2016/174 Sirküler (08.09.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 174

Sayın Üyemiz,

1. Firma Listesi

2. 16.Dünya İnsan Yönetimi Kongresi

3. Kolombiya Ticaret Heyeti

4. Suudi Arabistan Bilgi Notu

5. Tacikistan-Referans Fiyat Uygulaması

6. Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 3.Dönem Toplantısı Bilgi Notu Talebi

7. 14.Dönem Türk-Rus KEK Toplantısı

8. İthalat Tebliği (İthalat 2016/1)

9. ABD GTS 2016/17 Yıllık Değerlendirmesi

10. Neva 2017 Fuarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1.Firma Listesi

Abidjan Ticaret Müşavirliği'nden iletilen yazıya istinaden, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fildişi Sahili Gümrük Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir örneği ekte bulunan sirküler ile 2016 yılının ikinci yarısında, lisanslı hayvansal ürün ithalatı yapması uygun görülen firma ve şahısların belirlendiği ifade edilmektedir. (4480)

Ek-1: Sirküler ve Firma Listesi

2.16.Dünya İnsan Yönetimi Kongresi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Dünya yöneticilerini bir araya getiren ve İnsan Yönetimi Dernekleri Dünya Federasyonu (WFPMA) Kongresi olan "16.Dünya İnsan Yönetimi Kongresi”ne, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yapacağı belirtilmektedir.

Daha önce Londra, Paris, Sidney, Washington gibi dünyanın en önemli şehirlerinde gerçekleşen bu kongreye katılım sağlanmasında fayda görülmekte olduğu ifade edilmektedir. (4489)

3.Kolombiya Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizin Latin Amerika Pazarı'na açılma politikası çerçevesinde 9 - 12 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Arjantin Ticaret Heyeti, 7 - 11 Mart 2016'daki Meksika & Kolombiya Ticaret Heyeti ve son olarak 17 - 22 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmiş olan Panama & Guatemala Ticaret Heyeti'nin devamı niteliğini taşıyacak olan Kolombiya Ticaret Heyeti'nin Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda 30 Ekim - 4 Kasım 2016 tarihleri arasında Kolombiya'nın başkenti Bogota ile ülkenin ikinci önemli şehri ve ekonomi üssü olan Medellin şehirlerine yönelik olarak düzenlenmesinin planlanmakta olduğu belirtilmekte olup söz konusu heyet hakkında detaylı bilgiler ekte yer almaktadır. (4494)

Ek-2: Heyet Taslak Programı

Ek-3: Bilgi

4.Suudi Arabistan Bilgi Notu

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bakanlık ile Suudi Arabistan Gümrük İdaresi arasında Ekim ayının ilk haftasında Sayın Müsteşar Cenap Aşcı başkanlığında Türkiye - Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın Suudi Arabistan'da karşılaştığı sorunlara ilişkin görüş ve önerilerinin ekli sorun bildirim formları vasıtasıyla 08 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (4506)

Ek-4: Sorun Bildirim Formu

5.Tacikistan-Referans Fiyat Uygulaması

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Duşanbe Ticaret Müşavirliğinin Tacikistan Gümrük Komitesi heyeti ile gerçekleştirdiği bir toplantıda, Tacik tarafının iki ülke arasında veri değişimine dair bir düzenleme yapılması ve bu kapsamda Afganistan ile yürütülen pilot projenin Türk Gümrük İdaresi ile de hayata geçirilebileceği önerisi çerçevesinde ihracatçılarımızın anılan ülkedeki referans fiyatı uygulamasından olumsuz etkilenip etkilenmediğini ayrıca bu yönde bir veri değişimine dair değerlendirmeler hakkında ilgi yazıyla sorulmuş olup, referans fiyat uygulamasına ilişkin herhangi bir görüş ve öneri iletilmediği ifade edilmektedir.

Bu defa, konuya ilişkin olarak şifahen temas edilen Ticaret Müşavirliğince;

- İthalatçıların düşük faturalandırma yapmasını önlemek amacıyla Tacik tarafınca referans fiyatına başvurulduğu,

- Bu uygulamaya ihracatımız için önem arz eden halı, tekstil ürünleri ve İnşaat malzemesi ürünleri başta olmak üzere geniş kapsamlı bir ürün grubunun dahil olduğunun, bahse konu ürün listene http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-216008 adresinden ulaşılabildiği,

- Tacik tarafının bu konuyu önümüzdeki dönemde yapılması muhtemel bir KEK toplantısı gündemine de taşımak isteyebileceği hususları belirtilmiştir.

