2016/160 Sirküler (17.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-160

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığından iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Denizyolu İle Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespit Edilmesi Uygulaması nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetlere ilişkin ihracatçılarımızdan alınan şikayetler neticesi, konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (UDHB) bilgi talep edildiği,

Bu kapsamda, UDHB'den alınan geri bildirim yazısında;

• Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönergenin 20'nci maddesi kapsamında, ülkemizdeki ihracatçıların bu uygulamayı en kolay ve en düşük maliyetle yapabilmesi amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tartı aletleri ile ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan ve yine aynı Bakanlık tarafından muayene ve damgalama işlemleri yapılan kantarları kullanan üreticilerin, kendi kantarlarında tartım yapmalarının sağlandığı,

• Yine söz konusu Yönergenin 21'nci maddesiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan "Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi"ne sahip ihracatçıların, UDHB'den Yöntem-2 "Kullanıcı Yetki Belgesi" alarak, dolu konteynerlerin "Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgelerini hazırlamalarına imkân sağlandığı,

• Öte yandan, DBA belgelerinin hazırlanması ve taşıyana iletilmesi ile ilgili uygulamada alınan ücretlere ilişkin serbest piyasa koşullarına doğrudan müdahale etme durumu bulunmadığı,

• Anılan uygulamanın ihracatçılarımıza ekstra bir maliyet getirerek ihracatımızı olumsuz etkilemesinin UDHB açısında da büyük önem arz ettiği,

• Bu itibarla, sektör tarafından anlaşılmayan hususların netleştirilmesi ve konunun daha anlaşılır hale getirilmesini sağlamak amacıyla taşımacılık zincirinde yer alan tarafların ve meslek odalarının davetleri üzerine UDHB tarafından bilgilendirme toplantıları yapıldığı,

• Ayrıca, toplantılar sırasında dile getirilen ya da UDHB'ye diğer yollarla iletilen şikâyet ve görüşlerin de değerlendirmeye alınarak uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi hususunda azami hassasiyet gösterildiği, anılan Yönerge'de mevcut durumun düzeltilmesi yönünde katkı sağlayabilecek hususların gözden geçirilerek söz konusu Yönergenin revize edilmesinin planlandığı,

ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.