanalıyla, Japonya Dondurulmuş Gıda Derneğinden iletilen yazıya istinaden, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazı ekinde iletilen, Japonya'nın 2015 yılı dondurulmuş gıda istatistiklerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır. (4123)

Ek-1: Rapor

2.Avrupa Birliği/Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli "Çipura ve Avrupa Deniz Levreği” ithalatına karşı yürütülen sübvansiyon soruşturmasının herhangi bir önlem alınmadan kapatılmasına hükmedilmiş olduğu, konuya ilişkin 10 Ağustos 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0031.01.ENG&toc=OJ:L:2016:215:TOC internet adresinden ulaşılabilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, firmalarımızın AB pazarına anılan ürün ihracatlarında herhangi bir telafi edici vergiye/sübvansiyona karşı önleme (countervailing duty) maruz kalmayacakları belirtilmektedir. (4143)

3.Hindistan/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Hindistan tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Japonya, Rusya Federasyonu, Brezilya ve Endonezya menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler” (7208, 7211, 7225 ve 7226 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 11 Nisan 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde ton başına 474 ABD Doları - 557 ABD Doları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olduğu konuya ilişkin 1 Ağustos 2016 tarihli Hindistan Resmi Gazetesi nüshasına http://commerce.nic.in/doc/writereaddata/traderemedies/MOC636057392609963318_adpref_Hot_rolled_alloy_non_alloy_steel_coils_sheets_plates_ChinaPR_Japan_Russia_KoreaRP_Brazil_Indonesia.pdf internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu gelişmenin ülkemizin bahse konu ürünlerde Hindistan'a ihracatında mezkûr ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir. (4144)

4.Türkiye - ABD İş Konseyi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 35. Ortak Yıllık Konferansının 30 Ekim - 1 Kasım 2016 tarihlerinde The Ritz-Carlton, Washington D.C'de düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, konusu "Geleceği Şekillendirmek: İş, İnovasyon ve Büyüme” ("Shaping the Future: Business, Innovation and Growth”) olarak belirlenen konferansta Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmeler, üst düzey Türk ve ABD'li özel sektör ve devlet temsilcileri tarafından değerlendirileceği; konferansta Savunma ve Güvenlik, Enerji, PPP, Ar-Ge ve İnovasyon, IT, Eğitim, TTIP ve Yatırım Fırsatları panellerinin yer alacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca, bu yıl gerek Türkiye gerekse ABD tarafından çok güçlü üst düzey katılım beklenen konferansa kurumsal veya şirket bazında sponsor olmakla ilgilenilmesi halinde DEİK'le irtibata geçmeleri ve konferansa katılmak isteyen üyelerimizin, http://www.atctaikconference.com adresinden erken kayıt yaptırabileceği belirtilmektedir. (4156)

Ek-2: Sponsorluk Paketi

5.Türkiye-Etiyopya İş Forumu, 6-8 Eylül 2016, Addis Ababa

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, eşbaşkanlığı T.C.Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından yürütülen Türkiye-Etiyopya 7.Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK ve Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri işbirliğinde, 6-8 Eylül 2016 tarihleri arasında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Türkiye-Etiyopya İş Forumu gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, Afrika'da en hızlı büyüme kaydeden ülkelerden biri olan Etiyopya'nın, 458 milyon nüfuslu Doğu ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı (COMESA) üyeliği ile Türk yatırımcılara büyük bir pazara ulaşım imkanı sunmakta olduğu ve Türk özel sektörü için Afrika açılımının merkezi konumunda olduğuna değinilmekte, yaklaşık 94 milyon nüfuslu bir pazar olan Etiyopya'nın Türkiye ile çeşitli iş alanlarında bağlantılarını güçlendirmek, teknoloji ve bilgi transferi sağlamak amaçlarıyla düzenlenecek forumda inşaat, tarım sanayi, kimya, tekstil, mobilya, turizm ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren Etiyopyalı firmalarla Türk firmalarını bir araya getirmeyi amaçlandığı belirtilmektedir.

Ziyarete ilişkin lojistik detaylar ve toplam ücretlerin bilahare iletileceği, anılan ziyarete katılacak iş insanlarımızın vizelerinin, geçerlilik süresi devam eden pasaportta olmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir. Etiyopya için sarıhumma aşısı gerekmekte olup, aşı kartlarının taşınması zaruridir. Sarıhumma aşısı ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne (www.seyahatsagligi.gov.tr) bağlı seyahat sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, söz konusu foruma katılmak isteyen firmalarımızın 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/229/7235 internet bağlantısı üzerinden başvurularını tamamlamaları ve ödeme gerçekleştirmeleri gerektiği bildirilmektedir. (4169)

Ek-3: Katılım Koşulları & Taslak Program

6.AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinden alınan 08/08/2016 tarihli yazının bir örneği ilişikte yer almaktadır. (4173)

Ek-4: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği Yazısı

7.AB Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB)'nde bazı tarım ve sanayi ürünlerinde otonom tarife kotası açan ve söz konusu kotaların yönetimini düzenleyen 1388/2013/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2016/1050/AB sayılı Konsey Tüzüğü ile; Ortak Gümrük Tarifesine dair 2658/87/AET sayılı Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Eki'ni tadil ederek belirli ürünlerde gümrük vergisiz veya daha düşük gümrük vergileri ile pazara giriş imkânı tanınmasını öngören 2016/1047/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilmektedir. (4172)

8.Bulgaristan'a Ticaret ve Yatırım Rehberi

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimizce güncellenmiş olan "114 Soruda Bulgaristan'a Ticaret ve Yatırım Rehberi” konulu çalışmaya http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bGF internet bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir. (4200)


Ekler:
AB Musavirlik yazisi ek4.pdf
Katilim Kosullari_Taslak Program ek3.pdf
Sponsorluk Paketi ek2.pdf
tokyo ek1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.