2016/158 Sirküler (12.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-158

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, "Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2010/5 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesinin 15 inci fıkrasında da yer verildiği üzere; Bakanlıklarınca adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden katılımcıların yurt dışı fuar desteklerine yönelik başvurularının değerlendirmeye alınması mümkün bulunmadığı bildirilmekte olup, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştiraklerini müteakip Bakanlıklarınca ''Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ'' kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme açısından herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamalarını teminen bu hususa azami özen ve hassasiyet göstermeleri yararlı olacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına ilişkin olarak sadece Bakanlıkları resmi internet sayfasında (www.ekonomi.gov.tr) yer alan Bakanlıklarınca yetkilendirilmiş fuar organizatörleri ya da katılım sağlanması planlanan yurt dışı fuarın ana organizatörü ile doğrudan temasa geçmeleri ve fuarlara katılım çalışmalarını söz konusu merciler nezdinde yürütmeleri büyük önem arz etmekte olduğu ifade edilmektedir.

Fuar destek başvurularında mağduriyetlerin önlenmesini teminen, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan duyuru metni ekte yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

Ek-1: Yurt Dışı Fuar Katılımcısı Firmalara Duyuru


Ekler:
duyuru.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.