Bunlara ilaveten, Afganistan ile yürütülen pilot projeye ilişkin olarak Tacikistan Gümrük Komitesinden temin edilen, Teknik Protokolün bir örneği de ekte sunulduğunun, söz konusu Teknik Protokolün incelenmesinde de görüleceği üzere, taraflar arasında elektronik sistem üzerinden değişime konu gümrük verilerinin arasında, ürünün tanımı, ambalaj da dahil olmak üzere ürünün ağırlığı, tek beyandaki toplam paket miktarı, beyanda bildirilen toplam fatura tutarı gibi verilerinin bulunacağı görülmektedir.

Bilgileri ve anılan pazarda firmalarımızın referans fiyat uygulaması ile ilgili bir şikayeti olup olmadığı ve değişime konu olacak verilerin ihracatımıza olası etkileri itibariyle yeniden değerlendirilerek görüş ve önerilerinizin 08 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (4520)

Ek-5: Teknik Protokol

6.Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 3.Dönem Toplantısı Bilgi Notu Talebi

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 3. Dönem Toplantısının, 26-29 Eylül 2016 tarihinde Kiev'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bu çerçevede, bahse konu toplantıya ilişkin hazırlanacak dosyada kullanılmak üzere, Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların ve varsa sorunlara ilişkin bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu bilgilerin en geç 9 Eylül 2016 Cuma günü saat 16.00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (4527)

7.14.Dönem Türk-Rus KEK Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 14. Dönem Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 2016 Ekim ayı içerisinde Ankara'da yapılmasının planlandığı, söz konusu toplantı hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Bakanlık görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı belirtilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu toplantıda faydalanmak üzere, ülke pazarlarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarının firmalarınızca hazırlanarak en geç 21 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (4535)

8.İthalat Tebliği (İthalat 2016/1)

Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat 2016/1) gereğince, eşyaların ülkemize kullanılmış olarak ithal edilmesinin, Ekonomi Bakanlığı iznine tabi olduğu ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 2017 yılına yönelik İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu Tebliğ'in güncellenmesine yönelik görüş ve önerilerinizin 23 Eylül 2016 saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (4524)

9.ABD GTS 2016/17 Yıllık Değerlendirmesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) 25 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan (Ek:1), Vol, 81, No. 165, 58547 sayılı Resmi Gazete'deki (Federal Register) duyurusunda, ABD GTS 2016/2017 yıllık değerlendirmesinin başlamış olduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu duyuruda; GTS kapsamındaki listedeki ürün ve ülke değişikliklerinin 4 Ekim 2016 (Salı) ve Rekabet İhtiyacı Limiti'nden (CNL waiver) Muafiyet başvurularının 2 Aralık 2016 (Cuma) tarihleri saat 17.00'a kadar yapılabileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, 2015/2016 yıllık değerlendirmesi (Ek:2) sırasında sadece En Az Gelişmiş Ülkeler (LDBC) için GTS uygulamasına dahil edilen seyahat ürünleri ve valizlerin kapsamının Gelişmekte Olan Ülkeler (DBC) lehine genişletilmesi kararı kapsamında seyahat eşyaları ve valizler için yapılacak yorumlara ilişkin son başvuruların, 4 Ekim 2016 (Salı) tarihi saat 17.00'a kadar yapılabileceği, USTR, GTS Alt Komitesi ise 18 Ekim 2016 (Salı) tarihinde saat 09.30'da konuya ilişkin bir Kamu Dinleme Toplantısı düzenleyeceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, USTR nezdinde yapılacak söz konusu girişimler esnasındaki avukatlık/danışmanlık hizmeti alımlarının "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca desteklendiğinin hatırlatılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, konu hakkında firmalarımız nezdinde yaşanacak gelişmeler hakkında 29 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize arge@baib.gov.tr adresinden bilgi verilmesi rica olunur. (4528)

Ek-6: 2016-20054

Ek-7: Outcomes-2015-2016-GSP-Annual-Review

10.Neva 2017 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, St. Petersburg / Rusya Federasyonu'nda 19-22 Eylül 2017 tarihleri arasında 14.kez düzenlenecek olan "NEVA 2017, Rusya Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansları” Fuarı'na, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizasyonunda milli katılım iştirakinin ikinci kez gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan " Ön Başvuru Formu”nu doldurup imzalayarak, 30 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerinin 0 212 454 05 01-02 numaralarına fakslamaları veya gemi@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri rica olunur. (4509)

Bilgi için irtibat:

Büşra Gider

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

Tel: 0212 454 05 30

Faks: 0212 454 05 01 - 02

Ek-8: Ön Başvuru Formu


Ekler:
2016-174.doc
EK-1-Sirkuler ve Firma Listesi.pdf
EK-2-Kolombiya Ticaret Heyeti.pdf
EK-3-Bilgi.pdf
EK-4-Sorun Bildirim Formu.docx
Ek-5-Teknik Protokol.pdf
EK-6.pdf
EK-7.pdf
EK-8-BasvuruFormu.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.